Geir Sverre Luthen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608310
Studiested
Halden
Kontornr.
EU1-61

Faglige interesser

Profesjonsrettet veiledning, praksisopplæring, elevvurdering.

Undervisning

Profesjonsrettet veiledning
Pedagogikk i Praktisk-pedagogisk utdanning

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • Siden 2006: Høgskolelektor og senere førstelektor ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold
 • 20 års erfaring som skoleleder/rektor i grunnskole og videregående skole
 • 5 års arbeidserfaring som lærer i grunnskole og videregående skole

Utdanning

 • Mastergrad i utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo
 • 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk fra Distriktshøgskolen i Oppland
 • Allmennlærer fra Lærerskolen på Hamar  

Verv

Publikasjoner

 • Luthen, Geir Sverre & Kolstad, Olav Erik (2018). Veiledning i lærerstudenters praksisopplæring - et bidrag til læring og utvikling?. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk.  ISSN 2535-3047.  3(1) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Luthen, Geir Sverre (2017). Mellom det kjente og det ukjente: Kollektive læringsprosesser på arbeidsplassen - hvilke bidrag gir det, hvordan kan vi forstå hva som skjer?, I: Magne Skibsted Jensen; Geir Sverre Luthen & Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning og oppdagelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488281.  9.  s 181 - 202
 • Luthen, Geir Sverre; Klevenberg, Bente; Solli, Kristin & Strangstadstuen, Solveig (2016). The writing buddy scheme at two teacher education institutions - (how) does it work?, In Kay Livingston & Gaele Macfarlane (ed.),  Teacher education through partnerships and collaborative learning communities. Proceedings of the 40th annual ATEE Conference. Glasgow 2015.  ATEE - Association for Teacher Education in Europe.  ISBN 9789082506518.  -.  s 248 - 260
 • Karlsen, Thorbjørn; Jensen, Magne Skibsted & Luthen, Geir Sverre (2015). Sustainable mentoring in kindergartens and schools – an equal partnership, In Laurinda Leite (ed.),  ATEE annual conference 2014 - Transitions in teacher education and Professional identities. Proceedings.  ATEE - Association for Teacher Education in Europe.  ISBN 9789081563987.  Kapittel.  s 47 - 56 Vis sammendrag
 • Luthen, Geir Sverre; Dyrnes, Eva Martinsen & Nätt, Tom Heine (2014). Students participation in an facebook group related to a university college course, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future : Proceedings of the ATEE 38th Annual Conference, Halden 2013.  ATEE - Association for Teacher Education in Europe.  ISBN 978-90-8156-397-0.  Chapter.  s 358 - 371
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne (2014). School Takeover - an important contribution to the learning process for student teachers?, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future : Proceedings of the ATEE 38th Annual Conference, Halden 2013.  ATEE - Association for Teacher Education in Europe.  ISBN 978-90-8156-397-0.  -.  s 124 - 138

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (red.) (2017). Veiledning og oppdagelse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488281.  232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Tillit, tenkning og trøbbel - ontologiske, etiske og kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning.
 • Luthen, Geir Sverre (2019). Profesjonslæring for nye lærere i videregående skole.
 • Luthen, Geir Sverre (2019). Veiledning av nyutdannede lærere i videregående skole i Østfold.
 • Luthen, Geir Sverre; Femdal, Ingrid & Fagerli, Liv Berit (2019). Dilemmaer for praksislærere ved varsel om fare for ikke bestått praksis.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Informal Mentoring in Profession and Education.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Informal mentoring in Profession and Education. Mentoring in Kindergarten as an approach to qualify for professional practice in an everyday context.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Mentoring as an approach to qualify to professional practice in an everyday context. Vis sammendrag
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Mentoring in Kindergarten as an approach to qualify for professional practice in an everyday context. Vis sammendrag
 • Luthen, Geir Sverre & Omholt, Knut (2019). Overføring og motoverføring som ontologisk trøbbel i veiledning.
 • Luthen, Geir Sverre; Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2019). Tillit - og trøbbelets transformerende kraft i profesjonsveiledning.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Korseberg, Karl Arne (2018). Kollegaveiledning for skoleledere og trinnledere i ungdomsskolen.
 • Luthen, Geir Sverre (2018). Practice mentors for teacher students mentoring and the potential impact the mentoring have on teacher students perception of moving towards becoming a professional teacher.
 • Luthen, Geir Sverre (2018). Veiledning av nyutdannede.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (2017). Ny bok om veiledning. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi & Sträng, Dan Roger (2017). Veiledning og oppdagelse.
 • Luthen, Geir Sverre (2017). Et veiledningsfelt i endring?.
 • Luthen, Geir Sverre & Kolstad, Olav Erik (2017). Practice mentors for teacher students - what kind of mentoring do they implement? (abstract), In 2017 ATEE (ed.),  ATEE Conference 2017: Changing perspectives and approaches in contemporary teaching.  J.J. Strossmayer University of Osijek Faculty of Education.  ISBN 978-953-6965-61-8.  -.
 • Luthen, Geir Sverre & Kolstad, Olav Erik (2017). School mentors for student teachers - what kind of mentoring do they implement?.
 • Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi; Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2017). Veiledning og oppdagelse - Abstract.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Berggraf Jacobsen, Kjersti (2016). The School Takeover as professional learning at two Teacher Training Programmes - a comparative study, In 2016 ATEE (ed.),  ATEE Conference 2016: Educating the Best Teachers: A Challenge for Teacher Education: 22-24 August 2016 – Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands.  Fontys University of Applied Sciences.  47.  s 163 - 164
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Jacobsen, Kjersti Berggraf (2016). The School Takeover as professional learning at two Teacher Training Programmes - a comparative study.
 • Luthen, Geir Sverre (2016). Hvordan skape arenaer for erfaringsdeling i yrket?.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2016). Nettverk skal hjelpe nye lærere å bli i jobben. Utdanningsnytt.no.
 • Luthen, Geir Sverre & Kolstad, Olav Erik (2016). Developement schools - a contribution to reduce a gap, In 2016 ATEE (ed.),  ATEE Conference 2016: Educating the Best Teachers: A Challenge for Teacher Education: 22-24 August 2016 – Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands.  Fontys University of Applied Sciences.  _.
 • Luthen, Geir Sverre & Kolstad, Olav Erik (2016). Developement schools - a contribution to reduce a gap.
 • Jensen, Magne Skibsted & Luthen, Geir Sverre (2015). Veiledning og kollektive læringsprosesser.
 • Luthen, Geir Sverre (2015). Closing the gap - a secondary teacher Education collaborative and equal partneship.
 • Luthen, Geir Sverre (2015). Jensen, M., Luthen, G. (2015): Hvordan sette veiledning i system i organisasjoner. Samling for veiledere og ledere i barnehager og skoler i Frogn kommune, 7.9.2015.
 • Luthen, Geir Sverre (2015). The writing buddy scheme at two teacher educations.
 • Luthen, Geir Sverre & Kolstad, Olav Erik (2015). Closing the gap - a collaborative and equal partnership between teacher education and the practice field linked to student teachers' pre-service training, In Kay Livingston (ed.),  ATEE 40th annual conference 2015 : Teacher education through partnerships and collaborative learning communities : Programme and abstracts book.  University of Glasgow, Scotland.  096.  s 154
 • Luthen, Geir Sverre; Strangstadstuen, Solveig; Klevenberg, Bente & Solli, Kristin (2015). The writing buddy-scheme at two teacher education institutions - (how) does it work?, In Kay Livingston (ed.),  ATEE 40th annual conference 2015 : Teacher education through partnerships and collaborative learning communities : Programme and abstracts book.  University of Glasgow, Scotland.  043.  s 101
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (2014). Bærekraftig veiledning i barnehage og skole - et likeverdig partnerskap. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne & Luthen, Geir Sverre (2014). The mentoring network in Østfold County - A contribution to building sustainable mentoring partner network in kindergarten and schools.
 • Jensen, Magne & Luthen, Geir Sverre (2014). Veiledernettverk Østfold 2012 - Hvor veiledning virker og styrker barn og voksnes læringsmiljø.
 • Jensen, Magne; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (2014). Bærekraftig veiledning i barnehage og skole - et likeverdig partnerskap.
 • Luthen, Geir Sverre (2014). Writing buddies: developing a programme for students with Norwgian as a second language in teacher education across institutions.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne (2014). Sustainable mentoring in kindergarten and school: a partner network, In Laurinda Leite (ed.),  ATEE annual conference 2014: Transitions in teacher education and professional identities: programme and abstracts.  University of Minho.  ISBN 978-989-8525-34-5.  -.  s 91
 • Luthen, Geir Sverre; Strangstadstuen, Solveig; Klevenberg, Bente & Solli, Kristin (2014). Writing buddies: developing a programme for students with Norwegian as a second language in teacher education across institutions, In Laurinda Leite (ed.),  ATEE annual conference 2014: Transitions in teacher education and professional identities: programme and abstracts.  University of Minho.  ISBN 978-989-8525-34-5.  -.  s 155 - 155
 • Strangstadstuen, Solveig; Luthen, Geir Sverre; Klevenberg, Bente & Solli, Kristin (2014). Writing buddies, developing a program for students with NOrwegian as a second language in teacher education across institutions.
 • Dyrnes, Eva Martinsen; Luthen, Geir Sverre & Nätt, Tom Heine (2013). Facebook as a communication tool in Secondary Teacher Education.
 • Dyrnes, Eva Martinsen; Luthen, Geir Sverre & Nätt, Tom Heine (2013). Facebook as a communication tool in secondary teacher education, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  97.  s 128 - 129
 • Jensen, Magne & Luthen, Geir Sverre (2013). Skoleovertakelse - Et viktig bidrag til økt læring for lærerstudenter, I: Olav Erik Kolstad (red.),  50 år med lærerutdanning i Halden: Perioden 2003-2013: Ti år i endring.  Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.  ISBN 978-82-7825-417-2.  Kapittel.  s 68 - 71
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne (2013). School Takeover - an important contribution to improved learning for student teachers?.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne (2013). School Takeover - an important contribution to improved learning for student teachers?, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  Abstract.
 • Høihilder, Eli Kari; Arnesen, Nina Elisabeth & Luthen, Geir Sverre (2011). Elev- og læringsvurdering i PPU - oppfølging og videreføring i praksishverdagen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:20 - Sist endret 14. feb. 2020 12:33