Grete Haaland

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Ekstern tilsatt, ikke lønnet av HiØf
Kontakt Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Spetalen, Halvor; Haaland, Grete & Vagle, Inger (2014). Hvilke betydning har realkompetanseopptak for fordelingen av vitnemålskarakterer i yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus?.
 • Haaland, Grete & Djupvik, Anne Engan (2013). Veileder- og instruktørhåndboka. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.  ISBN 9788278418154.  80 s.
 • Haaland, Grete & Nilsen, Sigmund Egil (2013). Læring gjennom praksis, innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen - En grunnbok i yrkesdidaktikk. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.  ISBN 9788278418277.  256 s.
 • Hansen, Kari & Haaland, Grete (2013). Demokratisk klasseledelse i yrkesfag, I: Gunnar Engvik; Tine Arntzen Hestbek; Torlaug Løkensgard Hoel & May Britt Postholm (red.),  Klasseledelse - for elevenes læring.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0054-5.  Kapittel 3.  s 67 - 84

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Kari; Haaland, Grete & Vagle, Inger (2019). Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.  ISSN 2464-4153.  4(1), s 136- 176 . doi: 10.7577/sjvd.3505
 • Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari; Haaland, Grete & Vagle, Inger (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.  ISSN 2464-4153.  2, s 1- 33 . doi: 10.7577/sjvd.2577 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haaland, Grete & Vagle, Inger (2016). Profesjonsretting og forholdet mellom eksamensform og sluttvurdering, I: Ursula-Georgine Småland Goth (red.),  Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490789.  Kapittel nr. 2.  s 33 - 50
 • Schwencke, Eva & Haaland, Grete (2016). Profesjonsrettede utdanninger i spenningsfeltet mellom relevant faglig kvalitet og universitetssatsing, I: Ursula-Georgine Småland Goth (red.),  Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490789.  Kapittel nr. 1.  s 15 - 32
 • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete & Vagle, Inger (2015). Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse, I: Grete Haaland; Kari Hansen & Torlaug Løkensgard Hoel (red.),  Tett på yrkesopplæring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1811-0.  kap 5.  s 112 - 130
 • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete & Vagle, Inger (2015). Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole, I: Grete Haaland; Kari Hansen & Torlaug Løkensgard Hoel (red.),  Tett på yrkesopplæring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1811-0.  kap 4.  s 89 - 111
 • Hansen, Kari & Haaland, Grete (2015). Engasjerte og interesserte elever gjennom en meningsfull, helhetlig og relevant yrkesopplæring, I: Grete Haaland; Kari Hansen & Torlaug Løkensgard Hoel (red.),  Tett på yrkesopplæring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1811-0.  kap 8.  s 157 - 177
 • Hansen, Kari & Haaland, Grete (2015). Utfordringer i norsk yrkesopplæring., I: Grete Haaland; Kari Hansen & Torlaug Løkensgard Hoel (red.),  Tett på yrkesopplæring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1811-0.  kapittel 1.  s 19 - 49
 • Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari & Rokkones, Klara (2014). Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans, I: Eli Kari Høihilder & Lars Gunnar Lingås (red.),  Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46280-9.  Del 2. Læreren og eleven/lærlingen, kap. 22.  s 339 - 354
 • Hansen, Kari & Haaland, Grete (2013). Demokratisk klasseledelse i yrkesfag, I: Gunnar Engvik; Tine Arntzen Hestbek; Torlaug Løkensgard Hoel & May Britt Postholm (red.),  Klasseledelse - for elevenes læring.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0054-5.  Kapittel 3.  s 67 - 84
 • Sund, Grete Haaland (2010). yrkesfaglærerens arbeid og utfordringer, I: Torlaug Løkensgard Hoel; Gunnar Engvik & Britt Sætre Hansen (red.),  Ny som lærer : sjansespill og samspill.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2514-3.  Del 1.  s 61 - 76
 • Høihilder, Eli Kari; Høihilder, Eli Kari & Sund, Grete Haaland (2009). Egenvurdering, I: Eli Kari Høihilder (red.),  Elevvurdering. Metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring.  Pedlex.  ISBN 978-82-7841-566-5.  faglig_bok_forlag.  s 27 - 33
 • Karstensen, Steinar & Sund, Grete Haaland (2009). Forskning og utvikling i samhandling gjennom aksjonsforskning - mellom skoler, bedrifter, fylkeskommuner og høgskole, I: Berit Groven; Tale M. Guldal; Ole Fredrik Lillemyr; Nils Naastad & Frode Rønning (red.),  FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2417-7.  x.  s 193 - 202
 • Sund, Grete Haaland; Nore, Hæge & Vagle, Inger (2009). Vurdering for og av læring i yrkesfag, I: Stephen Dobson; Astrid Birgitte Eggen & Kari Smith (red.),  Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39173-4.  faglig_bok_forlag.  s 214 - 234

Se alle arbeider i Cristin

 • Haaland, Grete & Djupvik, Anne Engan (2019). Veileder- og instruktørhåndboka 2019–2020. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.  ISBN 978-82-8372-168-3.  88 s.
 • Haaland, Grete (2018). Vurdering i yrkesfag, Helhetlig yrkeskompetanse. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.  ISBN 978-82-8372-108-9.  80 s.
 • Haaland, Grete (2018). Vurdering og dokumentasjon i hele fagopplæringen. Kommuneforlaget.  ISBN 9788244622868.  24 s.
 • Haaland, Grete; Hansen, Kari & Hoel, Torlaug Løkensgard (red.) (2015). Tett på yrkesopplæring. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1811-0.  360 s.
 • Haaland, Grete & Djupvik, Anne Engan (2013). Veileder- og instruktørhåndboka. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.  ISBN 9788278418154.  80 s.
 • Haaland, Grete & Nilsen, Sigmund Egil (2013). Læring gjennom praksis, innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen - En grunnbok i yrkesdidaktikk. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.  ISBN 9788278418277.  256 s.
 • Djupvik, Anne Engan & Sund, Grete Haaland (2009). Veileder- og instruktørhåndboka. PEDLEX norsk skoleinformasjon.  ISBN 9788278415887.  48 s.
 • Nilsen, Sigmund Egil & Sund, Grete Haaland (2008). Læring gjennom praksis : innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. PEDLEX Norsk skoleinformasjon.  ISBN 9788278415542.  144 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete & Wolden, Anne-Catrine (2019). Undervisning i nytt utdanningsprogram FBI/eller FIBE/eller....? Fagfornyelsen-hvordan?.
 • Haaland, Grete & Grydeland, Anders (2019, 03. juli). Yrkeafagpodden - Nye læreplaner på yrkesfag. [Internett].  https://ksy.oslomet.no/2019/07/03/det-viktigste-na-er-at-vi-.
 • Haaland, Grete; Vagle, Inger & Follestad, Anette Lund (2019). Validation of prior learning in Vocational teacher education, Bachelor degree - WHY and HOW?.
 • Haaland, Grete; Vagle, Inger & Hansen, Kari (2019). Hva bestemmer fagutviklingen i yrkesfagene og innholdet i læreplanene for yrkesfaglige utdanningsprogram?.
 • Dahlback, Jorunn & Haaland, Grete (2018). Ny reform 2020 - yrkesrelevant opplæring fra første dag?.
 • Haaland, Grete (2018). Kompetansesenter for yrkesfag sin riolle i kvalitatsutvikling av yrkesopplæringen.
 • Haaland, Grete (2018). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Funn fra prosjektet INNSTRUK.
 • Haaland, Grete (2018). Kvalitet i framtidens fag-og yrkesopplæring.
 • Haaland, Grete (2018). Skolekonkurranser som pedagogisk metode.
 • Haaland, Grete (2018). YFF og samarbeid skol - bedrift.
 • Haaland, Grete (2018). YFF og samarbeid skole - arbeidsliv i service og samferdsel.
 • Haaland, Grete (2018). Yrkesfaglærerløftet.
 • Haaland, Grete; Hansen, Kari & Vagle, Inger (2018). Kjønn på dagsorden – et ikketema i fag- og yrkesopplæringen?.
 • Haaland, Grete & Vige, Gro-Beate (2018). Recognition of prior learning in Vocational Teacher Education, Bachelor's degree HOW?.
 • Balci, Sonja; Bødtker-Lund, Daniel; Vagle, Inger; Hansen, Kari Henriette & Haaland, Grete (2017, 14. september). Yrkesfagelever savner mer nyttig opplæring. [Internett].  forskning.no.
 • Balci, Sonja; Haaland, Grete; Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari Henriette & Vagle, Inger (2017, 12. september). Halvparten av yrkesfagelever savner mer nyttig opplæring. [Internett].  Viten+praksis Forskningsmagasin Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Dahlback, Jorunn & Haaland, Grete (2017). Hvordan gjennomføre fag- og vurderingssamtalen på yrkesfag?.
 • Haaland, Grete (2017). Validation of prior learning in Vocational teacher education, Bachelor degree - WHY and HOW?.
 • Haaland, Grete; Bødtker-Lund, Daniel; Vagle, Inger & Hansen, Kari Henriette (2017). CONSTRUC: Students motivation and experiences from their basic year in Norwegian vocational education – A study of content and structure.
 • Haaland, Grete; Bødtker-Lund, Daniel; Vagle, Inger & Hansen, Kari Henriette (2017). Who decides the future changes in the Norwegian Vocational education?.
 • Haaland, Grete; Hansen, Kari Henriette; Vagle, Inger & Bødtker-Lund, Daniel (2017). Utvikling og endringsbehov i yrkesopplæringen. En studie av innhold og struktur i yrkesopplæringen.
 • Haaland, Grete; Vagle, Inger; Bødtker-Lund, Daniel & Hansen, Kari Henriette (2017). Innhold og kvalitet i yrkesopplæringen?.
 • Haaland, Grete; Vagle, Inger; Bødtker-Lund, Daniel & Hansen, Kari Henriette (2017). Yrkesfaglærerutdanningen. Konsekvenser av funn fra prosjektet INNSTRUK.
 • Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari Henriette; Haaland, Grete & Vagle, Inger (2016). Samfunnstjenlig yrkesopplæring i Norge? Resultater og tendenser fra spørreundersøkelse blant Vg1-elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram. Del av et større forskningsprosjekt..
 • Haaland, Grete (2016). Elevmedvirkning i vurdering - helhetlig, praktisk arbeid. Hvordan lage vurderingskriterier til yrkesoppgaver.
 • Haaland, Grete (2016). Fagbrev som inngang til høyere utdanning.
 • Haaland, Grete (2016). Fagbrev, yrkeserfaring og fagskole som inngang til bachelorutdanning.
 • Haaland, Grete (2016). Hvordan yrkesrette programfagene på HO?.
 • Haaland, Grete (2016). Kvalitet i dagens yrkesopplæring.
 • Haaland, Grete (2016). Kvalitet i norsk yrkesopplæring.
 • Haaland, Grete (2016). Praktisk eksamen i treårig yrkesfaglærerutdanning.
 • Haaland, Grete (2016). Realkompetansevurdering.
 • Haaland, Grete (2016). Relevant fagopplæring?.
 • Haaland, Grete (2016). Relevant yrkesopplæring og samfunnets behov for fagarbeid.
 • Haaland, Grete (2016). Status yrkesfag.
 • Haaland, Grete & Vagle, Inger (2016). Arbeidsplassbasert, treårig yrkesfaglærerutdanning.
 • Haaland, Grete & Vagle, Inger (2016). Realkompetansevurdering i Yrkesfaglærerutdanningen.
 • Haaland, Grete; Vagle, Inger & Dahlback, Jorunn (2016). Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærerutdanning (ABY) - rapport med fokus på fleksibilitet i studiet, relevans for yrkesfaglærere og instruktører, realkompetansevurdering og praktisk eksamen.
 • Grasdalen, Ann Beate & Haaland, Grete (2015, 11. desember). Helsefagarbeidere må undervise yrkesfag. [Fagblad].  Tidsskriftet Helsafagarbeideren.
 • Haaland, Grete (2015). Dagens utfordringer og endringsbehov i Design og håndverk.
 • Haaland, Grete (2015). Erfaringer med realkompetansevurdering i treårig yrkesfaglærerutdanning.
 • Haaland, Grete (2015). Kompetansegap, behov for etter- og videreutdanning blant lærere i videregående skole.
 • Haaland, Grete (2015). Realkompetanse i høyere utdanning.
 • Haaland, Grete (2015). Samarbeid skole-arbeidsliv for meningsfull og relevant yrkesopplæring.
 • Haaland, Grete (2015, 02. juni). Tett på yrkesopplæring, Yrkesrelevant, tilpasset og samfunnstjenlig?. [Internett].  Hioa.no - aktuelt.
 • Haaland, Grete (2015). Tilpasset og relevant opplæring i utdanningsprogrammet service og samferdsel.
 • Haaland, Grete (2015, 29. august). Vi bør ha mer spesielisert opplæring på yrkesfag. [Internett].
 • Haaland, Grete & Hansen, Kari Henriette (2015). "Yrkesrelevant og meningsfull opplæring fra første dag i VG 1 - Hva virker?".
 • Haaland, Grete & Vagle, Inger (2015). Fagopplæring.
 • Haaland, Grete & Vagle, Inger (2015). Fagopplæringens utvikling i Norge.
 • Haaland, Grete & Vagle, Inger (2015). Praktisk eksamen i treårig yrkesfaglærerutdanning.
 • Haaland, Grete (2014). Vurdering og dokumentasjon gjennom hele fagopplæringen, I: Espen Lynghaug (red.),  Fagopplæringsboka 2014/2015.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 9788244621830.  Kapittel nummer 4.  s 50 - 74
 • Haaland, Grete (2014). Yrkesrelevant opplæring i fellesfagene.
 • Haaland, Grete & Hansen, Kari (2014). Yrkesrelevant og meningsfull opplæring fra første dag i Vg1,Hva virker?.
 • Sannerud, Ronny & Haaland, Grete (2014). Utfordringer vi står overfor i yrkesopplæringen og yrkesfaglærerutdanningen i Norge og Uganda. Hva kan være felles utfordringer?.
 • Spetalen, Halvor; Haaland, Grete & Vagle, Inger (2014). Hvilke betydning har realkompetanseopptak for fordelingen av vitnemålskarakterer i yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus?.
 • Haaland, Grete (2013). Interessedifferensiering. Yrke.  ISSN 1504-1905.  10000(1), s 24- 25
 • Haaland, Grete (2013). Lærer yrkesfag med mobilen. Tett på - Studiemagasinet 2013/2014, HiOA.  (1), s 11- 11
 • Haaland, Grete & Køpke, Erik (2013). De som lærer folket å bygge landet. Tett på - Studiemagasinet 2013/2014, HiOA.  (1), s 10- 10
 • Haaland, Grete & Opperud, Petter (2013). Ødeleggende eksamensform. Yrke.  ISSN 1504-1905.  10000(1), s 18- 18
 • Haaland, Grete & Sannerud, Ronny (2013). Promising practice in Norwegian vocational education.
 • Spetalen, Halvor; Haaland, Grete & Opperud, Petter (2013, 03. mars). Intervju: "Relevansen avgjør kvaliteten". [Fagblad].  YRKE, Utdanningsforbundets fagblad for fag-/yrkesopplæring.
 • Haaland, Grete (2012). Om lærerutdanningens rolle i yrkesopplæringen.
 • Haaland, Grete (2012). Yrkesretting og prosjekt til fordypning.
 • Haaland, Grete & Hansen, Kari (2012). Demokratisk klasseledelse i yrkesfag.
 • Hasås, Torgny; Sannerud, Ronny & Haaland, Grete (2012). Doktorgrad med saks og tang. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  ISSN 0801-2482.  (19), s 4- 7
 • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari-Mette; Sund, Grete Haaland & Sylte, Ann Lisa (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP). Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1. Rapporter og utredninger (Høgskolen i Akershus). 1. Vis sammendrag
 • Eikeland, Olav; Flaata, Bjørg Elisabeth; Sund, Grete Haaland & Hult, Vigdis (2011). "Virkelighetens studiested". Sluttrapport - PIL prosjektet v/Høgskolen i Akershus (Nå HiOA).
 • Dahlback, Jorunn; Sund, Grete Haaland & Sylte, Ann Lisa (2010). Relevant fag-og yrkesopplæring fra første dag i den videregående skole - en realitet eller en visjon for framtiden?.
 • Hansen, Kari-Mette; Sund, Grete Haaland; Sylte, Ann Lisa & Dahlback, Jorunn (2010). Veier til yrkesrelevant opplæring fra første dag i videregående skole: lærerkompetanse og interessedifferensiering.
 • Hiim, Hilde & Haaland, Grete (2010). Innholdet i yrkesutdanning.
 • Sund, Grete Haaland (2010). Vurdering og dokumentasjon gjennom hele fagopplæringen, I: Espen Lynghaug (red.),  Fagopplæringsboka 2010-2011.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 9788244620291.  1.  s 37 - 57
 • Vagle, Inger; Sund, Grete Haaland & Dahlback, Jorunn (2010). Vurdering og dokumentasjon: etterutdanningsmateriell for aktører i fag- og yrkesopplæring, tema 6. [www ]. Vis sammendrag
 • Vagle, Inger; Sund, Grete Haaland & Dahlback, Jorunn (2010). Å være lærebedrift - roller og oppgaver: etterutdanningsmateriell for aktører i fag- og yrkesopplæring, temahefte 1. [www ]. Vis sammendrag
 • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Sund, Grete Haaland & Sylte, Ann Lisa (2009). Implementering av nye læreplaner i yrkesopplæringen: kunnskapsløftet.
 • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Sund, Grete Haaland & Sylte, Ann Lisa (2009). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner - KIP AF: delrapport 3 KIP-DH: Relevant og meningsfull opplæring fra første dag i VG1?.
 • Lier, Arne Roar; Sund, Grete Haaland; Sannerud, Arne Ronny & Karstensen, Steinar (2008). Vandreboka - overgang skole bedrift : statusrapport nr 4 i prosjekt "Vandreboka" - helhetlig pedagogikk i det fireårige opplæringsløpet i yrkesfag. Småskrift (Høgskolen i Akershus). 3.
 • Sund, Grete Haaland; Nore, Hæge; Vagle, Inger; Sannerud, Ronny & Karstensen, Steinar (2008). "Vis hva du kan".Evaluering av tverrfaglig praktisk eksamen i Oslo - VG2: Barne- og ungdomsarbeiderfag,elenergi,frisør, kokk- og servitørfag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:20 - Sist endret 12. juni 2018 16:20