Harald Oseland

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608328
+4741211610
Studiested
Halden
Kontornr.
FU2-68

Faglige interesser

Mine hovedinteresser er innen idretts- og arbeidsfysiologi. Jeg har i en årrekke gjort testing av idrettsutøvere og mosjonister i ulike aldre på Høgskolens testlab i Fredrikstad. Jeg er opptatt av trening både for prestasjon og helse, i et livslangt perspektiv.

Jeg ser viktigheten av at barn og unge er i fysisk aktivitet - både for gleden av dette, men også for grunnlaget dette gir for livet senere. Lek gir sosial erfaring i et fellesskap og egenutvikling - fysisk og psykisk. Noen vil bruke dette til prestasjonsbaserte aktiviteter, mens for andre er det et grunnlag for fysisk, psykisk og sosial funksjon og helse.

I dag vet vi også at fysisk funksjon og helse har en forankring i motorikk som utvikles gjennom barns lek. "Har man lært å sykle..." er kjent. Men mange andre gjøremål som er viktige for daglig funksjon og helse får sitt grunnlag tidlig. Derfor er jeg opptatt av at barnehage og skole skal kunne legge til rette for allsidige opplevelser i ulike miljø, med ulike redskaper i alle årstider.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg er høgskolelektor i idrett ved høgskolen i Østfold fra høsten 1995, med ansvar for treningslære, idrettsfysiologi, bevegelseslære, svømming og ballspill.

For barnehagelærerutdanningen har jeg i flere år undervist i faget Natur-Helse-Bevegelse (NHB) - fysisk fostring.

Utdanningen min har jeg fra Norges Idrettshøgskole i Oslo, hvor jeg tok hovedfag i Idrettsfysiologi.

Verv

 • Verneombud for lærerutdanningen siden 2003
 • Høgskolens representant i Østfold Idrettskrets Toppidrettsutvalg 2014 - 2017 
 • Testansvar på Høgskolens testlaboratorium - IdrettsMedisinsk TestLaboratoium (IMTL) 

Samarbeid

Jeg har hatt forskningssamarbeid med ansatte ved Høgskolen på Vestlandet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Høyskolen Kristiania, Nord Universitet og Høgskolen i Innlandet.

Som eksamenssensor har jeg gjort arbeid for Universitet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges Idrettshøgskole, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen på Vestlandet, Nord Universitet og Universitetet i Tromsø.

Publikasjoner

 • Mamen, Asgeir; Heimburg, Erna Dianne von; Oseland, Harald & Medbø, Jon Ingulf (2019). Examination of a new functional firefighter fitness test. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE).  ISSN 1080-3548. . doi: 10.1080/10803548.2019.1627075 Vis sammendrag
 • Medbø, Jon Ingulf; Mamen, Asgeir; Oseland, Harald & Heimburg, Erna Dianne von (2019). The steady-state load of five firefighting tasks.. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE).  ISSN 1080-3548.  26(1), s 173- 180 . doi: 10.1080/10803548.2019.1573013 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barene, Svein; Holtermann, Andreas; Oseland, Harald; Brekke, Ole Lars & Krustrup, Peter (2016). Effects on muscle strength, maximal jump height, flexibility and postural sway after soccer and Zumba exercise among female hospital employees: A 9-month randomized controlled trial. Journal of Sports Sciences.  ISSN 0264-0414.  34(19), s 1849- 1858 . doi: 10.1080/02640414.2016.1140906 Vis sammendrag
 • Mamen, Asgeir; Oseland, Harald & Medbø, Jon Ingulf (2013). A comparison of two physical ability tests for firefighters. Ergonomics.  ISSN 0014-0139.  56(10), s 1558- 1568 . doi: 10.1080/00140139.2013.821171 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Sveen, Ole; Farholm, Anders; Holte, Kjersti E. Lien & Oseland, Harald (2019). Motivation, physical fitness, and vitality in 5th grade pupils taking part in physical activity classes organized by a local sport team.
 • Mamen, Asgeir; Medbø, Jon Ingulf; von Heimburg, Erna Dianne & Oseland, Harald (2017). Examination of a new work-specific firefighter fitness test. Acta Physiologica.  ISSN 1748-1708.  219 . doi: 10.1111/apha.12841 Vis sammendrag
 • Medbø, Jon Ingulf; von Heimburg, Erna Dianne; Mamen, Asgeir & Oseland, Harald (2017). The steady state load of firefighting tasks. Acta Physiologica.  ISSN 1748-1708.  219, s 31- 31 Vis sammendrag
 • Oseland, Harald (2017, 11. mai). "Flesk og Duppe" (Jan Henrik Ihlebek og Finn Børge) besøker Idrettsmedisinsk Testlaboratorium, Høgskolen i Østfold. [Radio].  NRK Østfold / NRK1+.
 • Oseland, Harald (2017, 09. mai). "Flesk og Duppe" (Jan Henrik Ihlebek og Finn Børge) besøker Idrettsmedisinsk Testlaboratorium, Høgskolen i Østfold. [Radio].  NRK Østfold / NRK1+.
 • Mamen, Asgeir; Medbø, Jon Ingulf; von Heimburg, Erna Dianne & Oseland, Harald (2016). Examination of a new work-specific firefighter fitness test. Vis sammendrag
 • Mamen, Asgeir; Oseland, Harald & Medbø, Jon Ingulf (2012). Physical fitness of municipal smoke divers.
 • Mamen, Asgeir; Oseland, Harald & Medbø, Jon Ingulf (2010). Fire fit? A comparison of two fitness tests for fire fighters. Vis sammendrag
 • Medbø, Jon Ingulf; Heimburg, Erna Dianne von; Oseland, Harald & Mamen, Asgeir (2010). O2 uptake during fire fighting-like activities. Vis sammendrag
 • Oseland, Harald (2006). Lengdekontroll i putting - kun intuisjon - eller kan det læres?. ?.  (6), s 56- 57
 • Oseland, Harald (2004). MEDLEMSUTVIKLINGEN I HALDEN GOLFKLUBB 1990 - 2004. Vis sammendrag
 • Oseland, Harald; Ambjørnsen, Inger Karine & Brynildsen, Jan-Lorang (2004). IMTL – Idrettsmedisinsk testlaboratorium : et avdelingsovergripende tiltak mellom Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for helse- og sosialfag : vurdering av utviklingspotensiale og satsing fremover. Vis sammendrag
 • Oseland, Harald (2000). Kraftplattformen, utstyr og fremgangsmåte - en brukerveiledning.
 • Ambjørnsen, Inger Karine; Whist, Jon Elling & Oseland, Harald (1999). Submaksimalt og maksimalt oksygenopptak på røkdykkere i Fredrikstad brannvesen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:20 - Sist endret 16. sep. 2019 12:53