Inger Martine Mosfjeld

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608195
Studiested
Halden
Kontornr.
EU1063

Faglige interesser

Forsker på norsk som andrespråk:

 • Doktorgradsprosjekt (nov. 2018 - nov. 2021): Åssen kartlegges andrespråkselevers språk- og skriveutvikling? En studie av lærerens kompetanse, verktøy og metaspråk

Undervisning

Underviser i norsk i grunnskolelærerutdanninga, videreutdanninga for lærere og på barnehagelærerutdanninga med hovedvekt på disse språklige emnene:

 • Andrespråksdidaktikk
 • Grammatikk
 • Barns språkutvikling

Bakgrunn

Lektor i norsk og engelsk, studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram

Lektorutdanning i språkfag, master i nordisk språk

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Mosfjeld, Inger Martine (2019). Kartleggingsverktøy i skolen: En nærstudie av lovverk og praksis.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2018). Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser. Vis sammendrag
 • Mosfjeld, Inger Martine (2018). Flerspråklighet som ressurs og ressurser for flerspråklighet.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2017). Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Alle lærere er andrespråkslærere.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Barn, elever og deltakere som andrespråksinnlærere.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Barns språkutvikling: Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet i norsk.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2017). Startalder og andrespråkstilegnelsesprosessen av finitthet i norsk som andrespråk.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2016). Eleven som andrespråksinnlærer; for lærere i Buskerud.
 • Mosfjeld, Inger Martine (2015). Startalder og andrespråkstilegnelse.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:21 - Sist endret 3. sep. 2019 16:22