Irina Engeness

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608098
Studiested
Halden
Kontornr.
DU1-34

Faglige interesser

 • Læring i digitale omgivelser
 • Fasilitering av læring i digitale omgivelser
 • Design av digitale læremidler/ressurser
 • MOOCs
 • CSCL - Computer Supported Collaborative Learning
 • Vurdering for Læring (VfL): utvikling av skriveferdigheter i engelsk, skriveprosess, formativ vurdering
 • Sosio-kulturell teori, lære å lære, agency of students and teachers

Høgskolen i Østfolds satsing på forskning i "Det Digitale Samfunn"

Mine forskningsinteresser innen HiØs PhD-satsing på Det Digitale Samfunn relateres til læring og undervisning med digital teknologi og i nettbaserte omgivelser. En viktig satsing framover i grunn- og høyere utdanning er å utvikle læreres profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) og digital identitet, kvalitetsikre pedagogisk bruk av digital teknologi for å legge til rette for mer varierte undervisningsformer som stimulerer læring og danning av en mangfoldig studentgruppe. Jeg er interessert å studere lærings- og undervisningsformer med digital teknologi og i digitale omgivelser (MOOCs og nettbaserte kurs), struktur og pedagogisk design av nettbaserte kurs for å fremme læring og utvikling av de lærende.  Jeg er også interessert å studere hvordan utvikler lærerstudenter og lærere profesjonsfaglig digital kompetanse og utvøver den i praksis. Er hovedveileder til PhD kandidat i prosjektet: Learning and Teaching in the ICTPED MOOC: Implications for design and further improvements. 

Undervisning

 • IKTPED MOOC
 • DigiLU
 • PfDK MOOC for engelsk lærere

Veiledning

Ph.D. kandidat i prosjektet Learning and Teaching in the ICTPED MOOC: Implications for design and further improvements

Bakgrunn

2018 - Førsteamanuensis LU, HiØ 

2017 - 2018 Avdelingsleder Stovner vgs

2013 - 2017 PhD Universitetet i Oslo, Avhandling: Learning and Teaching With Digital Tools: Insights for Learning Arising from the Cultural-Historical Teory

2015-2017 Universitets pedagogisk basis kompetanse

1993 - 2013 Lærer i engelsk og naturfag i vgs og grunnskole (Norge og UK)

Verv

2016 - 2017 Medlem i UV Fakultetets styre, Universitetet i Oslo

2015 - 2016 Medlem i IPED Instituttets styre, Universitetet i Oslo

2014 - 2015 Vara i IPED Instituttets styre, Universitetet i Oslo

2013 - 2017 Representant i Programområde for forskerutdanning, Universitetet i Oslo

2006 - 2010 Medlem i Styre ved Skagerak International School 

Prosjekter

 • Ark & App
 • Learning and Teaching in the ICTPED MOOC: Implications for design and further improvements
Emneord: Digital teknologi, MOOC, læring og undervisning med digital teknologi og i nettbaserte omgivelser, profesjonsfaglig digital kompetanse, digital identitet, kultur-historisk teori

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Engeness, Irina (2020). Tools and Signs in the Cultural Historical perspective: Implications for education and research.
 • Engeness, Irina (2020). VIDEOS IN THE ICTMOOC AS RESOURCES FOR LEARNING AND DEVELOPMENT OF TEACHER TRANSFORMATIVE DIGITAL AGENCY.
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). The contribution of Piotr Galperin to the cultural-historical theory and implications for contemporary educational research and practice. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561. . doi: 10.1016/j.lcsi.2019.01.005
 • Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2019). How Teachers Learn: TeachMeets as a Possible Arena for Teachers' Development of Professional Digital Competence.
 • Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2019). TeachMeet som arena for å utvikle lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse.
 • Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2019). TeachMeetsas a PossibleArena for Teachers’ Development of Professional DigitalCompetence.
 • Engeness, Irina (2019). 'Learning to Learn' in Digital Environments: Design principles informed by Galperin's concepts of orientation.
 • Engeness, Irina & Nagel, Ilka (2019). Orchestrating Group Learning in Science with Digital Animations and Insights into Agency in Learning to Learn.
 • Engeness, Irina & Nohr, Magnus (2019). Use of videos in ICTMOOC for teacher education and professional development in 21st century.
 • Engeness, Irina (2018). Learning and Teaching with Digital Tools:Insights for Learning Arising from the Cultural-Historical Theory.
 • Engeness, Irina & Mørch, Anders Irving (2016). The role of the teacher in facilitating writing process with peer feedback and automated feedback from EssayCritic.
 • Engeness, Irina (2015). The complexity of learning: exploring the interplay of different mediational means in CSCL setting.
 • Engeness, Irina & Mørch, Anders Irving (2015). Development of English writing skills for upper secondary school students in Norway using computer-based scaffolding based on semantic analysis of text documents. Vis sammendrag
 • Mørch, Anders Irving & Engeness, Irina (2015). Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Engeness, Irina & Jessen, Stian (2014). Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen. En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 10. klasse.. Vis sammendrag
 • Mørch, Anders Irving & Engeness, Irina (2014). EssayCritic Norway Trial 2014.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. sep. 2018 23:59 - Sist endret 23. mars 2020 09:29