Josef Thingnes

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608391
+4790206836
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-085

Faglige interesser

Eg er har jobba med matematisk modellering inna for fagområda genetikk, bioinformatikk og systembiologi. Eg har interesse for å lære meg å nytte dei kvantitative metodane til å sei noko fornuftig om skulen, lærarrolla og lærarutdanninga. I denne samanheng har eg eit prosjekt der eg vil sjå på effekten av valfag på ungdomsskulen på karkter-prestasjonar.

Eg er også interessert i å lære meg dei kvalitative metodane som er mykje brukt i skuleforsking. Eg er sjølv student på eit kurs ved UiO i naturfagdidaktikk for lærarutdannarar der fokuset er på kvalitativ metode. 

Undervisning

Emner og studier eg underviser:

Digital kompetanse i lærarutdanninga - DigiLU

Vi har ved lærarutdanninga ved HiØ fått prosjektmiddlar for å styrke den proffesjonsfaglege digitale kompetansen ved avdelinga, hjå studentane og i skulane i Østfold. Eg er med og leiar dette prosjektet.

Bakgrunn

Eg er tilsett ved naturfagseksjonen og matematikkseksjonen på lærarutdanninga. Eg byrja ved Høgskolen i Østfold Hausten 2014 og har våre fast tilsett sidan våren 2016. Eg underviser mest fysikk, kjemi, humanbiologi og matematikk på Barnehagelærarutdanninga (BLU) og Grunnskulelærarutdanninga (GLU).

Eg har tidlegare jobba som gardsarbeidar, på Tusenfryd, som handlangar i byggfirma, på slaktehus, som seglinstruktør, som båtbyggar, som lærar (på barneskule, folkehøgskule og universitet), som forskar (i bioinformatikk og systembiologi), som støttekontakt og som friluftslivvegleiar. I tillegg har eg i eige firma drive med hage og skogsarbeid, tradisjonell trebåtbyggjing og i lag med kona mi drive Bed & Breakfast.

Priser

Førstepremie i luftgeværskyting på 17. mai i Vevring (neten kvart år)

 

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Thingnes, Josef (2014). Mathematics and Biological Process of Skin Pigmentation, In Bernard Querleux (ed.),  Computational Biophysics of the Skin.  Pan Stanford Publishing.  ISBN 978-981-4463-84-3.  Part 1, Chapter 3.  s 63 - 91
 • Thingnes, Josef; Lavelle, Timothy J.; Gjuvsland, Arne Bjørke; Omholt, Stig W & Hovig, Eivind (2012). Towards a quantitative understanding of the MITF-PIAS3-STAT3 connection. BMC Systems Biology.  ISSN 1752-0509.  6 . doi: 10.1186/1752-0509-6-11
 • Thingnes, Josef; Lavelle, Timothy J.; Hovig, Eivind & Omholt, Stig W (2012). Understanding the Melanocyte Distribution in Human Epidermis: An Agent-Based Computational Model Approach. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0040377
 • Thingnes, Josef; Omholt, Stig W; Hovig, Eivind; Øyehaug, Leiv & Gjuvsland, Arne Bjørke (2012). Towards a quantitative understanding of melanocyte behaviour. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis. 15.
 • Thingnes, Josef; Øyehaug, Leiv; Hovig, Eivind & Omholt, Stig W. (2009). The mathematics of tanning. BMC Systems Biology.  ISSN 1752-0509.  3(0,166666667), s 14 Vis sammendrag
 • Thingnes, Josef; Øyehaug, Leiv; Omholt, Stig W. & Hovig, Eivind (2008). The Mathematics of Tanning. Vis sammendrag
 • Thingnes, Josef; Øyehaug, Leiv; Hovig, Eivind & Omholt, Stig W. (2007). The mathematics of Tanning. Vis sammendrag
 • Thingnes, Josef; Øyehaug, Leiv; Omholt, Stig W. & Hovig, Eivind (2007). The mathematics of tanning. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Thingnes, Josef; Lavelle, Timothy J.; Gjuvsland, Arne Bjørke; Omholt, Stig W & Hovig, Eivind (2012). Towards a quantitative understanding of the MITF-PIAS3-STAT3 connection. BMC Systems Biology.  ISSN 1752-0509.  6 . doi: 10.1186/1752-0509-6-11
 • Thingnes, Josef; Lavelle, Timothy J.; Hovig, Eivind & Omholt, Stig W (2012). Understanding the Melanocyte Distribution in Human Epidermis: An Agent-Based Computational Model Approach. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0040377
 • Thingnes, Josef; Øyehaug, Leiv; Hovig, Eivind & Omholt, Stig W (2009). The mathematics of tanning. BMC Systems Biology.  ISSN 1752-0509.  3 . doi: 10.1186/1752-0509-3-60
 • Thingnes, Josef; Øyehaug, Leiv; Hovig, Eivind & Omholt, Stig W. (2009). The mathematics of tanning. BMC Systems Biology.  ISSN 1752-0509.  3(0,166666667), s 14 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Aagaard, Toril; Amdam, Synnøve Hedemann; Andreasen, Johan Kristian; Bueie, Agnete Andersen; Bergan, Ingvild; Johnston, Marianne Ulstein; Letnes, Mari-Ann; Nagel, Ilka; Røkenes, Fredrik Mørk; Thingnes, Josef & Lanestedt, Jon (red.) (2020). Profesjonsfaglig digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningen: Status i fem utviklingsprosjekter.
 • Arstorp, Ann-Thérèse; Amdam, Synnøve Hedemann; Thingnes, Josef; Nagel, Ilka; Aagaard, Toril; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Røkenes, Fredrik Mørk & Letnes, Mari-Ann (2019). Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning.
 • Nagel, Ilka & Thingnes, Josef (2019). DigiLU - Digitalisering i Lærerutdanningene.
 • Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Aae, Rune; Braaten, Bjørn Espen Pontus; Båtvik, Jan Ingar Iversen; Halstvedt, Camilla Blikstad; Helberg, Morten; Pilskog, Hanne Eik; Thingnes, Josef & Widerøe, Ina Kirsten Sundal (2019). Naturfag i framtidens skole: Inn med teknologi, ut med uteskole?. Utdanningsnytt.no.
 • Thingnes, Josef (2019). Kva tenkjer lærarstudentar om vurdering av utforskande arbeid?.
 • Nagel, Ilka & Thingnes, Josef (2018). Digitalisering i Lærerutdanningene (DigiLU)- Presentasjon av prosjektet.
 • Thingnes, Josef (2014). Mathematics and Biological Process of Skin Pigmentation, In Bernard Querleux (ed.),  Computational Biophysics of the Skin.  Pan Stanford Publishing.  ISBN 978-981-4463-84-3.  Part 1, Chapter 3.  s 63 - 91
 • Thingnes, Josef; Omholt, Stig W; Hovig, Eivind; Øyehaug, Leiv & Gjuvsland, Arne Bjørke (2012). Towards a quantitative understanding of melanocyte behaviour. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis. 15.
 • Thingnes, Josef; Øyehaug, Leiv; Omholt, Stig W. & Hovig, Eivind (2008). The Mathematics of Tanning. Vis sammendrag
 • Thingnes, Josef; Øyehaug, Leiv; Hovig, Eivind & Omholt, Stig W. (2007). The mathematics of Tanning. Vis sammendrag
 • Thingnes, Josef; Øyehaug, Leiv; Omholt, Stig W. & Hovig, Eivind (2007). The mathematics of tanning. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 22. sep. 2019 20:35