Karl-Arne Næss Korseberg

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608187
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-72

Faglige interesser

Utdanningshistorie og utdanningspolitikk, akademisk skriving, forskningsmetode og vitenskapsteori, pedagogisk psykologi, pedagogisk sosiologi og mye annet som kan knyttes til pedagoikk og lærerutdanning.

Undervisning

Faglærer i pedagogikk og koordinator for Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag, heltid og deltid 2019.

Veileder masteroppgaver i spesialpedagogikk.

Bakgrunn

Mastergrad i skoleutvkling og snart fullført PhD i utdanningshistorie og utdanningshistorie ved Instiuttt for pedagogikk og livslang læring, NTNU.

Har tidligere undervist 9 år på bachelor og ulike mastergrader innenfor pedagogikk ved Instiuttt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Deretter fulgte 1 år ved OsloMet på Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, før jeg endte opp på Avdeling for lærerutdanning og praktisk-pedagoisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Østfold. Er også tilknyttet NMBU, hvor jeg har undervist i forskningsmetode og vitenskapsteori ved Institutt for folkehelsevitenskap og akademisk skriving ved Læringssenteret. 

Verv

Institusjonsansvarlig for skikkethet ved Høgskolen i Østfold fra 2018.

Seksjonsleder for pedagogikk, PPU fra 2018.

Sakkyndig for Flykningeseksjonen ved NOKUT fra 2016.

Medlem av fagkomitè for konferanse om akademisk danning ved Høgskolen i Østfold, 2017.

Medlem av panel for periodisk programevaluering av PPUA, 2016.

Samarbeid

 

Publikasjoner

  • Korseberg, Karl-Arne Næss (2016). Skolens verdigrunnlag, I: Nina Volckmar (red.),  Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon..  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49182-3.  Kapittel 6.  s 148 - 177

Se alle arbeider i Cristin

  • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Eng, Anne-Lise & Korseberg, Karl-Arne Næss (2017). Akademisk dannelse og førsteårsstudenten https://khrono.no/debatt/akademisk-dannelse-og-forstearsstudenten-i-hoyere-utdanning?nav=forside. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. . doi: https://khrono.no/debatt/akademisk-dannelse-og-forstearsstudenten-i-hoyere-utdanning?nav=forside
  • Nygård, Mette & Korseberg, Karl-Arne (2014, 10. januar). Når skal de få tid til å leke?.  Dagsavisen.
  • Korseberg, Karl-Arne (2012). On Values, Pietism and Discourse: A comparative study of Denmark and Norway.
  • Korseberg, Karl-Arne (2011). Skolens verdigrunnlag i et multikulturelt Skandinavia.
  • Korseberg, Karl-Arne (2011). The role of Christianity in Norwegian schools: A traditional value base meets a new, global and profane society.
  • Korseberg, Karl-Arne (2011). Traditional values in a global society: a comparative analysis of the value base for primary education in Scandinavia.
  • Korseberg, Karl-Arne (2011). Traditional values in a global society: a historical and comparative analysis of the value base for primary education in Scandinavia.
  • Korseberg, Karl-Arne (2009). Hvorfor studere pedagogikk?.
  • Korseberg, Karl-Arne (2008). Ny formålsparagraf for skolens opplæring. Et drama i tre akter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:21 - Sist endret 8. okt. 2019 09:23