Kristin Føsker Hagemann

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608152
+4799484369
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Mine faglige interesser er utviklingen av de romanske språkene fra latin til dagens spansk, fransk, italiensk osv., forholdet mellom skriftspråk og talespråk i middelalderen, særlig på den iberiske halvøy, leddsetninger og subjunksjoner i gammelspansk og andre språk og forholdet mellom syntaks og informasjonsstruktur generelt.

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/emner/oss/2018/host/ssp10017.html
https://www.hiof.no/studier/emner/oss/2019/var/ssp10317.html

Bakgrunn

Jeg har en doktorgrad i språkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Tittelen på avhandlingen min var The emendation of a manuscript - the purpose of the Glosas Emilianenses. Arbeidet ligger i skjæringspunktet mellom lingvistikk og filologi, og er en analyse av et latinsk manuskript der vi kan finne de første spanske ordene og setningene som noensinne ble skrevet med et ikke-latinsk skriftspråk. Mine veiledere var Birte Stengaard og Jan Terje Faarlund (biveileder). 

Etter dette hadde jeg en postdoc ved UiO der jeg jobbet med å lage en database over gammelspanske tekster, og forskningen min har siden det dreid seg over på leddsetninger og såkalte dobbel que-konstruksjoner i gammelspansk. 

Verv

Jeg sitter som nestleder i avdelingsstyret på ØSS.

 

Emneord: syntaks, informasjonsstruktur, spansk, gammelspansk, romansk, middelalder

Publikasjoner

 • Faarlund, Jan Terje & Hagemann, Kristin Føsker (2014). Non-typical subjects and objects in Germanic and Romance, In Kristin Bech & Kristine Gunn Eide (ed.),  Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027255969.  kapittel.  s 295 - 312
 • Hagemann, Kristin Føsker & Faarlund, Jan Terje (2014). Subjects and Objects in Germanic and Romance, In Kristin Bech & Kristine Gunn Eide (ed.),  Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027255969.  kapittel.  s 295 - 312
 • Hagemann, Kristin Føsker (2012). Romance glosses in a Latin text: evidence of diglossia?, In Gunvor Mejdell & Lutz Edzard (ed.),  High vs. Low and Mixed Varieties. Domains, Status, and Function across Time and Languages.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-06696-9.  Artikkel.  s 158 - 168
 • Hagemann, Kristin Føsker (2012). The Glosas Emilianenses - emendation marks?, In Frédérique Biville; Marie-Karine Lhommé & Daniel Vallat (ed.),  Latin Vulgaire - Latin Tardif IX.  Maison de l'Orient et de la Méditerranée.  ISBN 978-2-35668-030-3.  Artikkel.  s 1013 - 1025
 • Hagemann, Kristin Føsker (2008). The Latin Synthetic Passive in the Códice Emilianense 60, In Roger Wright (ed.),  Latin vulgaire latin tardif VIII.  Georg Olms Verlag AG.  ISBN 978-3-487-13532-8.  artikkel.  s 532 - 539
 • Hagemann, Kristin Føsker (2006). The Latin synthetic passive in the Códice Emilianense 60. Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  (22), s 91- 102
 • Hagemann, Kristin Føsker (2004). Om talespråk og skriftspråk i 900-tallets Spania. Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  (19), s 33- 42

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagemann, Kristin Føsker (2020). Hva hørte du – egentlig? De ubevisste spillereglene i språket som vi alle (til en viss grad) følger.
 • Bjørke, Camilla & Hagemann, Kristin Føsker (2019). Frå det kjende til det ukjende – etymologi til heider og ære igjen. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  9(1), s 32- 35
 • Bjørke, Camilla & Hagemann, Kristin Føsker (2019). Tenn språkgnisten! Etymologi som didaktisk verktøy.
 • Hagemann, Kristin Føsker (2018). Rekursjon - språkvitenskap, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Hagemann, Kristin Føsker & Laake, Signe (2018). Et nytt blikk på et gammelt fenomen: stylistic fronting i gammelnorsk sammenliknet med gammelspansk.
 • Hagemann, Kristin Føsker (2017). Grammatikk, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Hagemann, Kristin Føsker (2017). Hva er forskjellen på et barn og en student? Om skjæringspunkter mellom språktilegnelse og språkinnlæring..
 • Hagemann, Kristin Føsker (2017). Recomplementation and topics in Old Spanish.
 • Hagemann, Kristin Føsker (2017). Språkvitenskap, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Hagemann, Kristin Føsker & Laake, Signe (2017). Deconstructing Stylistic fronting in Old Norwegian and Old Spanish.
 • Hagemann, Kristin Føsker & Laake, Signe (2017). Et nytt blikk på et gammelt fenomen: stylistic fronting i gammelnorsk sammenliknet med gammelspansk.
 • Hagemann, Kristin Føsker & Stjernholm, Karine (2017). La barna få lære flere språk fra første klasse. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Hagemann, Kristin Føsker & Laake, Signe (2015). Er variasjon et spørsmål om rekkefølge av syntaktiske operasjoner? Om som i indirekte spørresetninger.
 • Hagemann, Kristin Føsker (2009). The emendation of a manuscript: the purpose of the Glosas Emilianenses. Vis sammendrag
 • Hagemann, Kristin Føsker (2006). How did the Latin synthetic passive sound in 11th century Spain?.
 • Hagemann, Kristin Føsker & Stengaard, Birte (2004). El papel de la pasiva sintética en el vernáculo iberorromance del siglo XI.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:28 - Sist endret 2. mars 2020 15:41