Kristine Høeg Karlsen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608290
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-019

Faglige interesser

 • Feedback/ tilbakemeldinger og veiledning
 • Vurdering for læring
 • Tverrfaglig og studentaktiv undervisning og læring
 • Estetiske læreprosesser og dansedidaktikk
 • Kunstpedagogiske møter i lærerutdanningen
 • Kvalitativ metode

Undervisning

 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 1. - 7 (2014-)
 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 5. - 10 (2015-2018)
 • Master i spesialpedagogikk (2017-2018)

Bakgrunn

Stipend

 • Tildelt lokalt publiseringsstipend til arbeid med en internasjonal antologi om Storyline (2018)
 • Tildelt sentralt publiseringsstipend ved Høgskolen i Østfold (2017)
 • Tildeling av lokalt publiseringsstipend ved LU/HiØ (2016)

Verv

 • Sitter som medlem av avdelingsstyret ved avdeling for lærerutdanning, HiØ
 • Stter som faglig rådsmedlem i Den kulturelleskolesekken, Østfold (2017)
 • Redaktør i tidsskriftet Nordic Journal of Dance (i 2010 og i 2015)
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Nordic Journal of Dance (2010-2015)
 • Nestleder, styremedlem og medlem i Dans i skolen, en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans (2005-2015)

Forskningsledelse

Publikasjoner

 • Karlsen, Kristine Høeg; Berggren, Stein Arnold; Ludvigsen, Ar & Næsje, Ragnhild Louise (2020). The Fairy-Tale Forest: Developing Pedagogical Content Knowledge for teaching Primary School Mathematics in The Scottish Storyline Approach, In Kristine Høeg Karlsen & Margaretha Häggström (ed.),  Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3986-3.  Chapter 8.  s 183 - 207 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Remberg Høeg, Heidi (2020). Magic in Movements! The art of teaching creative dance through the cultural schoolbag, In Charlotte Svendler Nielsen & Stephanie Burridge (ed.),  Dancing Across Borders Perspectives on Dance, Young People and Change.  Routledge.  ISBN 9781003008569.  Kapittel.  s 179 - 182
 • Karlsen, Kristine Høeg & Häggström, Margaretha (2020). Teaching through Stories: The Storyline Approach in Teacher Education, In Kristine Høeg Karlsen & Margaretha Häggström (ed.),  Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3986-3.  Teaching through Stories.  s 13 - 30 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia (2020). Story-based Cross-Curricular Teaching and LearningA Systematic Mapping of the Research Literature on The Scottish Storyline Approach, In Kristine Høeg Karlsen & Margaretha Häggström (ed.),  Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3986-3.  Chapter 19.  s 393 - 432 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Pilskog, Hanne Eik; Rasmussen, Adrian Kristinsønn & Halstvedt, Camilla Blikstad (2020). An Exploration of the “Mimetic Aspects” of Storyline Used as a Creative and Imaginative Approach to Teaching and Learning in Teacher Education, In Kristine Høeg Karlsen & Margaretha Häggström (ed.),  Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3986-3.  Chapter 4.  s 99 - 123 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg; Remberg Høeg, Heidi & Høeg, Ellen (2020). Cooperative Learning: The Power of Positive Interdependence in Storyline, In Kristine Høeg Karlsen & Margaretha Häggström (ed.),  Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3986-3.  Chapter 1.  s 33 - 57 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg (2019). Akkurat som det går opp et lys for dem!: Å skape glede, engasjement og utforskertrang gjennom gode tilbakemeldinger sett fra lærerutdannerens ståsted, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 15.  s 281 - 298
 • Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2019). Kunstpedagogiske møter i lærerutdanningen: – en studie av lærerstudenters oppfatning av dansekunstprosjektet KROM på tvers i grunnskolelærerutdanningen, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 6.  s 123 - 142
 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Lockhart-Pedersen, Virginia (2019). Hva slags lærer vil du bli’a? Grunnskolelærer-studenters opplevelse med Storyline som metode i lærerutdanningen, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 2.  s 45 - 75
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2018). “…but, it’s really grown on me, Storyline, as practical as it has been’: A critical inquiry of student teachers’ experiences of The Scottish Storyline Approach in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  77, s 150- 159 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.09.017 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørmo, Dag; Jensen, Roald; Hoff-Jenssen, Reidun & Karlsen, Kristine Høeg (2018). Teachers' professional knowledge. A critical analysis of newly qualified teachers' experiences, knowledge and roles - do they matter: for whom and for what?, In Roman Dorczak (ed.),  Leading and Managing for Development.  Jagiellonian University Institute of Public Affairs.  ISBN 9788365688231.  KAPITTEL.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2017). «Hot air or useful comments»: En intervjustudie av bachelorstudenters opplevelser av oppgavefaglig veiledning, I: Magne Skibsted Jensen; Geir Sverre Luthen & Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning og oppdagelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488281.  Kapittel 4.  s 67 - 91
 • Karlsen, Kristine Høeg (2017). The value of oral feedback in the context of capstone projects in design education. Design and Technology Education: An International Journal.  ISSN 1360-1431.  22(3), s 9- 32 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Karlsen, Kristine Høeg (2016). «Oj, skal vi gjøre dette i dag?»: Lærerstudenter og lærerutdanneres meningsdanning i en workshop i dans som praktisk-estetisk fag. Nordic Journal of Dance: practice, education and research.  ISSN 1891-6708.  7(1), s 28- 41
 • Karlsen, Kristine Høeg (2016). Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(3), s 23 . doi: 10.5617/adno.2992 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg (2015). Conceptualising a Model of Feedback in Higher Education. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  35(2), s 148- 164
 • Karlsen, Kristine Høeg (2014). Feedback i dans - et kvalitativt studium av mål og kriterier nyttig i danseundervisning i skolens grunnopplæring i kroppsøving og musikk. Nordic Journal of Dance: practice, education and research.  ISSN 1891-6708.  5(1), s 36- 49
 • Karlsen, Kristine Høeg (2007). Innholdsrik danseforskning i Norge (spesialutgave om dans, juni). Arabesk.  ISSN 0809-0807.  2, s 64- 68
 • Karlsen, Kristine Høeg (2006). Hvilken rolle har dans i den norske skole? (Spesialutgave `Kunstdebatt`). Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  s 20- 25

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Kristine Høeg & Häggström, Margaretha (ed.) (2020). Teaching through Stories: Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education. Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3986-3.  444 s.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (red.) (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Kristine Høeg (2021, 22. januar). KROM i lærerutdanningen. For sjette gang gjennomfører vi KROM på tvers, et samarbeid mellom Rom for Dans, Høyskolen for Dansekunst, lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Viken (tidligere Østfold).. [Internett].
 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia (2021, 19. januar). Eksterne forskningsmidler til Høgskolen i Østfolds Storyline-miljø. [Internett].  Høgskolen i Østfold - Avdeling for lærerutdanning. Vis sammendrag
 • Hafnor, Johannes; Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2020, 08. januar). Den kulturelle skolesekken Viken hos lærerstudentene. [Internett].  Den Kulturelle Skolesekken Viken. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg (2020, 10. desember). Ny bok om Storyline Høgskolen i Østfold er med på å løfte skaperglede og tverrfaglighet i en internasjonal antologi om Storyline, hvor flere ansatte fra Avdeling for lærerutdanning medvirker. [Internett].  Høgskolen i Østfold. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg (2020, 01. september). Storstilt forskningsprosjekt om skole og DKS. Kristine Høeg Karlsen skal lede forskningsprosjektet pARTiciPED, hvor målet er å styrke samarbeidet mellom skole og DKS. [Internett].  Kulturtanken. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg & Høeg, Ellen Johanne (2020). Storyline & fagfornyelsen - en tverrfaglig metode i skolen: hva, hvordan og hvorfor?.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Karlsen, Joakim (2020, 11. mai). Full uttelling fra Forskningsrådet: Millionprosjekt skal utvikle Den Kulturelle Skolesekken. Prosjektet pARTiciPED, med Kristine Høeg Karlsen og Joakim Karlsen i spissen, har fått tildelt 20 millioner kroner for å styrke samarbeidet mellom kultur- og skolesektoren i Den Kulturelle Skolesekken. [Internett].  Høgskolen i Østfold. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg & Karlsen, Joakim (2020, 07. mai). Kristine (44) og Joakim (47) har fått 20 millioner kroner til et helt spesielt prosjekt.  Halden arbeiderblad. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg; Skregelid, Lisbet & Holdhus, Kari Mette (2020). Styrking av praktisk og estetisk innhold i skolen: Velment, men uforpliktende strategi. Utdanningsnytt.no.  (1)
 • Ludvigsen, Ar; Berggren, Stein Arnold; Næsje, Ragnhild Louise & Karlsen, Kristine Høeg (2020). Narratives as a gateway to interdisciplinarity in Teacher Education.
 • Berggren, Stein Arnold; Næsje, Ragnhild Louise; Ludvigsen, Ar & Karlsen, Kristine Høeg (2019). Fantasy meets math.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2019). Antologiens overordnede tema og innhold, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Innledning.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Hafnor, Johannes & Myhre, Camilla Merete (2019). The Art of Teaching Creative Dance through the Cultural Schoolbag.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Nesse, Carolline Wahlström; Myhre, Camilla Merete & Hafnor, Johannes (2019). The Cultural Schoolbag in Teacher Education: A theoretical framework on how to integrate artistic activities provided by DKS in the teacher’s pedagogical practice.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Lockhart-Pedersen, Virginia (2019). Storyline: Hvorfor Storyline i fremmedspråklæring?.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Motzfeldt, Gitte Cecilie & Halstvedt, Camilla Blikstad (2019). Hvordan lykkes med Storyline som en tverrfaglig og kreativ undervisningsmetode.
 • Ludvigsen, Ar; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Pilskog, Hanne Eik; Karlsen, Kristine Høeg & Rasmussen, Adrian Kristinsønn (2019). Storyline - en tverrfaglig og utforskende undervisning om bærekraftig utvikling.
 • Motzfeldt, Gitte Cecilie; Karlsen, Kristine Høeg; Pilskog, Hanne Eik; Rasmussen, Adrian Kristinsønn & Halstvedt, Camilla Blikstad (2019). Storyline i MAGLU 5-10, tverrfaglig undervisning og forskning:"An exploration of the ‘mimetic’ aspects of Storyline used as a cross-curricular and creative approach to teaching and learning in Teacher Education".
 • Motzfeldt, Gitte Cecilie; Karlsen, Kristine Høeg; Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Pilskog, Hanne Eik & Ludvigsen, Ar (2019). Storyline - tverrfaglig og utforskende undervisning om bærekraftig utvikling.
 • Næsje, Ragnhild Louise; Remberg Høeg, Heidi & Karlsen, Kristine Høeg (2019). Inn i fortellingen, ut i det kreative – En kvalitativ studie av læreres tilbakemeldingspraksis i kreativ skriving i begynneropplæringen i norsk.
 • Pilskog, Hanne Eik; Karlsen, Kristine Høeg; Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Halstvedt, Camilla Blikstad & Motzfeldt, Gitte Cecilie (2019). Et bærekraftig elvedelta: Storyline som metode i lærerutdanningen?.
 • Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad; Karlsen, Kristine Høeg; Ørbæk, Trine & Fretland, Reidun Nerhus (2019). Dans og kroppsøvingsutdanninger – hva gjøres hvor og hvordan?. Vis sammendrag
 • Karlsen, Kristine Høeg (2018). Status samarbeid mellom DKS og lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Berggren, Stein Arnold; Ludvigsen, Ali Reza; Næsje, Ragnhild Louise & Høeg, Ellen (2018). Teaching early learning in mathematics—qualitative study on student teachers’ experiences with the Storyline approach.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Facilitating creative and cross-curriculum learning in teacher education through The Storyline Approach.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Teachers-in-team: Promoting innovation and creativity through The Storyline Approach in Norwegian Teacher Education.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2017). DKS inn i lærerutdanningen: Lærerens rolle i møte med profesjonell kunst.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2017). Presentasjon av bokkapittel i antologien "Veiledning og oppdagelse".
 • Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2017). "Storyline i grunnskolelærerutdanningen: læring gjennom rollespill og fantasi".
 • Karlsen, Kristine Høeg; Husebye, Birgitte Nordahl; Ørbæk, Trine & Jacobsen, Kjersti Berggraf (2017). Dans & selvoppfatning: 50 kroppsøvingslærere om dansens bidrag til et allsidig og helhetlig kroppsøvingsfag.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Nohr, Magnus & Rasmussen, Adrian Kristinsønn (2017). Fleksibilitet i utdanningen – utprøving av nettbasert peer review i et tverrfaglig prosjekt ved avdeling for lærerutdanning.
 • Sørmo, Dag; Jensen, Roald; Karlsen, Kristine Høeg & Hoff-Jenssen, Reidun (2017). Teachers' professional knowledge. A critical analysis of newly qualified teachers' experiences, knowledge and roles - do they matter: for whom and for what?.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2016). Feedback under lupen: Utvikling og utprøving av en modell til bruk i forskning på feedback i høyere utdanning.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Campos, Corinne Lyche (2015). Embodied Dance Knowledge - four perspectives (editorial). Nordic Journal of Dance – practice, education and research.  6(1), s 3- 5
 • Torhaug, Nina; Husebye, Birgitte Nordahl & Karlsen, Kristine Høeg (2015). Det estetiske som døråpner i det flerkulturelle klasserommet.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Pettersen, Roar Charles; Ihlebæk, Hanna Marie & Ese, Jo (2013). Hot air or useful comments? An inquiry into undergraduate students’ perception of feedback – in light of the Norwegian Quality Reform.
 • Pettersen, Roar & Karlsen, Kristine Høeg (2013). Studenters erfaringer med tilbakemeldinger (feedback). Norsk versjon av Assessment Experience Questionnaire (FOU-notat).
 • Karlsen, Kristine Høeg (2012). Development of a grounded model of types of feedback in higher education.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2012). Feedback i høyere utdanning – typer av feedback og studenters opplevelse av nytten.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2012). Når skapende dans i norsk grunnskole skal vurderes trenger vi noen fagrelaterte vurderingskriterier!.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2012). The value of oral feedback: An inquiry into undergraduate student's perception of oral teacher feedback.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Karlsen, Joakim (2012). Feedback matters when students are considering what type of learning activities to engage in - Exploring the relationship between feedback-types and students learning activities in higher education.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Karlsen, Joakim (2012). Students use of feedback in relation to learning objectives and feedback types.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Thorshaug, Cathrine Bull (2012). Kreativ dans og vurdering i grunnskolen.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Thorshaug, Cathrine Bull (2012). Kreativ dans og vurdering i grunnskolen.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2011). A systematisation of types of feedback;Similarity and diversity; how can types of feedback, developed and used in empirical studies in the field of higher education, be typified?.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2011). Hva slags typer av nyttig feedback kan lærere gi studenter.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2011). Hva slags typer av nyttig feedback kan lærere/ veiledere gi studenter?.
 • Jenssen, Ragnhild & Karlsen, Kristine Høeg (2008). "Dans, ropte fela!" I K. H. Karlsen and R. Jenssen, (red.), Dans i Skolen 25 år. 1983-2008.
 • Karlsen, Kristine Høeg (2007). Er dette en god dans? En kvalitativ studie av kriterier for vurdering i dans ved en profesjonell ballettskole i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:21 - Sist endret 25. mai 2020 20:47