Kjartan Belseth

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608369
+4746684317
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-038

Undervisning

Underviser i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen.

I studieåret 2019/2020 i følgende emner, på både heltid og deltid:

 • Barns utvikling, lek og læring 1 (BULL 1)
 • Kunst, kultur og kreativitet (KKK)
 • Språk, tekst og matematikk (STM)
 • Bacheloroppgaven (BA)
   
 • Trinnleder for 17BLU-D, og delt trinnleder for 19BLU-D, sammen med Beate Lund
 • Emneansvarlig for KKK på heltid

Bakgrunn

 • Utdannet førskolelærer, bachelor (180 studiepoeng) ved Høgskolen i Oslo
 • Mastergrad i barnehagepedagogikk (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
 • Videreutdanning i pedagogisk veiledning (15 studiepoeng) ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • 30 studiepoeng på enkeltemner på masternivå innen småbarnsvitenskap ved Høgskolen i Østfold
   
 • Over 10 års erfaring som pedagogisk leder i barnehage, hvorav to av årene også som praksislærer for Høgskolen i Oslo og Akershus
   
 • Har siden august 2014 jobbet som høgskolelektor i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen

Forskning

Forsker i egen FoU-tid på religion, mangfold og flerspråklighet i barnehagen.

Prosjekter

 • Religion i barnehagen
 • Er det rom for religion i barnehagen? (ferdigstilles høsten 2019)
 • Åndsfrihet i barnehagen (under arbeid)
 • Måltidet i barnehagen - inkludering og fellesskap (ferdigstilles høsten 2019)
 • Flerspråklige barns posisjon i barnehagen

Priser

Nominert til Årets barnehageinspirator 2017

Publikasjoner

 • Belseth, Kjartan Andersen (2018). "Flerkulturelle" perspektiver, som åbner for alternativ praksis, I:  Velkommen til daginstitutionen! Den gode indkjøring - for både børn og voksne.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 9788771585742.  Kapittel 6.  s 85 - 98
 • Hatlem, Marianne & Belseth, Kjartan Andersen (2017). Studentenes rolle: "Å være i lære", I: Eli Kari Høihilder & Hanne Lund-Kristensen (red.),  Praksisbarnehagen: En arena for læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491830.  Kapittel 5.  s 76 - 89

Se alle arbeider i Cristin

 • Belseth, Kjartan (2019). Hverdagspluralisme i barnehagen. Er det rom for religion i barnehagen?.
 • Belseth, Kjartan (2019). Kan vi snakke om mobbing i barnehagesammenheng?. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Belseth, Kjartan (2018). "He doesn't have any language" Multilingual children as "the other".
 • Belseth, Kjartan (2018). Leder av den 3. konferansen av "Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen – Kollektive læringsprosesser".
 • Belseth, Kjartan Andersen (2017). "Hvem skal ta seg av de andre 12 barna?" Om å befinne seg i mellomrommet mellom profesjonalitet, oppmerksomhet og følelsen av å ikke strekke til. barnehage.no.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2016). De yngste barnas rettigheter som medborgere. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (11), s 50- 53
 • Belseth, Kjartan Andersen (2016). Innføring av en veiledende språknorm i barnehagen marginaliserer flerspråklige barn. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2016). Leder av parallellsesjon og deltaker i konferansens arbeidsgruppe.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2016). Lek i et inkluderende fellesskap: "Flerkulturelle" perspektiver på kulturelt mangfold og lek.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2016). Mangfold i barnehagen.
 • Belseth, Kjartan Andersen & Bekkevold, Asbjørg Irene (2016). Teamarbeid i barnehagen - Å spille hverandre gode.
 • Belseth, Kjartan Andersen & Skogsberg, Trude (2016). Regjeringens manglende kompetanse. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  33(2), s 79- 80
 • Belseth, Kjartan Andersen (2015). De yngste barnas språk og uttrykk.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2015). Den "flerkulturelle" barnehagen. Mangfold og inkludering.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2015). Noen "flerkulturelle" perspektiver som åpner for alternative praksiser, I:  Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 9788244622363.  Kapittel 6.  s 69 - 79
 • Belseth, Kjartan Andersen (2015). Ny barnehagelov gir etiske dilemmaer. Sarpsborg Arbeiderblad.  85(4), s 8- 9
 • Belseth, Kjartan Andersen (2015). Politikernes misoppfattede barnesyn. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  147(1), s 53- 53
 • Belseth, Kjartan Andersen & Lunde, Merete Ellen (2015). Troubling and transforming the traditional way of teaching in ECE. A reconceptualizing practice by re-thinking our role as educators in pedagogy.
 • Belseth, Kjartan Andersen; Lunde, Merete Ellen & Nyhus, Mette Røe (2015). ”Profesjonsretting av undervisningen – hvordan bidra til utvikling av pedagogisk klokskap og skjønn hos fremtidige barnehagelærere?”.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2014). Barnehagelæreren i den "flerkulturelle" barnehagen.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2014). "Da Bente møtte Shahid..." - Kroppsspråk i møte med «flerkulturelle» foreldre. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  30(4), s 58- 60
 • Belseth, Kjartan Andersen (2012). "I barnehagen skal vi snakke norsk!". Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2012). ”Kan Ismail og Ali gifte seg?” Heteronormalisering i en flerkulturell barnehage. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (4), s 34- 35
 • Belseth, Kjartan Andersen (2012). Kartlegg eller ta konsekvensene!. Første steg.  ISSN 1504-1891.  9(3), s 40- 41
 • Belseth, Kjartan Andersen (2011). Lek, de yngste barna og voksenrollen. Barnehagen som læringsarena.
 • Belseth, Kjartan Andersen (2011). Religion og hudfarge. Første steg.  ISSN 1504-1891.  8(2), s 41- 41
 • Belseth, Kjartan Andersen (2011). Rollelek i den flerkulturelle barnehagen: Bilals første møte med dukkekroken. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  27(2), s 58- 62
 • Belseth, Kjartan Andersen (2011). Tenke større om de små? Er det kvalitet?. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  27(1), s 93- 94
 • Belseth, Kjartan Andersen (2010). En mann er også en kollega!. Første steg.  ISSN 1504-1891.  7(4), s 43- 43

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:21 - Sist endret 6. aug. 2019 08:23