Kjetil Steinsholt

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Steinsholt, Kjetil (2019). En oase av lykke. Eugen Fink og menneskets taktfulle lek i verden, I: Liv Torunn Grindheim & Geir Aaserud (red.),  Barnehagelæreren - en verdibygger.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2389-3.  kapittel 14.  s 220 - 235
 • Steinsholt, Kjetil & Steinsholt, Kjetil (2019). Barns rett til lek. Et blikk på Baenekonvensjonens artikkel 31. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (4), s 24- 30
 • Steinsholt, Kjetil (2018). Kunsten å gå sine egne pedagogiske veier. Gadamer, sannhet, metode og praktisk klokskap, I: Eldar Taraldsen & Endre Kanestrøm (red.),  Marionetteskolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202569518.  kapittel.  s 99 - 124
 • Steinsholt, Kjetil (2017). Lek som bordelinefenomen, I: Maria Øksnes & Torben Hangaard Rasmussen (red.),  Barndom i barnehage: Lek.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56956-3.  kapittel.  s 132 - 156
 • Steinsholt, Kjetil (2017). Lek som borderlinefenomen, I: Maria Øksnes & Torben Hangaard Rasmussen (red.),  Barndom i barnehage: Lek.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56956-3.  kapittel.  s 132 - 156
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Det ligger ikke i genene. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 38- 39
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Friedrich Nietzsche og utidsmessig danning, I:  Danningens filosofihistorie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  Kapittel 17.  s 238 - 251
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Inn i barnehagens underliv. Danning i et utpreget hermeneutisk landskap: en vag utprøving, I: Maria Øksnes & Kjetil Steinsholt (red.),  Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-36860-9.  Kapittel 4.  s 95 - 117
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Karl Marx. Danning som selvrealisering, I:  Danningens filosofihistorie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444218.  Kapittel 16.  s 225 - 237
 • Steinsholt, Kjetil (2013). La det være - for sannhetens skyld, I: Jenny Elise Steinnes & Stephen R Dobson (red.),  Pedagogikk under livets tre.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0356-0.  Kapittel 4.  s 59 - 76
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Praktisk klokskap og faren for et nytt dogme. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (2), s 28- 29
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Arthur Schopenhauer. Kan menneskets frie vilje bevises af dets Selvbevidsthed? DKNVS Skrifter 1829-43, I: Helge Holden & Kristian Overskaug (red.),  Høydepunkter i Skrifter og Forhandlinger. Et utvalg artikler fra perioden 1761 - 2011.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2881-6.  25.  s 229 - 241
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Chronos og kairos. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3), s 22- 23
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Evidens og tallmagi. Første steg.  ISSN 1504-1891.  4, s 32- 33
 • Steinsholt, Kjetil (2012). From ethics to justice. Towards a more hospitable and humble pedagogy, In Torill Strand & Merethe Roos (ed.),  Education for Social Justice, Equity and Diversity.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90255-9.  4.  s 55 - 83
 • Steinsholt, Kjetil (2012). I lekens ingenmansland. Pedagogiska Magasinet.  ISSN 1401-3320.  (1), s 26- 34
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Pedagogikken er først og fremst melankolsk. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (2), s 38- 39
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Skiing is being?. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 16- 17
 • Steinsholt, Kjetil (2012). To Lead the Student into temptation - and the good life. European Physical Education Review.  ISSN 1356-336X.
 • Steinsholt, Kjetil & Løvlie, Lars (2012). Pædagogiske grundsyn, I: Claus Madsen (red.),  Pedagogik Til Tiden. Grundbog i pædagogik til lærerfaget.  Klim.  ISBN 978-87-7129-116-2.  1.  s 19 - 37
 • Steinsholt, Kjetil (2011). Intervjuets selsomme forutsetninger. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (4), s 10- 11
 • Steinsholt, Kjetil (2011). Oppdragelse, pedagogikk og opplysning. Et tilbakeskuende blikk på noen sentrale dannelsesperspektiver, I: Kjetil Steinsholt & Stephen Dobson (red.),  Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2554-9.  Kapittel 2.  s 39 - 121
 • Gurholt, Kirsti Pedersen & Steinsholt, Kjetil (2010). Prolog, I:  Aktive liv. Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2620-1.  Prolog.  s 9 - 34 Vis sammendrag
 • Steinsholt, Kjetil (2010). Vi må miste oss selv for å finne oss selv igjen : lek, erfaring og danning hos Hans-Georg Gadamer, I:  Aktive liv. Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2620-1.  s 101 - 119
 • Steinsholt, Kjetil (2010). Vi må miste oss selv for å finne oss selv igjen. lek, erfaring og danning hos Hans-Georg Gadamer, I:  Aktive liv. Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2620-1.  kapittel.  s 101 - 120
 • Steinsholt, Kjetil (2009). Enhver beslutning må være avsindig : noe om det ubestemmelige grunnlaget for pedagogiske beslutninger, I: Kjetil Steinsholt; Stephen Dobson (red.),  Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2355-2.  Kapittel.  s 11 - 31
 • Steinsholt, Kjetil (2009). Evidensbaserte standarder. Eller profesjonalitet?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 54- 62
 • Steinsholt, Kjetil (2009). Kvalitet i barnehagen - Om det var!. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3), s 14- 15

Se alle arbeider i Cristin

 • Steinsholt, Kjetil (2015). Lev farlig. Fagbokforlaget.  ISBN 9788251921695.  500 s.
 • Steinsholt, Kjetil (2015). Nysgjerrighetens pedagogikk. Fagbokforlaget.  ISBN 9788232101412.  697 s.
 • Steinsholt, Kjetil (2014). Nysgjerrighetens pedagogikk. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0141-2.  697 s.
 • Steinsholt, Kjetil; Kanestrøm, Endre & Taraldsen, Eldar (2014). Profesjonell lærer -muligheter og begrensninger. Bok 2 i serien: Den profesjonelle lærer. Norsk Pedagogisk Forlag.  ISBN 9788299856355.  84 s.
 • Øksnes, Maria & Steinsholt, Kjetil (red.) (2013). Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-36860-9.
 • Steinsholt, Kjetil (2011). Barns Uteleker. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2745-1.  100 s.
 • Steinsholt, Kjetil & Dobson, Stephen (red.) (2011). Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2554-9.  405 s.
 • Steinsholt, Kjetil & Gurholt, Kirsti Pedersen (2010). Aktive liv. Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2620-1.  289 s.
 • Steinsholt, Kjetil (2009). Lev Farlig! Innføring i Friedrich Nietzsches utidsmessige pedagogikk. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251921695.  520 s.
 • Steinsholt, Kjetil; Dobson, Stephen & Steinsholt, Kjetil (2009). Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2355-2.  231 s.
 • Steinsholt, Kjetil (2008). Drømmen om Emilie og Sofie. Introduksjon til Jean-Jacques Rousseaus oppdragelsestraseer. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2274-6.  163 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torjussen, Lars Petter Storm; Bøyum, Steinar & Steinsholt, Kjetil (2018). Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault. Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
 • Steinsholt, Kjetil (2017). Barns barndom.
 • Steinsholt, Kjetil (2017). Childhood in crisis.
 • Steinsholt, Kjetil (2017). Diagnostiseringsvanviddet.
 • Steinsholt, Kjetil (2017). Lek, barndom, rampestreker.
 • Steinsholt, Kjetil (2017). Lek, danning, dialog.
 • Steinsholt, Kjetil (2017). Profesjonalitet.
 • Steinsholt, Kjetil (2017). takt, dialog, danning.
 • Steinsholt, Kjetil (2015). Evidensbasert kunnskap.
 • Steinsholt, Kjetil (2015). Hjerne det! Eller. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (2), s 58- 60
 • Steinsholt, Kjetil (2015). Hvor er vi, hvor går vi. Norsk barnehagepolitikk i et historisk lys.
 • Steinsholt, Kjetil (2015). Lek i barnehagen.
 • Steinsholt, Kjetil (2015). Lek ock lärande.
 • Steinsholt, Kjetil (2015). Play in Kindergarten and schools.
 • Steinsholt, Kjetil (2015). Profesjonalitet - Semiprofesjonalitet.
 • Steinsholt, Kjetil (2015). Ray Davies, en rockeopera, og det å se den andre. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 26- 29
 • Steinsholt, Kjetil (2015). lek i faglærerutdanningen.
 • Øksnes, Maria & Steinsholt, Kjetil (2015). Leken spilleglede, I: Hermundur Sigmundsson & Jan Erik Ingebrigtsen (red.),  Idrettspedagogikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02513-1.  Kapittel 6.  s 79 - 93
 • Steinsholt, Kjetil (2014). Danning i lys av nyere utdanningspolitikk.
 • Steinsholt, Kjetil (2014). Det er det negative vi lærer av. Første steg.  ISSN 1504-1891.  2, s 24- 26
 • Steinsholt, Kjetil (2014). En anstrengende, men givende reise. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (4), s 72- 73
 • Steinsholt, Kjetil (2014). Oss drittsekker imellom. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 30- 31
 • Steinsholt, Kjetil (2014). Vitenskapen tenker ikke. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3), s 24- 26
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Barnehagen som danningsarena.
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Danning i en turbulent tid.
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Danning og profesjonalitet.
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Danningens problem.
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Er barneleken borte?. Østlandsposten.  s 16- 17
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Markedstenkning og pedagogikk. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (4), s 22- 24
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Medikalisering av barndommen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  3, s 18- 20
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Tenke, fort og langsomt - eller litt midt imellom. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 85- 88
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Tidlig innsats for barn og unge- nødvendig eller unødvendig?.
 • Steinsholt, Kjetil (2013). Ulike perspektiver på lek.
 • Steinsholt, Kjetil & Øksnes, Maria (2013). Innledning, I: Maria Øksnes & Kjetil Steinsholt (red.),  Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-36860-9.  Innledning.  s 13 - 19
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Abduksjon som metode.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Danning i barnehagen.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Danning i barnehagen.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Danning i en umulig tid.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Danning og profesjonalitet.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Den moderne barndom.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Derrida og beslutningenes umulighet.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Gadamers hermeneutikk.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Hermeneutikk.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Hva betyr det å være profesjonell?.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Hva er danning.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Innføring i vitenskapsteori.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Lek og danning.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Lek, læring, danning.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Praktisk kunnskap.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Profesjon - yrke?.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Profesjon of danning.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Profesjonsdanning i en moderne tid.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Profesjonsutdanning eller avvikling?.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Sunn fornuft eller evidensbasering i opplæring og omsorg for barn og unge.
 • Steinsholt, Kjetil (2012). Vitenskapsteoretiske smuler.
 • Steinsholt, Kjetil (2011). Humpty Dumty-danning. Hvem er sjef i denne andedammen?. Første steg.  ISSN 1504-1891.  3, s 14- 15
 • Steinsholt, Kjetil & Dobson, Stephen (2011). (Litt mer enn et) Forord, I: Kjetil Steinsholt & Stephen Dobson (red.),  Dannelse : Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2554-9.  Forord.  s 7 - 10
 • Steinsholt, Kjetil (2010, 08. august). Innsyn og utsyn mot Nietzsche.  Pedagogisk Profil.
 • Steinsholt, Kjetil (2010). Kalle Løchen og takstriden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Steinsholt, Kjetil (2010, 15. november). Tar livet på fersk gjerning.  Stemmer.
 • Steinsholt, Kjetil (2007). Ikke beslaglegg barndommen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  2, s 32- 37

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:21 - Sist endret 12. juni 2018 16:21