Kari-Mette Rudolph

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608185
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-029

Faglige interesser

 • De yngste barna i barnehagen
 • Småbarnspedagogiske teorier og praksiser
 • Kooperative læringsprosesser

Undervisning

Jeg jobber i pedagogikkseksjonen på barnehagelærerutdanningen

og i undervisningsåret 2018/2019 er jeg knyttet til emnene:

 • Barns utvikling, lek og læring (BULL1),
 • Barns utvikling, lek og læring (BULL2)
 • Ledelse samarbeid og utvikling (LSU)
 • Bacheloroppgaven (BA)
 • Småbarnsstudier (SBS)

Profesjonsteamveileder og veileder knyttet til bacheloroppgaven.

Emneansvarlig i fordypningen småbarnsstudier.

Bakgrunn

Jeg er utdannet førskolelærer, ved Barnevernsakademiet, og har jobbet i barnehage i perioden 1994-2016, både som pedagogisk leder, styrerassistent, styrer og praksislærer.

I 2015 tok jeg mastergrad i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier, med "Tilvenning - en teoretisk og empirisk utforskning av fenomenet tilvenning i barnehagen" ( http://hdl.handle.net/10642/2726 )

I 2016 begynte jeg på HiØ, som lektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen.

Publikasjoner

 • Rudolph, Kari-Mette (2019). Digital praksis i barnehagen -med vekt på profesjonsansvar og digital dømmekraft.
 • Rudolph, Kari-Mette (2019). Tråder trekkes til ulike (styrings-)dokumenter -og profesjonsfaglig digital kompetanse.
 • Landsverk, Johanne & Rudolph, Kari-Mette (2018, 27. november). Uten pendling stopper Forsknings-Noreg. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Rudolph, Kari-Mette & Lund, Beate (2018). "Vår fiktive barnehage".
 • Rudolph, Kari-Mette & Lund, Beate (2018). Vår fiktive barnehage- praksisnær lederutdanning.. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (4)
 • Rudolph, Kari-Mette (2017). Tilvenning -En teoretisk og empirisk utforsking av fenomenet tilvenning..
 • Rudolph, Kari-Mette (2017). Å være ny - på vei mot tilhørighet?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:21 - Sist endret 22. sep. 2019 23:10