Kristin Melum Eide

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608441
+4795700040
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Eide, Kristin Melum (2020). Modality in Germanic, In Michael T. Putnam & B. Richard Page (ed.),  The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108378291.  Chapter 24.  s 565 - 590
 • Eide, Kristin Melum (2020). Tense and Aspect in Germanic Languages, In Michael T. Putnam & B. Richard Page (ed.),  The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108378291.  Chapter 25.  s 591 - 614
 • Eide, Kristin Melum (2019). Convergence and Hybrid Rules: Verb Movement in Heritage Norwegian of the American Midwest, In Kelly Biers & Joshua R. Brown (ed.),  Selected Proceedings of the 9th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 9).  Cascadilla Press.  ISBN 978-1-57473-475-1.  6.  s 45 - 53
 • Eide, Kristin Melum (2019). Språket som kognitivt, biologisk betinget fenomen, I: Heidi Brøseth; Kristin Melum Eide & Tor Anders Åfarli (red.),  Språket som system: Norsk språkstruktur.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2166-0.  kapittel 1.  s 17 - 40
 • Eide, Kristin Melum (2019). Syntaks: Formanalyse under leddnivå, I: Heidi Brøseth; Kristin Melum Eide & Tor Anders Åfarli (red.),  Språket som system: Norsk språkstruktur.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2166-0.  Kapittel 6.  s 173 - 202
 • Eide, Kristin Melum & Åfarli, Tor Anders (2019). Norsk som andrespråk, I: Heidi Brøseth; Kristin Melum Eide & Tor Anders Åfarli (red.),  Språket som system: Norsk språkstruktur.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2166-0.  kapittel 11.  s 307 - 336
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2018). Om verbplassering og verbmorfologi i amerikanorsk. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 25- 69 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eide, Kristin Melum (2017). Counterfactual Present Perfects, In Marc Fryd & Pierre-Don Giancarli (ed.),  Aorists and Perfects. Synchronic and diachronic perspectives..  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004326651.  Chapter 9.  s 245 - 288 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eide, Kristin Melum (2016). Finiteness, inflection, and the syntax your morphology can afford, In Kristin Melum Eide (ed.),  Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 5714 7.  Chapter 5.  s 121 - 167
 • Eide, Kristin Melum (2016). Introduction, In Kristin Melum Eide (ed.),  Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 5714 7.  Chapter 1: Introduction.  s 1 - 44
 • Jin, Fufen & Eide, Kristin Melum (2016). Contradictory parameter settings in one mind: A case study of a Mandarin-Norwegian bilingual’s acquisition of finiteness and V2 in Norwegian, In Kristin Melum Eide (ed.),  Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 5714 7.  Chapter 11.  s 309 - 342
 • Eide, Kristin Melum (2015). Tilegnelse av verbale kategorier, I: Kristin Melum Eide (red.),  Norsk andrespråkssyntaks.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-818-0.  Kapittel 4.  s 135 - 195
 • Eide, Kristin Melum & Busterud, Guro (2015). Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon, I: Kristin Melum Eide (red.),  Norsk andrespråkssyntaks.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-818-0.  kapittel 1.  s 19 - 57
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro & Jin, Fufen (2015). Nyere andrespråksteorier, I: Kristin Melum Eide (red.),  Norsk andrespråkssyntaks.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-818-0.  kapittel 6.  s 241 - 286
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Borrowing modal elements into American Norwegian: The case of suppose(d), In Janne Bondi Johannessen & Joseph C. Salmons (ed.),  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027234988.  kapittel 13.  s 256 - 280
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Verb Second and Finiteness Morphology in Norwegian Heritage Language of the American Midwest, In Richard S Page & Michael T. Putnam (ed.),  Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004289604.  Kapittel 4.  s 64 - 101

Se alle arbeider i Cristin

 • Brøseth, Heidi; Eide, Kristin Melum & Åfarli, Tor Anders (red.) (2019). Språket som system: Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2166-0.  376 s.
 • Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold & Stemshaug, Ola (2017). Fosenmåla. Museumsforlaget AS.  ISBN 978 8283050547.  284 s.
 • Eide, Kristin Melum (ed.) (2016). Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 5714 7.  348 s.
 • Eide, Kristin Melum (red.) (2015). Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-818-0.  490 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eide, Kristin Melum (2020). Learning (to be)Norwegian: Norwegian as a second language.
 • Eide, Kristin Melum (2020). Multilingual Norway.
 • Eide, Kristin Melum (2020). Norwegian versus English grammar.
 • Eide, Kristin Melum (2020). Tense, aspect and modality in Norwegian.
 • Bousquette, Joshua; Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein & Putnam, Mike (2019). Competition at the left-edge: Left-dislocation vs. V2 in heritage varieties of Germanic.
 • Eide, Kristin Melum (2019). Syntactic registers and language change – and the role of variation in input.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2019). Bruk av korpus i studiet av språkendring i amerikanorsk.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2019). Individuell variasjon i et tospråklig samfunn: Inputdata og forklaringsmodell.
 • Hjelde, Arnstein & Eide, Kristin Melum (2019). Intergenerational Transmission of Norwegian as a Heritage Language.
 • Jenstad, Tor Erik & Eide, Kristin Melum (2019). Dialektale demonstrativer i "herre korpusan".
 • Eide, Kristin Melum (2018). Akademisk skriving og publisering.
 • Eide, Kristin Melum (2018, 01. februar). "Det er en annen puls på landet.". [Tidsskrift].  Lev Landlig.
 • Eide, Kristin Melum (2018). Ensomhet, en privatsak?.
 • Eide, Kristin Melum (2018). Er ensomhet en privatsak?.
 • Eide, Kristin Melum (2018, 01. april). Hokuspokusfokus i hamsterhjulet. [Tidsskrift].  Forskerforum.
 • Eide, Kristin Melum (2018, 02. juni). Om NTNUs vennepris og ensomme studenter. [Radio].  Norgesglasset, P1.
 • Eide, Kristin Melum (2018). Om kunnskap og produksjon i språktilegnelse.
 • Eide, Kristin Melum (2018). Om skriving og publisering.
 • Eide, Kristin Melum (2018). Om store og små revolusjoner i språkvitenskapen, I:  Årbok 2017 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  ISBN 978-82-93175-44-5.  Sammendrag av forelesning.  s 104 - 107
 • Eide, Kristin Melum (2018). Overlap, convergence and hybrid rules in a heritage language.
 • Eide, Kristin Melum (2018). Tilegnelse av verbale kategorier.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2018). Norwegian bilinguals in America and their language change: real, apparent, attrition?.
 • Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik & Dalen, Arnold (2018). Presenstasjon av boka Fosenmåla.
 • Eide, Kristin Melum & Lundsaunet, Berit Tiller (2018). Idiomforståeing hjå andrespråksinnlærarar av norsk. Ei kvantitativ studie..
 • Eide, Kristin Melum & Næss, Malin Andrea (2018). Ikke-verbale småsetninger i norsk. En nykonstruksjonistisk analyse av ikke-verbale småsetninger med predikasjonspartiklene til og for..
 • Eide, Kristin Melum & Åfarli, Tor Anders (2018). From properties to predicates; from projections to propositions.
 • Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold & Eide, Kristin Melum (2018). Presentasjon av boka "Fosenmåla".
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2017). Effects of Formal Instruction in Adult Language Acquisition.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2017). Finitthet i norsk som andrespråk.
 • Eide, Kristin Melum (2017). Chasing the overlap: Heritage language, multiple grammars, selection and convergence.
 • Eide, Kristin Melum (2017). Hva kan grammatikkforskninga gi lektorstudentene — og hva kan lektorstudentene gi grammatikkforskninga?.
 • Eide, Kristin Melum (2017). Modality in Norwegian.
 • Eide, Kristin Melum (2017). OM FOSENMÅLA.
 • Eide, Kristin Melum (2017). Om boka "Norsk andrespråkssyntaks".
 • Eide, Kristin Melum (2017). Om finittkategorien i naturlige språk.
 • Eide, Kristin Melum (2017). Om store og små revolusjoner i språkvitenskapen.
 • Eide, Kristin Melum (2017). On finiteness in natural languages.
 • Eide, Kristin Melum (2017). Teaching the grammar of Norwegian interlanguages.
 • Eide, Kristin Melum & Berg, Marie (2017). "Folk som sier ´må nødt til´virker så uintelligente." En studie av modalkonstruksjonene ´må nødt til/for´og har nødt til/for´..
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Høyem, Inghild Flaate & Brøseth, Heidi (2017). En kunnskapsbasert skolepolitikk for framtida: Flere språk til flere!. Universitetsavisa.  ISSN 0807-5271.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2017). Topikalisering og ulike typar V2 i Amerika-norsk.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2017). Verbflytting i Amerika-norsk.
 • Eide, Kristin Melum & Høyem, Inghild Flaate (2017). German vs. Norwegian adjunct small clauses headed by als/som.
 • Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik & Øwre, Magnhild (2017, 06. desember). Om boka Fosenmåla. I God ettermiddag, Trøndelag!. [Radio].  NRK P1.
 • Eide, Kristin Melum & Leskinen, Kaisa Grimsby (2017). "Norjalainen sanoo beriket" (Nordmenn sier beriket). En korpusstudie av norske lånord i kvensk hos bugøynesværinger..
 • Eide, Kristin Melum & Norli, Andreas Frøysa (2017). "Han er en klovn." En studie av den ubestemte artikkelen i predikasjoner og språklig endring..
 • Eide, Kristin Melum & Sollid, Hilde (2017). Verb placement variation as a sociolinguistic variable? Norwegian verb second in three different contact situations..
 • Emilsen, Linda Evenstad & Eide, Kristin Melum (2017). Tilegnelse av kongruens i norsk som tidlig andrespråk.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2016). Finiteness features and reflexive binding in second language acquisition.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum; Foss, Bjarne Anton & Holden, Helge (2016). Ja takk til ansatt rektor!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eide, Kristin Melum (2016). Counterfactual present perfects.
 • Eide, Kristin Melum (2016). Dialekt eller bokmål? Om språksituasjonen for innvandrere i Norge..
 • Eide, Kristin Melum (2016). Modal bruk av (presens) perfektum i skandinavisk: nye takter?.
 • Eide, Kristin Melum (2016). Modal perfects.
 • Eide, Kristin Melum (2016). ON English-Scandinavian language contact.
 • Eide, Kristin Melum (2016). On finiteness. What is it, and what is it for?.
 • Eide, Kristin Melum (2016). Språkutvikling: arv og miljø.
 • Eide, Kristin Melum (2016). Universalgrammatikken: Om språkinstinktet hos mennesket.
 • Eide, Kristin Melum & Busterud, Guro (2016). Hvordan teste det du ikke kan spørre om? Om kompetanse og performanse i mellomspråk.
 • Eide, Kristin Melum & Fryd, Marc (2016). Have-less infinitive perfects in Scandinavian and English.
 • Eide, Kristin Melum & Gjerdset, Solveig (2016). Dobbel bestemthet i norsk mellomspråk. En komparativ korpusundersøkelse.
 • Eide, Kristin Melum; Heiene, Ingrid Marie & Berg, Ivar (2016). "Omskriving for den ubrugelige genitiv". Om utviklinga av sin-possesiven, sett i lys av genitivbortfallet i mellomnorsk..
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2016). Intergenerational changes in Norwegian heritage language of the American Midwest.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2016). Når norsk slipes mot engelsk: gammel og ny språkkontakt.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2016). Tre typer V2 i Amerikanorsk.
 • Eide, Kristin Melum & Rødseth, Katrine Søvik (2016). Særskriving og sammenskriving. En undersøkelse av ei gruppe niendeklassingers rettskriving..
 • Eide, Kristin Melum & Skifjeld, Hege (2016). "Jeg kunne ingen norsk, da kom jeg til Norge." En studie om tilegnelse av subjektskravet og V2-kravet i norsk som andrespråk..
 • Jordet, Eirin; Eide, Kristin Melum & Åfarli, Tor Anders (2016). En nykonstruksjonistisk analyse av norske presenteringssetninger.
 • Eide, Kristin Melum (2015). En karriere i akademia: Ett eksempel.
 • Eide, Kristin Melum (2015). Innledning, I: Kristin Melum Eide (red.),  Norsk andrespråkssyntaks.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-818-0.  Forord.  s 13 - 17
 • Eide, Kristin Melum (2015). Modal bruk av (presens) perfektum i norsk: nye takter?.
 • Eide, Kristin Melum (2015). The nature and origin of language. By Denis Bouchard (studies in the evolution of language 18). Review. Language.  ISSN 0097-8507.  91(3), s 741- 743 . doi: 10.1353/lan.2015.0040
 • Eide, Kristin Melum (2015). Universalgrammatikken: Forskjellen på mennesker og alle andre dyr.
 • Eide, Kristin Melum; Brøseth, Heidi & Mikkelsen, Solveig (2015, 22. mai). Advarer mot seigpining av humaniora.  Universitetsavisa.
 • Eide, Kristin Melum; Ellefsen, Ida Marie & Otnes, Hildegunn (2015). "Her må noen ha blitt drept." En studie av modalitet i elevtekster på 4. og 7. trinn..
 • Eide, Kristin Melum & Furberg, Kristoffer Olsson (2015, 27. mai). En brannfarlig miks (Rektor håper info gir senkede skuldre).  Universitetsavisa.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). «E jifta norsker»: Om strukturell forenkling i Amerika-norsk.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Structural Reduction in Heritage Language: Simplification, Transfer, and/or Convergence.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Verbplassering i Amerika-norsk.
 • Eide, Kristin Melum; Hjermstad, Gunhild Larsdotter & Otnes, Hildegunn (2015). Ei nærlesing i bruk av forfelt i elevtekstar.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:21 - Sist endret 29. aug. 2018 10:32