Kari Iren Spernes

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608343
+4791721178
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-054

Faglige interesser

 • språk og identitet
 • tospråklig fagopplæring
 • flerkulturell forståelse
 • overgang mellom ulike skolenivå
 • studenten som medforsker
 • forskningsbasert lærerutdanning

Undervisning

Underviser i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, siden 2006. 

Bakgrunn

Tidligere arbeidserfaring:

 • Undervisning i barne- og ungdomsskole, Fredrikstad kommune, 1983-2006
 • Gjesteforeleser i flerkulturelle emner ved USN, 2012-2017

Utdanning:

 • Lærerutdanning 
 • Master i Multicultural and International education, Høgskolen i Oslo/OsloMet
 • Førstelektoropprykk, 2012
 • Dosentopprykk, 2018

Verv

 • Seksjonsleder for pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen, Høgskolen i Østfold, 2011-2018
 • Leder for førstelektorprogram, Høgskolen i Østfold, siden 2019

Internasjonalt samarbeid

 • Cultur and multilingualism, Moi University, Kenya
 • Integreation Network, Örebro University

Publikasjoner

 • Spernes, Kari Iren & Fjeld, Hilde Sofie (2020). “Nobody Notices You, So You Are Invisible”: Recognition of Bilingual Teachers in Schools. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  64(6), s 1- 13 . doi: https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1833239
 • Spernes, Kari Iren (2019). Kulturelt mangfold i videregående skole, I: Kitt Margaret Lyngsnes & Marit Rismark (red.),  Yrkesopplæring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205521025.  Kapittel 3.  s 44 - 67
 • Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2018). Designing and Redesigning Research-based Teacher Education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  74, s 215- 228 . doi: 10.1016/j.tate.2018.05.011
 • Spernes, Kari Iren & Ruto-Korir, Rose C. (2018). Medium of instruction in school: The indigenous language, the national language or the official language? A case study from multilingual deep rural Kenya. Journal of African Languages and Linguistics.  ISSN 0167-6164.  39(1), s 41- 64 . doi: 10.1515/jall-2018-0002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Spernes, Kari Iren (2017). Kulturelt mangfold i skolen, I: Kitt Lyngsnes & Marit Rismark (red.),  Didaktisk praksis 5.-10.trinn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500617.  Kap. 7.  s 119 - 138
 • Spernes, Kari Iren & Fjeld, Hilde Sofie (2017). Vilje, men manglende handlekraft – skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(2), s 1- 20 . doi: 10.5617/adno.4334 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Spernes, Kari Iren (2016). Immigrant Student Teachers as Co-researchers. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER).  ISSN 1694-2116.  15(11), s 1- 15
 • Fjeld, Hilde Sofie & Spernes, Kari Iren (2015). Ingen jevnbyrdighet, tross gode intensjoner: vilkår for samarbeid mellom klasselærere og tospråklige lærere. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  99(3-4), s 233- 243 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Spernes, Kari Iren (2014). En anerkjennende skole? - Elever med innvandrerbakgrunn og deres skoleerfaringer, I: Geir Afdal; Åse Røthing & Espen Schjetne (red.),  Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45738-9.  10.  s 177 - 199
 • Spernes, Kari Iren (2014). Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  14(2), s 3- 27
 • Spernes, Kari Iren (2012). 'I use my mother tongue at home and with friends - not in school!' Multilingualism and identity in rural Kenya. Language, Culture and Curriculum.  ISSN 0790-8318.  25(2), s 189- 203 . doi: 10.1080/07908318.2012.683531
 • Spernes, Kari Iren (2011). "I buy paraffin so he can read in the evening” – a study from Kenya about parental involvement in school. International Journal about Parents in Education.  ISSN 1973-3518.  5(1), s 24- 35
 • Spernes, Kari (2009). Læring i en skole preget av mangfold, I: Ray Cato Svanberg & Hans Petter Wille (red.),  La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39180-2.  laerebok.  s 243 - 271
 • Spernes, Kari & Karlsen, Thorbjørn J. (2009). Kommunikasjon og samspill - betydning for læring, I: Ray Cato Svanberg & Hans Petter Wille (red.),  La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39180-2.  laerebok.  s 272 - 301

Se alle arbeider i Cristin

 • Spernes, Kari Iren & Hatlem, Marianne (2019). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. 2. utg.. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-52525-2.  268 s.
 • Hatlem, Marianne & Spernes, Kari Iren (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse: teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-44677-9.  273 s.
 • Spernes, Kari Iren (2012). Den flerkulturelle skolen i bevegelse - teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42259-9.  259 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjeld, Hilde Sofie & Spernes, Kari Iren (2018). Bilingual teachers’ professional identity.
 • Hoff-Jenssen, Reidun; Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2018). Critical reading as a social activity for the purpose of academic and professional learning in teacher education.
 • Hoff-Jenssen, Reidun; Fjeld, Hilde Sofie & Spernes, Kari Iren (2017). Kulturforståelse i organisasjoner og mellom mennesker..
 • Spernes, Kari Iren (2017). Bevisstgjøring av egne fordommer.
 • Spernes, Kari Iren (2017). «Chilly Norway» - verdens lykkeligste folk. Fredrikstad Blad.
 • Spernes, Kari Iren (2017). Holdninger og handlinger i et flerkulturelt arbeidsmiljø.
 • Spernes, Kari Iren (2017). Kulturelt mangfold i barneskolen, I: Kitt Lyngsnes & Marit Rismark (red.),  Didaktisk praksis 1. - 7. trinn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50060-0.  kapittel 6.  s 89 - 109
 • Spernes, Kari Iren (2017). Studentdeltakelse i FOU-prosjekt.
 • Spernes, Kari Iren & Fjeld, Hilde Sofie (2017). Vilje, men manglende handlingskraft.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren (2015). Research-based teacher education. Research methods as boundary objects.
 • Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren; Jacobsen, Kjersti Berggraf & Holt Jensen, Brit Hellen (2015). HiØ og forholdet til praksisfeltet.
 • Spernes, Kari Iren (2014). Anerkjennelse av Mangfold.
 • Spernes, Kari Iren (2014). Anerkjennelse i mangfold.
 • Spernes, Kari Iren (2014). "Blikket" viktig for å unngå stigmatisering. Fredrikstad Blad.
 • Spernes, Kari Iren (2014). TREKANTSAMARBEIDTrekantsamarbeid. Bedre utbytte av tospråklig fagopplæring – et prosjekt mellom Kjølberg og FRIS.
 • Spernes, Kari Iren (2013, 09. oktober). Integrering. [Radio].  NRK P1.
 • Spernes, Kari Iren (2013). K'en foran RLE kan skade integreringen. Fredriksstad Blad.
 • Spernes, Kari Iren (2012). Children in rural Kenya their opinion about mother tongue and school language.
 • Spernes, Kari Iren (2012). Parental involvement in school in rural Kenya.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:21 - Sist endret 27. sep. 2019 12:18