Linda Evenstad Emilsen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt Studiested
Halden
Kontornr.
E1-040

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjerke, Christian Bjørn; Ulland, Gro; Emilsen, Linda Evenstad & Wold Halland, Anine (2017). Ordriket Lærerveiledning 7. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-11-01759-8.  312 s.
 • Bjerke, Christian Bjørn; Ulland, Gro; Emilsen, Linda Evenstad & Wold Halland, Anine (2016). Ordriket Elevbok 7B. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-11-01758-1.  288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2018). Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser. Vis sammendrag
 • Emilsen, Linda Evenstad (2018). Fakta og myter om flerspråklighet.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2018). Flerspråklighetsforskning på grensen.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2018). Hvordan tilegner flerspråklige barn, unge og voksne seg sine andrespråk?.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2018, 07. juni). Sprudlende forskning på norsk som andrespråk i Halden!. [Internett].  mulighetsriket.no.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2018). Analysing L2 learners interlanguage in a rich dialectal environment – some methodological challenges when SLA meets dialectology.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2018). Å tilegne seg norsk som andrespråk i et dialektparadis : noen metodiske utfordringer når andrespråk møter talemålsvariasjon.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Karlsen, Jannicke (2017). Språkbruk hos tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2017). Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2017). Acquisition of gender in Norwegian L2.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2017). Gender in Norwegian L2.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Eide, Kristin Melum (2017). Tilegnelse av kongruens i norsk som tidlig andrespråk.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2016). Processbarhetsteorin som verktyg för att kartlägga utvecklingen i norska som andraspråk.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Kvifte, Bjørn Harald (2016). Språkbruksmønstre hos tospråklige barn fra førskolealder til mellomtrinnet..
 • Emilsen, Linda Evenstad (2016). Acquisition of word order in Norwegian L2.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2016). Begynneropplæring i flerspråklige klasserom - flerspråklige elevers forutsetninger.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2016). Contrastivity in a Norwegian dialect.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2016). Flerspråklige barn og tilegnelse av norsk som andrespråk.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2016). Fra frase til kjerne – kontrastive elementer i en norsk dialekt.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2016). Nominale ledd i norsk som andrespråk.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2016). Presentasjon av ph.d.-prosjekter. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  4
 • Emilsen, Linda Evenstad (2016). Utvikling av nominale ledd i norsk som andrespråk - trender og tendenser.
 • Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2016). Norwegian as a heritage language in America - the final stage.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Karlsen, Jannicke (2016). Project presentation: "The language diary".
 • Hjelde, Arnstein & Emilsen, Linda Evenstad (2016). From Old Norse to Middle Norwegian.
 • Hjelde, Arnstein & Emilsen, Linda Evenstad (2016). Nynorsk around 1900 / Nynorsk in America.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2015). Acquisition of definiteness and indefiniteness marking in Norwegian L2 learners.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2015). Artikler i norsk som andrespråk.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2015). En (re)analyse av adjektiviske elementer med evidens fra en trøndersk dialekt.
 • Emilsen, Linda Evenstad (2015). Nominal phrases in Norwegian L2.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Hjelde, Arnstein (2015). Attrisjon på prærien.
 • Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2015). Heritage Language Acquisition and Attrition:Intergenerational Change among Norwegian Speakers in the Midwest.
 • Emilsen, Linda Evenstad; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2015). “De er itte fælt mye difference at all…” – om endringer og transfer i det norske språket på prærien.
 • Eide, Kristin Melum & Emilsen, Linda Evenstad (2014). Adjektiviske element i ei trøndersk dialekt.
 • Eide, Kristin Melum; Emilsen, Linda Evenstad & Ringstad, Tina Louise (2014, 04. mai). Humaniora har egenverdi.  Under dusken.
 • Eide, Kristin Melum & Emilsen, Linda Evenstad (2012, 13. september). Inspirert av språkguru.  Avisa Tromsø.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:21 - Sist endret 12. juni 2018 16:21