Magne Skibsted Jensen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608286
+4740288271
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-064

Faglige interesser

Grunnskolelærerutdanning, Spesialpedagogikk, Veiledning i barnehage og skole, Utvikling av studentpraksis - Entreprenørskap og Skoleovertakelse.

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning

2015: Opprykk - Førstelektor

2011: Høgskolepedagogikk

2002 - 2005: Universitetet i Stavanger: Cand.polit. Lektor m/tilleggsutdanning

1989 - 1991: Halden Lærerhøgskole: 2. avdeling -Spes.ped. Adjunkt m/opprykk

1984 -1988: Halden Lærerhøgskole: Adjunkt

2000: Høgskolen i Østfold - avd. for lærerutdanning: Pedagogisk veiledning

1988: Statens spesiallærerhøgskole: Data i spesialpedagogisk arbeid

Undervisnings - og arbeidserfaring

2015 - d.d.: Førstelektor i pedagogikk: Høgskolen i Østfold - avd. for lærerutdanning

2008 - 2015: Høgskolelektor i pedagogikk: Høgskolen i Østfold - avd. for lærerutdanning

2006 - 2007: Konst. rektor: Hjortsberg skole

1990 - 2008: Adjunkt: Hjortsberg skole

1989 - 1990: Adjunkt: Østerbo skole

1988 - 1989: Adjunkt: Rødsberg ungdomsskole

1995 - 2002: Kursleder: AOF, Halden

2000 - 2004: Praksislærer ved HIØ avd. for lærerutdanning

1993 – 2004: Engasjementer ved HIØ avd. for lærerutdanning

1984 - 1998: Miljøterapeut: Barnevernet, Halden

Verv

2017 - d.d.: ATEE - Association for Teacher Educators in Europe: Kontaktperson for Høgskolen i Østfold

2014 - d.d.: NOLES nettverket: Representant fra Høgskolen i Østfold - pedagogikkfaget

2010 - d.d.: Regionalt nettverk for nyutdannede lærere - Utdanningsdirektoratet: Representant fra HiØ

2012 - d.d.: Veiledernettverk Østfold: Medlem av styringsgruppa

2014 - d.d.: FoU gruppe – Spesialpedagogikk: Vararepresentant

Samarbeid

2017 - d.d.: Stephen F. Austin State University, Texas, USA, ved professor Karen Embry Jenlink - konferanseframlegg og artikkelskriving

2017 - d.d.: Indiana University, Indiana, USA, ved Ph.D. Laura Stachowski - studentutveksling, konferanseframlegg og artikkelskriving

2018 - d.d.: Jackie Ahern, REEL - Research to Empower Education Leaders, Dublin, Ireland: forskningssamarbeid - artikkelskriving

2015 - 2018: Scandinavian Science Cluster - Interreg. - Prosjektdeltaker

2009 - d.d.: Ungt entreprenørskap - Østfold

2017 - 2018: RØRE – prosjektet - Østfold Fylkeskommune

2009 - d.d.: Dysleksi Norge - avdeling Halden

2018 - d.d.: TIPP/PROFF-prosjektet - Barnehagenett - Følgeforskning

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Andreassen, Ulf Rune; Jensen, Magne Skibsted & Bråten, Ivar (2017). Investigating self-regulated study strategies among postsecondary students with and without dyslexia: a diary method study. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  30(9), s 1891- 1916 . doi: 10.1007/s11145-017-9758-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2017). Studiestrategier hos første års bachelorstudenter med dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(4), s 12- 24 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Magne Skibsted & Karlsen, Thorbjørn (2017). Veiledning og profesjonelle møter mellom kolleger, I: Magne Skibsted Jensen; Geir Sverre Luthen & Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning og oppdagelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488281.  8.  s 163 - 180
 • Karlsen, Thorbjørn; Jensen, Magne Skibsted & Luthen, Geir Sverre (2015). Sustainable mentoring in kindergartens and schools – an equal partnership, In Laurinda Leite (ed.),  ATEE annual conference 2014 - Transitions in teacher education and Professional identities. Proceedings.  ATEE - Association for Teacher Education in Europe.  ISBN 9789081563987.  Kapittel.  s 47 - 56 Vis sammendrag
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne (2014). School Takeover - an important contribution to the learning process for student teachers?, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future : Proceedings of the ATEE 38th Annual Conference, Halden 2013.  ATEE - Association for Teacher Education in Europe.  ISBN 978-90-8156-397-0.  -.  s 124 - 138

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (red.) (2017). Veiledning og oppdagelse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488281.  232 s.
 • Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita; Jensen, Magne Skibsted & Bøhn, Henrik (2016). Livet som lærer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490864.  216 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andreassen, Ulf Rune & Jensen, Magne Skibsted (2020). Barna som ikke passer inn. Halden Arbeiderblad.  91(10), s 6- 6
 • Jensen, Magne Skibsted (2020, 30. april). SMARTingen 2020 - Kreative og smarte elever med bærekraftige løsninger for fremtiden.  Presseskriv. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted (2020, 05. februar). Studenter overtar to skoler. [Tidsskrift].  Høgskoleavisa: Høgskolen i Østfold - Remmen - Halden.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2020). Hva betyr det å være en inkluderende skole?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (4), s 50- 52
 • Jensen, Magne Skibsted; Herrebrøden, Marte Karoline & Andreassen, Ulf Rune (2019). I hvilken grad er funksjonsnedsettelser og mennesker med nedsatt funksjonsnivå representert i norske lærebøker for grunnskolen?. Noles, Literacy i opplæringen.  1(29), s 67- 68
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). Entreprenørskap og Skoleovertakelse ved Grunnskolelærerutdanningene ved HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). Ny som lærer. Årsmagasin - Høgskolen i Østfold.  s 8- 8
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). Pedagogisk Entreprenørskap i Grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold.
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). Prosjekter ved LU - Entreprenørskap i grunnskolelærerutdanningen.
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). The 21st Century Teacher Formation Skills with European Curriculum, with the new Methods of Teaching in Junior and Senior High School.
 • Jensen, Magne Skibsted (2019, 14. juni). Veiledning av nyutdannede grunnskolelærere. [Radio].  NrK-Østfold - Distriktsnyheter.
 • Jensen, Magne Skibsted (2019). Viktig forberedelse til læreryrket. Årsmagasin - Høgskolen i Østfold.  s 8- 8
 • Jensen, Magne Skibsted (2019, 24. april). Årets smartinger på besøk. [Internett].  Høgskoleavisa: Høgskolen i Østfold - Remmen - Halden.
 • Jensen, Magne Skibsted; Herrebrøden, Marte Karoline & Andreassen, Ulf Rune (2019). I hvilken grad er funksjonsnedsettelser og mennesker med nedsatt funksjonsnivå representert i norske lærebøker for grunnskolen?.
 • Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Tillit, tenkning og trøbbel - ontologiske, etiske og kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Informal Mentoring in Profession and Education.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Informal mentoring in Profession and Education. Mentoring in Kindergarten as an approach to qualify for professional practice in an everyday context.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Mentoring as an approach to qualify to professional practice in an everyday context. Vis sammendrag
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Mentoring in Kindergarten as an approach to qualify for professional practice in an everyday context. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Gruppeveiledning.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Hvordan kan følgeforskning bidra til at veiledning i hverdagen kan styrke barnehagen?.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Kan få nasjonal pris. Halden Arbeiderblad.  89(148), s 11- 11
 • Jensen, Magne Skibsted (2018, 21. mars). Ny som lærer. [Tidsskrift].  Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018, 26. september). Nå er han nominert til nasjonal pris.  HiØ. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Pedagogical Entrepreneurship in Teacher Education. Abstract Book - A Future for All - Teaching for a Sustainable Society - ATEE Conference 2018. 1. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Pedagogical entrepreneurship in teacher education. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Studentene tok over Gimle skole. Halden Arbeiderblad.  s 12- 13 Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Studenter har overtatt hele Haugeåsen ungdomsskole. Fredrikstad Blad. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted (2018, 25. januar). Studenter overtok to skoler. [Tidsskrift].  Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Teacher Education in Norway - Educational practices, Priorities and Challenges.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Vurdering for læring og Skoleutvikling.
 • Jensen, Magne Skibsted (2018). Å være ny som lærer.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Korseberg, Karl Arne (2018). Kollegaveiledning for skoleledere og trinnledere i ungdomsskolen.
 • Jensen, Magne Skibsted & Nordgren, Mona (2018). Educational practices, priorities and challenges in Europe: What can we learn from Ireland, Norway and Spain., In 2018 ATE (ed.),  ATE 2018 Annual Meeting: Re-imagining educator preparation in a democracy: The teacher educator as public intellectual..  University of North Texas.  225.  s 58 - 58
 • Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2018). TIPP-et utviklingsprosjekt i barnehagen.
 • Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2018). Veiledning og Rådgivning.Innovativ kommunikasjon.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2017). Studiestrategier, lesehistorie og studiemotivasjon hos førsteårsstudenter med dysleksi i høyere utdanning. NOLES, LIteracy og dybdelæring.  1(1), s 63- 64
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2017). Studiestrategier, lesehistorie og studiemotivasjon hos førsteårsstudenter med dysleksi i høyere utdanning.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Evner eller emner.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Framtiden i Fyrbofold.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Ny som lærer.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017, 27. januar). Overtok to skoler. [Tidsskrift].  Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017, 28. januar). Overtok to skoler i Halden. [TV].  TV ØSTFOLD.
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Peer mentoring and relationship between equal participants in school, In 2017 ATEE (ed.),  ATEE Conference 2017: Changing perspectives and approaches in contemporary teaching.  J.J. Strossmayer University of Osijek Faculty of Education.  ISBN 978-953-6965-61-8.  -.  s 53 - 54
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Peer mentoring and relationship between equal participants in school. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted (2017, 30. januar). Rett på 32 TV-Østfold Skoleovertakelsen 2017. [TV].  TV ØSTFOLD. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted (2017). Å være ny som lærer.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (2017). Ny bok om veiledning. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi & Sträng, Dan Roger (2017). Veiledning og oppdagelse.
 • Jensen, Magne Skibsted & Sträng, Dan Roger (2017). Veiledning og refleksjon.
 • Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi; Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2017). Veiledning og oppdagelse - Abstract.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2016). How to Study with Dyslexia? (Session 4 Language Barrier - Paper 70).
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2016). Studying with dyslexia. Study strategies, reading history and study motivation..
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). De er helt klare til å bli lærere. Halden Arbeiderblad.  87(43), s 2- 3
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Kollegaveiledning som læringsarena.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Mentoring and professional growth, In 2016 ATEE (ed.),  ATEE Conference 2016: Educating the Best Teachers: A Challenge for Teacher Education: 22-24 August 2016 – Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands.  Fontys University of Applied Sciences.  68.  s 161 - 162
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Mentoring and professional growth.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Overtok to skoler. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016, 15. februar). Skoleovertakelse for Grunnskolelærerudanningen - Ny praksis på veien mot den profesjonelle lærer. [TV].  NRK - Dagsrevyen 21 - Riksdekkende nyhetssending.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016, 15. februar). Skoleovertakelse for Grunnskolelærerutdanningen - Ny praksis på veien mot den profesjonelle lærer. [TV].  NRK- Østfold - Regional nyhetssending.
 • Jensen, Magne Skibsted (2016, 28. juni). Slik kan du ta vare på entreprenørskap i den nye lærerutdanningen, Statsråd. [Internett].  Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
 • Jensen, Magne Skibsted (2016). Uke med aktivt entreprenørskap. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Berggraf Jacobsen, Kjersti (2016). The School Takeover as professional learning at two Teacher Training Programmes - a comparative study, In 2016 ATEE (ed.),  ATEE Conference 2016: Educating the Best Teachers: A Challenge for Teacher Education: 22-24 August 2016 – Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands.  Fontys University of Applied Sciences.  47.  s 163 - 164
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Jacobsen, Kjersti Berggraf (2016). The School Takeover as professional learning at two Teacher Training Programmes - a comparative study.
 • Jensen, Magne Skibsted; Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita & Bøhn, Henrik (2016). Livet som lærer. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted; Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita & Bøhn, Henrik (2016). Ny som Lærer.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2016). Nettverk skal hjelpe nye lærere å bli i jobben. Utdanningsnytt.no.
 • Andreassen, Ulf Rune & Jensen, Magne Skibsted (2015). Studying with Dyslexia: Use of Self-Regulated Study Strategies in Three Different Study Contexts.
 • Jensen, Magne Skibsted & Andreassen, Ulf Rune (2015). Studying with dyslexia; the use of study strategies in three different study contexts, In Andri Iaonnaou; Maria Solomou; Yiannis Georgiou; Iolie Nicolaidou; Andria Agesilaou & Eleni Kyza (ed.),  Earli 2015: Towards a reflective society.  Earli; Cyprus University of Technology.  Session E11.  s 115
 • Jensen, Magne & Andreassen, Ulf Rune (2015). Hva kjennetegner første års bachelor studenters studiestrategier i høyere utdanning?. NOLES, Språkperspektiver i læringskontekster.  s 51- 52
 • Jensen, Magne & Andreassen, Ulf Rune (2015). Hva kjennetegner første års bachelor studenters studiestrategier i høyere utdanning?.
 • Jensen, Magne (2015). Ny i yrkeslivet - Veiledning for nyutdannede i barnehage og skole.
 • Jensen, Magne Skibsted & Luthen, Geir Sverre (2015). Veiledning og kollektive læringsprosesser.
 • Jensen, Magne (2014). Entrepreneurship in Higher Education - a new teacher role.
 • Jensen, Magne (2014). Mobbing - Viktig med gode relasjoner. Halden Arbeiderblad.
 • Jensen, Magne (2014). Pedagogisk Entreprenørskap i Grunnskolelærerutdanning og Praktisk Pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (2014). Bærekraftig veiledning i barnehage og skole - et likeverdig partnerskap. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne & Luthen, Geir Sverre (2014). The mentoring network in Østfold County - A contribution to building sustainable mentoring partner network in kindergarten and schools.
 • Jensen, Magne & Luthen, Geir Sverre (2014). Veiledernettverk Østfold 2012 - Hvor veiledning virker og styrker barn og voksnes læringsmiljø.
 • Jensen, Magne; Luthen, Geir Sverre & Karlsen, Thorbjørn (2014). Bærekraftig veiledning i barnehage og skole - et likeverdig partnerskap.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne (2014). Sustainable mentoring in kindergarten and school: a partner network, In Laurinda Leite (ed.),  ATEE annual conference 2014: Transitions in teacher education and professional identities: programme and abstracts.  University of Minho.  ISBN 978-989-8525-34-5.  -.  s 91
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2014). Den gode samtalen mellom barnehage och høgskole.
 • Jensen, Magne (2013). Entreprenørskap og innovasjon - Et samarbeidsprosjekt mellom HiØ - avd. for lærerutdanning og Ungt Entreprenørskap Østfold.
 • Jensen, Magne (2013). Følgeforskning - Hvordan kan følgeforskning bidra til at veiledning styrker læringsmiljøer i barnehager og skoler?.
 • Jensen, Magne & Luthen, Geir Sverre (2013). Skoleovertakelse - Et viktig bidrag til økt læring for lærerstudenter, I: Olav Erik Kolstad (red.),  50 år med lærerutdanning i Halden: Perioden 2003-2013: Ti år i endring.  Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.  ISBN 978-82-7825-417-2.  Kapittel.  s 68 - 71
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne (2013). School Takeover - an important contribution to improved learning for student teachers?.
 • Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne (2013). School Takeover - an important contribution to improved learning for student teachers?, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  Abstract.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (red.) (2013). KARIB-prosjektet: Kulturanalyse og reflekterende prosesser i barnehagen. Rapport (Høgskolen i Østfold). 6.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2013). Reflective Leadership or Critical Friends?.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2013). Reflective Leadership or Critical Friends?, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  Abstract.  s 211 - 212
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne (2013). Hva skjer når vi intervenerer en virksomhet med reflekterende kultur?.
 • Jensen, Magne Skibsted (2012). Entreprenørskap og innovasjon: Kompetanseutvikling for lærere i grunnopplæringa.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 22. sep. 2019 23:49