Marianne Hatlem

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608274
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-049

Faglige interesser

Pedagogikk og profesjon i barnehagen.

Undervisning

Underviser i pedagogikk i barnehagelærerutdanningene blant annet i temaene profesjon, organisasjon, mangfold, ledelse og veiledning

Bakgrunn

Tidligere arbeidserfaring:

 • Studieleder for førskole-/barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold (2010-2018)
 • Trinnleder og emneansvarlig i pedagogikk i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold (2007-2010)
 • 19 års erfaring fra barnehagesektoren, hovedsakelig på ledernivå.
 • Har også erfaring med begynneropplæring på 1. trinn i barneskolen

Utdanning:

 • Master i pedagogikk og profesjon (2005-2007).
  Tittel på masteroppgaven: Den åpne barnehagen - møteplasser og fellesskap. Danmarks Pædagogiske universitet, København
 • Veiledning (15 studiepoeng)
 • Aksjonslæring (15 studiepoeng)
 • Flerkulturell pedagogikk (30 studiepoeng)
 • 6-10 års pedagogikk (30 studiepoeng)
 • Førskolelærer med førsteavdeling i spesialpedagogikk inkludert (1987-1990)

Priser

Har vært nominert til Årets barnehageformidler i 2007

Samarbeid

Samarbeidet tett med Fylkesmannen i Østfold om årlige barnehagekonferanser og GLØD-nettverket (2007-2018)

Ledet barnehageprosjektet for NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturelt opplæring) (2007-2010)

Skrevet bidrag til NOU (Norges offentlige utredning) og til stortingsmeldingene om Framtidens barnehage og Mangfold og mestring.

Vært innkalt til høring på Stortinget, knyttet til masteroppgaven min - om åpne barnehager

Publikasjoner

 • Hatlem, Marianne & Belseth, Kjartan Andersen (2017). Studentenes rolle: "Å være i lære", I: Eli Kari Høihilder & Hanne Lund-Kristensen (red.),  Praksisbarnehagen: En arena for læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491830.  Kapittel 5.  s 76 - 89
 • Hatlem, Marianne; Braathen, Merete Ellen; Elisenberg, Marion; Kolle, Tonje; Nolet, Ronald & Strand, Torill (2013). Barnehagen - et vindu mot verden, I: Torill Eskeland (red.),  Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold: Artikkelsamling.  Utdanningsdirektoratet.  Kapittel.  s 167 - 180

Se alle arbeider i Cristin

 • Spernes, Kari Iren & Hatlem, Marianne (2019). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. 2. utg.. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-52525-2.  268 s.
 • Hatlem, Marianne & Spernes, Kari Iren (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse: teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-44677-9.  273 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hatlem, Marianne (2019). Kompetanseutvikling i barnehage- hva nå?. Første steg.  ISSN 1504-1891.
 • Hatlem, Marianne (2019). Pedagogisk dokumentasjon og rammeplanen.
 • Hatlem, Marianne (2019). utviklingsarbeid,lærende organisasjoner; roller,ansvar og forventninger.
 • Løberg, Hege Støylen Kvalbein; Hatlem, Marianne & Berle, Ruth (2019). Slik kan du heve kompetansen i din barnehage. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3)
 • Hatlem, Marianne (2017). Barnehagelæreren i den nye forskriften.
 • Hatlem, Marianne (2017). Barnehagens innholdskvalitet.
 • Sträng, Dan Roger; Hatlem, Marianne & Heger, Eva (2016). The Importance of Play in Preschool.
 • Hatlem, Marianne (2013, 12. mars). Barnehagenytt. [Radio].  NRK Østfold.
 • Hatlem, Marianne (2013). Innledning, I: Torill Eskeland (red.),  Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold: Artikkelsamling.  Utdanningsdirektoratet.  Innledning.  s 164 - 166
 • Hatlem, Marianne (2013). Åpne barnehager.
 • Nolet, Ronald; Hatlem, Marianne & Strand, Torill (red.) (2013). Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: rapport fra en pilotstudie. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 14.
 • Hatlem, Marianne (2012, 05. november). Barnehage og mangfold. [Radio].  NRK Østfold.
 • Hatlem, Marianne (2012, 05. november). Barnehage og mangfold. [TV].  NRK Østfold.
 • Hatlem, Marianne (2012). Barnehagekvalitet. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Hatlem, Marianne (2010). Danning-profesjon og etikk.
 • Hatlem, Marianne (2010). Flerspråklig arbeid i barnehagen.
 • Hatlem, Marianne (2010). Kommunen ser ikke egen skattekiste. Hamar arbeiderblad.  s 7
 • Hatlem, Marianne (2010, 20. november). Trenger åpne barnehager.
 • Hatlem, Marianne & Frank, Catharina (2009). Den åpne barnehagen - et tilbud med egenverdi og en port inn til den ordinære barnehagen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (2), s 30- 33
 • Nyhus, Mette Røe & Hatlem, Marianne (2009). Ingen grunn til bekymring?. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 1 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 7. okt. 2019 09:02