Marianne Østli

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608367
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-035

Faglige interesser

 • Mangfold og inkludering (forståelser, holdninger og praksiser)
 • Fordommer, stereotypier, diskriminering og rasisme
 • Makt- og normkritiske perspektiver

Undervisning

Jeg underviser i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen i følgende emner:

 • Barns utvikling, lek og læring 2 (BULL 2)
 • Bacheloroppgaven (BA)
 • Mangfold og fellesskap (MOF)

Jeg er trinnleder for 2. trinn heltid og deltid, og emneansvarlig for fordypningen mangfold og fellesskap.

Bakgrunn

Utdanning:

2007-2010 Bachelor i førskolelærerutdanning

2011-2015 Master i mangfold og inkludering

Arbeidserfaring:

Jeg har flere års erfaring fra barnehage. Først som assistent og senere som førskolelærer/pedagogisk leder. Fra 2015 har jeg jobbet som høgskolelektor i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Publikasjoner

 • Østli, Marianne & Johannesen, Nina (2018). Å sette forskjelligheter i spill.
 • Østli, Marianne (2016). Testkultur, målstyring og kartlegging. Hvilken kompetanse trenger framtidige lærere for å møte politiske rammer?.
 • Østli, Marianne & Hoveid, Sigrid Eskestrand (2016). Vi etterlyser et "stopp!". Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  33(2), s 78- 79
 • Østli, Marianne (2015, 04. august). Barnehagetilvenning. [Radio].  NRK Østfold.
 • Østli, Marianne (2015, 04. august). Ikke snik deg ut av barnehagen. [Internett].  NRK Østfold.
 • Østli, Marianne (2015). Mangfold- kunnskap og kompetanse i utdanningssektoren. Utfordringer og muligheter..
 • Østli, Marianne (2015). Når forskjellighet forstyrrer - En kvalitativ undersøkelse av hvordan barnehagelærere forstår mangfold i barnehagen.
 • Nolet, Ronald & Østli, Marianne (2010). Økt pedagogtetthet gir ikke nødvendigvis økt kvalitet. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3), s 44- 47 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 22. sep. 2019 23:18