Marion Elisenberg

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608105
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-065

Faglige interesser

Språk- og litteraturdidaktikk

Undervisning

Underviser i norskfaglige emner ved grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, master i spesialpedagogikk og videreutdanningsstudier for lærere innenfor kompetanse for kvalitet

Bidrar også ved skolebaserte kurs i program for desentralisert kompetanseutvikling 

Bakgrunn

Startet som ufaglært vikar i skolen tidlig på 1970-tallet og har jobbet som lærer og skoleleder i grunn- og videregående skole i mer enn tre tiår. Ansatt ved høgskolen i Østfold siden 2009. 

Utdanning:

 • 2011: Høgskolepedagogikk - Høgskolen i Østfold
 • 2009: Master i Nordiskdidaktikk - Universitetet i Oslo
 • 2005: Norsk 3 - Høgskolen i Østfold
 • 2004: Norsk 2 - Høgskolen i Østfold
 • 2002: Spesialpedagogikk 2 - Høgskolen i Østfold
 • 1997: Rådgivning og sosialpedagogikk - Høgskolen i Oslo
 • 1981: Allmennlærer - Hamar lærerhøgskole
 • 1973: Ex. Phil. - Universitetet i Bergen
Emneord: Digitalisering i begynneropplæringen

Publikasjoner

 • Hatlem, Marianne; Braathen, Merete Ellen; Elisenberg, Marion; Kolle, Tonje; Nolet, Ronald & Strand, Torill (2013). Barnehagen - et vindu mot verden, I: Torill Eskeland (red.),  Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold: Artikkelsamling.  Utdanningsdirektoratet.  Kapittel.  s 167 - 180

Se alle arbeider i Cristin

 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). Et litteraturdidaktisk blikk på en bærekraftig utvikling.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). Ord + bilde = sant. Bildebøker – en kilde til leselyst og læring.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). Ord + bilde = sant. Bildebøker – en kilde til leselyst og læring.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). Ord + bilde = sant. Bildebøker – en kilde til leselyst og læring.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). Ord + bilde = sant. Bildebøker – en kilde til leselyst og læring.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). «Å få bokstavene til å låte i en digital skolehverdag».
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2019). "Bøker kan aldri erstattes".
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2019). Økokritiske litteratursamtaler med utgangspunkt i bildebøker.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2018). Digitalisering i begynneropplæringen med fokus på skriftspråkopplæringen.
 • Häbler, Camilla; Elisenberg, Marion & Næsje, Ragnhild Louise (2018). MAGLU-studentenes profesjonsfaglige og norskdidaktiske refleksjon.
 • Häbler, Camilla; Elisenberg, Marion & Næsje, Ragnhild Louise (2018). Refleksjon som læringsverktøy: MAGLU-studentenes profesjonsfaglige og norskdidaktiske refleksjon.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2017). Litteraturdidaktikk i et danningsperspektiv: Bildebøker og den litterære samtalen.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2016). "Et blikk på skrivekulturen i to femteklasser.".
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2016). Skriving i det flerspråklige klasserommet.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2015). Prosessorientert sjangerpedagogikk i det flerspråklige klasserommet. Et blikk på skrivekulturen i to femteklasser.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2015). Sjangerpedagogikk i det flerkulturelle klasserommet.
 • Elisenberg, Marion & Häbler, Camilla (2014). Sjangerpedagogikk på mellomtrinnet.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2014). Sjangerskriving i grunnskolen.
 • Nordbakke, Monica; Gummesen, Kjersti; Halstvedt, Camilla Blikstad; Mellegård, Ingebjørg Merete; Bjerke, Christian Bjørn; Elisenberg, Marion & Husebye, Birgitte Nordahl (2014). En regnende organisasjon - eksempel på tverrfaglig samarbeid ved en høgskole.
 • Elisenberg, Marion (2013). Norskfaget i kristent perspektiv, I: Torgeir Flateby (red.),  Tydelig kristen skole : artikkelsamling ved 25-årsjubileet til Kristne friskolers forbund i 2013.  Lunde.  ISBN 9788252002478.  4.  s 215 - 222

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 8. okt. 2019 15:07