Marte Karoline Herrebrøden

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608453
+4740220078
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-040

Faglige interesser

Psykisk helse hos barn og unge

Skolevegring

Nevroutviklingsforstyrrelser

Motivasjonspsykologi

Undervisning

Utdanning:

  • Mastergrad i pedagogisk psykologisk rådgivning, UiO
  • Spesialistutdanning, barn -og unges psykiske helse, RBUP

Klinisk erfaring: 

  • Ped.psyk.rådgiver / PPT
  • Spesialpedagog/ spesialist i klinisk pedagogikk / BUP

 

Publikasjoner

  • Amundsen, Marie-Lisbet; Herrebrøden, Marte Karoline; Mjøberg, Anne Grethe & Rosenberg, Charlotte (2020). Skolens møte med elever som strever med skolevegring.. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  (2)

Se alle arbeider i Cristin

  • Jensen, Magne Skibsted; Herrebrøden, Marte Karoline & Andreassen, Ulf Rune (2019). I hvilken grad er funksjonsnedsettelser og mennesker med nedsatt funksjonsnivå representert i norske lærebøker for grunnskolen?. Noles, Literacy i opplæringen.  1(29), s 67- 68
  • Jensen, Magne Skibsted; Herrebrøden, Marte Karoline & Andreassen, Ulf Rune (2019). I hvilken grad er funksjonsnedsettelser og mennesker med nedsatt funksjonsnivå representert i norske lærebøker for grunnskolen?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 5. nov. 2020 13:10