Marcus Axelsson

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608347
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-089

Faglige interesser

Språk, litteratur, översättningsvetenskap, barn- och ungdomslitteratur, kultursociologi

Undervisning

Jeg underviser på programmene Master i norsk i skolen og på Bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning.

Bakgrunn

Doktorsexamen i nordiska språk från Uppsala universitet 2016.

Gästforskare vid University of California, Berkeley höstterminen 2013.

Masterexamen i översättningsvetenskap från Stockholms universitet 2011.

Gymnasielärarexamen från Örebro universitet 2006.

Kandidatexamen i svenska från Örebro universitet 2004.

Magisterexamen i engelska från Karlstads universitet 2002.

Kandidatexamen i franska från Karlstads universitet 2000.

Verv

Ansvarlig for Forskerseminar i språk- og litteraturvitenskap sammen med førsteamanuensis Barbro Bredesen Opset.

Samarbeid

Jeg er del av nettverket SNÖ (Svenskt nätverk för översättningsvetenskap).

Pågående prosjekter

Redigerer antologi Fortellinger om bærekraftig utvikling/Stories of Stories of Sustainability

Publikasjoner

 • Axelsson, Marcus (2020). Cherry Ames och Vicki Barr kommer till Skandinavien: Utgivningen av två amerikanska flickboksserier ur ett översättningssociologiskt perspektiv, I: Elin Svahn & Lova Meister (red.),  Översättningsvetenskap i praktiken: om översättningar, översättare och översättande.  Morfem förlag.  ISBN 9789188419187.  3.  s 69 - 101
 • Axelsson, Marcus (2019). "That it is possible to overcome the difference between 'them' and 'us'": En Membership Categorization Analysis-studie av fredspristalen 2012. Språk och interaktion.  ISSN 2242-2277.  5(1), s 9- 26 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Axelsson, Marcus (2019). War, Patriotism and Nationality in the Norwegian and Swedish Translations of Cherry Ames. Popular Culture Review.  ISSN 1060-8125.  30(1), s 95- 122 . doi: 10.18278/pcr.30.1.6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Axelsson, Marcus (2017). Mellom periferier - eller mellom periferi og semiperiferi?. Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur.  ISSN 2387-4880.  s 168- 177
 • Axelsson, Marcus; Gossas, Carina; Norberg, Ulf & Van Meerbergen, Sara (2015). En katts resa: Pettson och Findus på norska, tyska, nederlänska, franska och spanska. Kultur och lärande.  ISSN 1403-6878.  s 61- 71
 • Axelsson, Marcus; Idevall, Karin Hagren; Kalm, Mikael; Nyström, Staffan; Petrulevich, Alexandra & Sahlée, Anna (2013). Alternativa och inofficiella ortnamn i Uppsala: tre smärre studier. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.  ISSN 0473-4351.  s 5- 27

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsson, Marcus & Lindgren, Charlotte (2020). Översättning av kraftuttryck i den franska och svenska översättningen av Maria Parrs Keeperen og havet (2017).
 • Axelsson, Marcus (2019). Oversettelse av økokritiske perspektiver i pikeboken: en studie av Helen Wells Lykke på reisen, Vicki!.
 • Axelsson, Marcus (2018). Kan det være bra at det ikke blir delt ut en Nobelpris i litteratur i år?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Axelsson, Marcus (2018). Konflikterna inom Svenska Akademien ett sundhetstecken?. Nya Wermlands-Tidningen.  ISSN 1103-985X.
 • Axelsson, Marcus (2018). The Export, Translation and Consecration of Scandinavian Children’s Literature – the Case of Maria Parr and Sven Nordqvist. Vis sammendrag
 • Axelsson, Marcus & Næsje, Ragnhild Louise (2018). Lena Lid's and Tonje Glimmerdal's journey to France, Germany and the UK: Visual and textual translations of the Norwegian heroine - a case study. Vis sammendrag
 • Axelsson, Marcus (2017). Arpents, Assas, Andersonville och miss - översättning av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur".. LMS : Lingua.  ISSN 0023-6330.  (1), s 22- 26
 • Axelsson, Marcus (2017). Cherry Ames och Vicki Barr kommer till Skandinavien: en studie av utgivning och paratexter. Vis sammendrag
 • Axelsson, Marcus (2017). Engelskspråklige forfattere dominerer Nobelprisstatistikken. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Axelsson, Marcus (2017). Översättning i Skandinavien: en studie av tre översättare.
 • Axelsson, Marcus (2016). ”Kalla mig inte mamsell!” En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 96.
 • Axelsson, Marcus (2015). Skönlitterär översättning i Skandinavien: En studie av tre översättare.
 • Axelsson, Marcus; Gossas, Carina; Norberg, Ulf & Van Meerbergen, Sara (2014). Pettson på export: Pettson och Findus på norska, tyska, nederländska, franska och spanska.
 • Axelsson, Marcus (2013). Translation Strategies, Techniques and Norms in Scandinavia: A Study of Three Translators.
 • Axelsson, Marcus (2012). Översättningsnormer och översättningsstrategier i Skandinavien: En studie av tre översättare och deras produktion.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 25. aug. 2019 10:32