Merete Ellen Lunde

Avdeling for lærerutdanning
Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608103
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-031

Faglige interesser

Møter mellom barn, dyr og natur. Posthumane teorier. Studentaktive læringsformer. Praksissamarbeid m.m.

Undervisning

Underviser i:

 • Barns utvikling, lek og læring 1 (BULL 1) Emneansvarlig.
 • Språk, tekst og matematikk (STM)
 • Kunst, kultur og kreativitet (KKK)
 • Bacheloroppgaven

Bakgrunn

Er utdannet førskolelærer (1994) leksolog (2004) og har Master i Barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap (2008).

Har jobbet i 16 år som pedagogisk leder i barnehage og som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold siden 2010.

Verv

Representant i Lokalt utvalg for kvalitet i utdanningen (LUKU) 2016-2019.

Deltagelse i kunnskapsområdegruppe for nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning 2017-2018 for Universitetets- og høgskolerådet. 

file:///C:/Users/meb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/915C2RHC/Bekreftelse%20på%20deltagelse%20i%20kunnskapsområdegruppe%20for%20nasjonale%20retningslinjer%20for%20barn.pdf

Publikasjoner

 • Hatlem, Marianne; Braathen, Merete Ellen; Elisenberg, Marion; Kolle, Tonje; Nolet, Ronald & Strand, Torill (2013). Barnehagen - et vindu mot verden, I: Torill Eskeland (red.),  Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold: Artikkelsamling.  Utdanningsdirektoratet.  Kapittel.  s 167 - 180

Se alle arbeider i Cristin

 • Lund, Beate; Lunde, Merete Ellen & Tveter, Eileen Thøgersen (2020). Presentasjon av arbeidet med Lærerutdanningsbarnehager. "Vi lærer sammen"..
 • Ingvaldsen, Tone Harekas barnehage; Lund, Beate; Lunde, Merete Ellen & Jæger, Mette Stangeløkka barnehage (2019). Likhet, Likeverd og Makt i Partnerskap.
 • Jæger, Mette Stangeløkka barnehage & Lunde, Merete Ellen (2019). "Jeg er en viktig barnehagelærerutdanner!" Kompetansekartlegging, kompetanseperm..
 • Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lunde, Merete Ellen & Mujakic, Tamara Leie barnehage (2019). Lærende nettverk-Forskningssamarbeid "Garderoben som møteplass".
 • Lund, Beate; Lunde, Merete Ellen & Tveter, Eileen Thøgersen (2019). Ledere av Lærerutdanningsbarnehagekonferansen "Vi lærer sammen".
 • Lunde, Merete Ellen (2018). Barnehagebasert kompetanseutvikling - hva kan det være?.
 • Lunde, Merete Ellen (2018). Leder av den 3.konferansen "Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen -kollektive læringsprosesser".
 • Lunde, Merete Ellen (2017). Hva gjør en barnehagelærer?.
 • Lunde, Merete Ellen (2017). Presentasjon av kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i parallellsesjon i forbindelse med revidering av de nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen..
 • Nyhus, Mette Røe; Hoveid, Sigrid & Lunde, Merete Ellen (2017). Studenter i den offentlige barnehagedebatten.
 • Lunde, Merete Ellen (2016). Informasjon om barnehagelæreryrket og barnehagelærerutdanningen..
 • Belseth, Kjartan Andersen & Lunde, Merete Ellen (2015). Troubling and transforming the traditional way of teaching in ECE. A reconceptualizing practice by re-thinking our role as educators in pedagogy.
 • Belseth, Kjartan Andersen; Lunde, Merete Ellen & Nyhus, Mette Røe (2015). ”Profesjonsretting av undervisningen – hvordan bidra til utvikling av pedagogisk klokskap og skjønn hos fremtidige barnehagelærere?”.
 • Lunde, Merete Ellen (2015). Møtets magi.. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  32(2), s 68- 70
 • Braathen, Merete Ellen (2010). Små forskere og medforskende barn og voksne - samspillets betydning for de minste barnas læringsprosesser.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 22. sep. 2019 23:00