Morten Helberg

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608097
Studiested
Halden
Kontornr.
FU2-73

Faglige interesser

Generell økologi

Fugler, og spesielt ringmerking og fuglenes vandringer

Undervisning

Barnehagelærerutdanningen:

Natur, helse og bevegelse

Natur, helse og bevegelse fordypning

Grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10:

Naturfag og naturfaglige emner 

Bakgrunn

Jeg har tatt hovedfag på Universitetet i Tromsø, med tema evolusjonær økologi, og oppgaven min omhandlet effekter av miljøgifter hos måkearten svartbak Larus marinus.

De siste årene har jeg arbeidet på Universitetet i Oslo, med ulike sjøfuglprosjekter. Blant annet koordinerer jeg SEAPOP (SEAbird POPulations, www.seapop.no) og SEATRACK (SEAbird TRACKing, www.seapop.no/en/seatrack/) prosjektene i Vest-Agder, og samler inn data til Urban Fjord prosjektet til Miljødirektoratet i Oslofjorden. Her studerer vi miljøgifter hos blant annet gråmåker Larus argentatus og ærfugler Somateria molissima. Siden 2010 har jeg også koordinert et prosjekt som omhandler måker i urbane miljøer, URBPOP (URBane POPulasjoner). Flere tusen måker har blitt merket med fargeringer som kan leses på avstand, over hele Norge. Jeg driver også liknende ringmerkingsprosjekter på tjeld Hamentopus ostralegus, sivhøne Gallinula chloropus og sothøne Fulica atra, og svaner. Det som er spesielt artig med slike typer data er at individene kan følges over lang tid, vi får mange avlesinger på hvert enkelt fugl, og storparten av dataene kommer fra frivillige rapportører, som melder inn når de ser en slik ringmerket fugl på nettsiden www.ringmerking.no. Dette er en måte å bli kjent med naturen på som egner seg godt til bruk i for eksempel naturfagundervisningen.

Samarbeid

Jeg samarbeider med mine sjøfuglstudier med Norsk Polarinstitutt, Norsk Institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo. 

Prosjekter

Emneord: Naturfag

Publikasjoner

 • Nilsson, Anna; Slagsvold, Tore; Røstad, Ole Wiggo; Knudsen, E.; Jerstad, Kurt; Cadahia, Luis; Reitan, Trond; Helberg, Morten; Walseng, Bjørn & Stenseth, Nils Christian (2019). Territory location and quality, together with climate, affect the timing of breeding in the whitethroated dipper. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  9 . doi: 10.1038/s41598-019-43792-5 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bustnes, Jan Ove; Moe, Børge; Helberg, Morten & Phillips, Richard A. (2013). Rapid long-distance migration in Norwegian Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus fuscus along their eastern flyway. Ibis.  ISSN 0019-1019.  155(2), s 402- 406 . doi: 10.1111/ibi.12022
 • Bustnes, Jan Ove; Fauchald, Per; Tveraa, Torkild; Helberg, Morten & Skåre, Janneche Utne (2008). The potential impact of environmental variation on the concentrations and ecological effects of pollutants in a marine avian top predator. Environment International.  ISSN 0160-4120.  34, s 193- 201 Vis sammendrag
 • Bustnes, JO; Kristiansen, Kai-Ove & Helberg, Morten (2007). Immune status, carotenoid coloration, and wing feather growth in relation to organochlorine pollutants in great black-backed gulls. Archives of Environmental Contamination and Toxicology.  ISSN 0090-4341.  53 . doi: 10.1007/s00244-005-0269-3
 • Bustnes, Jan Ove; Helberg, Morten; Strann, Karl-Birger & Skåre, Janneche Utne (2006). Environmental pollutants in endangered vs. increasing subspecies of the lesser black-backed gull on the Norwegian Coast. Environmental Pollution.  ISSN 0269-7491.  144, s 893- 901
 • Kristiansen, Kai-Ove; Bustnes, JO; Folstad, Ivar & Helberg, Morten (2006). Carotenoid coloration in great black-backed gull Larus marinus reflects individual quality. Journal of Avian Biology.  ISSN 0908-8857.  37
 • Swenson, Jon E.; Svorkmo-Lundberg, Torkild; Bakken, Vidar; Helberg, Morten; Mork, K.; Røer, Jan Erik & Sæbø, Solve (2006). Jerpe Bonasa bonasia Hazel grouse, I:  Norsk vinterfuglAtlas, fulgenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi.  Norsk Ornitologisk Forening.  faglig_bok_forlag.  s 106 - 107
 • Helberg, Morten; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, K. E.; Kristiansen, Kai Ove & Skåre, Janneche Utne (2005). Relationships between reproductive performance and organochlorine contaminants in great black-backed gulls (Larus marinus). Environmental Pollution.  ISSN 0269-7491.  134(3), s 475- 483

Se alle arbeider i Cristin

 • Svorkmo-Lundberg, Torkild; Bakken, Vidar; Helberg, Morten; Mork, Kjetil; Røer, Jan Erik & Sæbø, Solve (2006). Norsk VinterfuglAtlas Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening.  ISBN 8278520739.  496 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Helberg, Morten (2019, 03. januar). An der Eismeerküste – Norwegens frostiger Norden. [TV].  MareTV. Vis sammendrag
 • Ruus, Anders; Bæk, Kine; Petersen, Karina; Allan, Ian; Beylich, Bjørnar; Schlabach, Martin; Warner, Nicholas Alexander; Borgå, Katrine & Helberg, Morten (2018). Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2017. NIVA-rapport. 7368-2019. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Keilen, Ellen Kristine; Borgå, Katrine; Ruus, Anders; Helberg, Morten; Reiertsen, Tone; Warner, Nicholas Alexander & Hylland, Ketil (2017). Levels and effects of environmental contaminants in herring gull (Larus argentatus) from an urban and a rural colony in Norway.
 • Ruus, Anders; Bæk, Kine; Petersen, Karina; Allan, Ian; Beylich, Bjørnar; Schlabach, Martin; Warner, Nicholas & Helberg, Morten (2016). Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2015. NIVA-rapport. 7073. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ruus, Anders; Allan, Ian; Beylich, Bjørnar; Bæk, Kine; Schlabach, Martin & Helberg, Morten (2015). Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2014. NIVA-rapport. 6884. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Helberg, Morten (2015). Do climate have an impact on survival in wintering Gulls?.
 • Helberg, Morten (2014, 03. juni). Dramatisk nedgang i måkebestanden - nå skal de finne ut hvorfor. [Internett].
 • Ruus, Anders; Allan, Ian; Beylich, Bjørnar; Bæk, Kine; Schlabach, Martin & Helberg, Morten (2014). Environmental Contaminants in an Urban Fjord. NIVA-rapport. 6714. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Helberg, Morten (2013). Seabird survival in relation to climate change.
 • Breistøl, Arild & Helberg, Morten (2012). Dystre tall for hettemåkebestanden i Norge. Vår Fuglefauna.  ISSN 0332-5601.  35(4), s 150- 157
 • Helberg, Morten (2012). Is optimal seabird monitoring scale at colonial, regional or global level? An evaluation of the use of mark-sight-resight methods.
 • Helberg, Morten (2011, 23. februar). Bymåkene skal under lupen.  Stavanger Aftenblad.
 • Helberg, Morten (2011). Vil forske på urbane måser. Avisa Tromsø.  s 6- 6
 • Helberg, Morten; Johnsen, Trond Vidar & Fauchald, Per (2005). Registrering av sjøfugl fra flytokt. Barentshavet øst, 8.februar 2005. NINA rapport. 40. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. juli 2018 09:13 - Sist endret 22. sep. 2019 20:20