Marianne Maugesten

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608314
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-074

Faglige interesser

Interessefeltet er studenters og læreres læring.

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning:

 • I 2020 fikk jeg opprykk til dosent
 • I 2008 fikk jeg opprykk til førstelektor
 • Cand.real fra Universitetet i Agder i 1996 med hovedfagsoppgaven "Elevers læring og skolens undervisning av funksjoner"
 • Allmennlærer

Arbeid:

 • 1998 - dd: Ansatt ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold
 • 1988 - 1998: Ansatt ved Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg med unntak av ett skoleår på Jelsnes barneskole i Sarpsborg
 • 1981 - 1988: Ansatt ved Løken ungdomsskole i Askim

Verv

Styreverv:

 • 2016 - 01012020.: Sitter i styret i Abelprisens barne- og ungdomsutvalg
 • 2014 - d.d.: Leder den nasjonale juryen for UngeAbel-konkurransen for 9. klassinger i Norge
 • 2011 - d.d.: Sitter i sentralstyret i Lamis (Landslaget for matematikk i skolen)
 • 2008 - 2013: Medlem i Holmboekomiteen
 • 2008 - 2012: Avdelingsstyreleder ved Avdeling for lærerutdanning

Samarbeid

Dekomp

Lærerutdanningsskoler

Halden kommune

2015 - 2019: Er med i høgskolens strategiske område "En skole for kunnskapssamfunnet - kunnskapsutvikling for femårig grunnskolelærerutdanning".

2015 - 2017: Ledet et etterutdanningsprosjekt på Trosvik skole i Fredrikstad med mål om å gjøre matematikkundervisningen enda bedre. Jeg veiledet lærere i planlegging av undervisningen, observerte og veiledet igjen i etterkant. I prosjektet samlet jeg materiale som brukes i forskning.

Studieåret 2015 - 2016 var jeg en av fem medlemmer av den nasjonale gruppen som utarbeidet Nasjonale retningslinjer for fag i matematikk. Gruppa har også lagt fram resultatene på en nasjonal konferanse på Gardermoen 28. april 2016.

Samarbeid med Vitensenteret Inspiria og Monica Nordbakke i prosjektet Smarte, matteglade og aktive barn om matematikklæreres utvikling av undervisningskunnskap.

Arbeidet sammen med Monica Nordbakke med et prosjekt om omvendt undervisning for studenter i Grunnskolelærerutdanning 5-10 der vi har fått støtte fra Matric ved Universitetet i Agder. Funnene ble presentert på ECER-konferansen i Dublin i august 2016.

Jeg har arbeidet sammen med Ingebjørg Mellegård om videreutdanning. Det har resultert i en artikkel i Acta Didactica høsten 2015 med tittelen "Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen". Vi har også publisert en artikkel i Bedre skole nr 1, 2016, om samme tema: "Videreutdanning og kunnskapsdeling: Læreres kunnskapskultur". Funnene fra studien er presentert på ATEE-konferansen i Braga i 2014 og på Fou i praksis i 2015

Deltatt i Forskningsrådets program "Evalueringsordninger i høyere utdanning". Dette arbeidet resulterte i en artikkel i NPT 4/2011: "Muntlig eksamen. En analyse av åtte studenters forståelse på muntlig eksamen i matematikk".

Etter Kunnskapsløftet har jeg deltatt i utviklingsarbeid for Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet med bl.a. veiledning til læreplanen i matematikk, utarbeiding av nasjonale retningslinjer for matematikk i ny Grunnskolelærerutdanning, utarbeiding av læringsutbyttebeskrivelser for grunnopplæringen. Våren 2012 deltok jeg sammen med Matematikksenteret i utarbeidelsen av "God regneopplæring" til bruk i Ungdomsskolesatsingen. Studieåret 2013-2014 var jeg med i en arbeidsgruppe i matematikk nedsatt av Utdanningsdirektoratet. Vi så på innhold og struktur i matematikkfaget, spesielt for videregående skole. Arbeidet resulterte i rapporten Matematikk i skole og samfunn anno 2014.

På begynnelsen av 2000-tallet arbeidet jeg med omlegging av matematikkundervisningen ved Avdeling for lærerutdanning. Det resulterte i artikkelen "Bedre læring av matematikk uten bruk av ekstra ressurser" i Uniped 2/2005.

Publikasjoner

 • Maugesten, Marianne (2020). Perspektiver på profesjonsspråk om matematikkundervisning. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  104(2), s 110- 120 . doi: DOI: https://doi.org/10.18261
 • Maugesten, Marianne (2019). Good mathematics teaching at lower primary school, In Uffe Thomas Jankvist; Marja Van den Heuvel-Panhuizen & Michiel Veldhuis (ed.),  Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.  European Society for Research in Mathematics Education.  ISBN 978-90-73346-75-8.  https://hal.archives-ouvertes.fr/02430103. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2019). Å identifisere dybdelæring i en undersøkende matematikkoppgave på ungdomstrinnet, I: Elise Klaveness; Lisbet Karlsen & Kåre Kverndokken (red.),  101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2452-4.  Del I.  s 56 - 75
 • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar & Fauskanger, Janne (2018). Second graders’ reflections about the number 24, In Eva Norén; Hanna Palmer & Audrey Cooke (ed.),  Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.  Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF.  ISBN 978-91-984024-1-4.  Kapittel.  s 51 - 58 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  9(1) . doi: 10.5617/adno.2369
 • Maugesten, Marianne (2013). Matematikkundervisning 1-7. Kap 3: Læreplanen, I: Barbro Grevholm (red.),  Matematikkundervisning 1-7.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202405458.  Kapittel 3.  s s53 - 64
 • Maugesten, Marianne (2011). Muntlig eksamen: en analyse av åtte studenters forståelse på muntlig eksamen i matematikk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (4), s 260- 272
 • Maugesten, Marianne (2010). Muntlige kommunikasjonsøvelser : tren tanken, I:  Matematikk - nå snakker vi. Sommerkursrapport 2010.  NTNU-trykk.  ISBN 9788291999234.  faglig_bok_forlag.  s 176 - 187
 • Kvifte, Bjørn Harald & Maugesten, Marianne (2005). Styrking av samarbeidet med praksisfeltet gjennom kompetansehevingstiltak med vekt på IKT, I:  Høgskolen i Østfold. Rapport.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 107 - 120
 • Maugesten, Marianne (2005). Bedre læring av matematikk uten bruk av ekstra ressurser?. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  Årgang 28(2), s 28- 39
 • Maugesten, Marianne (2005). Variasjon i arbeidsmåter og bruk av IKT i matematikkundervisningen, I:  Høgskolen i Østfold. Rapport.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 75 - 87
 • Maugesten, Marianne & Kvifte, Bjørn Harald (2003). Erfaringer fra "IKT-prosjektet" ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold, I:  Koordinert lærerutdanningsdidaktikk? Ideer og erfaringer.  Høgskolen i Oslo.  faglig_bok_institusjon.  s 31 - 40

Se alle arbeider i Cristin

 • Maugesten, Marianne & Olafsen, Audun Rojahn (2015). Matematikkdidaktikk i klasserommet. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02521-6.  236 s.
 • Olafsen, Audun Rojahn & Maugesten, Marianne (2009). Matematikkdidaktikk i klasserommet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012575.  177 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10A : grunnbok : bokmål. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203315206.  234 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10A : grunnbok : nynorsk. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203315213.  234 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10A: Lærerveiledning:bokmål/nynorsk. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203315244.  320 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10A:oppgavebok : bokmål. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203315220.  131 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10A:oppgavebok : nynorsk. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203315237.  131 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10B: Lærerveiledning:bokmål/nynorsk. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203315299.  305 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10B: grunnbok : bokmål. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203315251.  241 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10B: grunnbok : nynorsk. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203315268.  241 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10B:oppgavebok : bokmål. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203315275.  131 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2008). Sirkel 10B:oppgavebok : nynorsk. Aschehoug forlag.  ISBN 9788203315282.  131 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9A : grunnbok (bokmål). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203314544.  237 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9A : grunnbok (nynorsk). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203314551.  237 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9A : lærerveiledning (bokmål/nynorsk). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203314582.  306 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9A : oppgavebok (bokmål). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203314568.  131 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9A : oppgåvebok (nynorsk). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203314575.  131 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9B : grunnbok (bokmål). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203314605.  208 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9B : grunnbok (nynorsk). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203314612.  208 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9B : lærerveiledning (bokmål/nynorsk). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203314599.  296 s.
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9B : oppgavebok (bokmål). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203314629.  115 s. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Torkildsen, Svein H (2007). Sirkel 9B : oppgåvebok (nynorsk). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203314636.  115 s. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8A : matematikk for ungdomstrinnet : grunnbok (bokmål). Aschehoug & Co.  ISBN 8203310869.  227 s. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8A : matematikk for ungdomstrinnet : grunnbok (nynorsk). Aschehoug.  ISBN 9788203313462.  227 s. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8A : matematikk for ungdomstrinnet : lærerveiledning. Aschehoug.  ISBN 8203313558.  300 s. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8A : matematikk for ungdomstrinnet : oppgavebok (bokmål). Aschehoug.  ISBN 8203313507.  121 s. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8A : matematikk for ungdomstrinnet : oppgavebok (nynorsk). Aschehoug.  ISBN 9788203313516.  121 s. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8B : matematikk for ungdomstrinnet : grunnbok (bokmål). Aschehoug.  ISBN 8203313523.  221 s. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8B : matematikk for ungdomstrinnet : grunnbok (nynorsk). Aschehoug.  ISBN 8203313469.  221 s. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8B : matematikk for ungdomstrinnet : lærerveiledning. Aschehoug.  ISBN 9788203313585.  286 s. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8B : matematikk for ungdomstrinnet : oppgavebok (bokmål). Aschehoug.  ISBN 9788203313561.  118 s. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Sirkel : 8B : matematikk for ungdomstrinnet : oppgavebok (nynorsk). Aschehoug.  ISBN 8203313515.  118 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjeld, Hilde Sofie; Hoff-Jenssen, Reidun; Maugesten, Marianne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2020). Rapport om studentpraksis i Malawipraksis - et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Kjølberg skole og skoler i Malawi.
 • Kaufmann, Odd Tore & Maugesten, Marianne (2019). Jeg vet ikke nok om programmering(men jeg tror det er viktig for matematikkundervisningen).
 • Maugesten, Marianne (2019). Forskning på praksis.
 • Maugesten, Marianne (2019). Good mathematics teaching at lower primary school level.
 • Maugesten, Marianne (2019). UngeAbel-konkurransen del 2. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  30(1), s 62- 65
 • Maugesten, Marianne & Jensen, Renate (2019). Fagfornyelsen - LK20.
 • Maugesten, Marianne & Kvam, Ingebjørg (2019). Rike, utforskende og åpne oppgaver på mellomtrinn og ungdomstrinn. Hvordan får vi det til?.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2019). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2019). Hvordan ivareta kjerneelementene i arbeidet med matematikk på ungdomstrinnet?.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2019). Velkommen til den kreative og utforskende matematikkopplæringen! - når engasjement, relevans og motivasjon kan stå i sentrum., I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 8.  s 118 - 130
 • Meaney, Tamsin Jillian; Kristensen, Bodil Stakkestad; Kaufmann, Odd Tore; Maugesten, Marianne; Huru, Hilja Lisa & Kvivesen, Mona (2019). Digitale verktøy er bra for tilpasset opplæring (men kanskje ikke så bra for å lære matematikk).
 • Tonheim, Odd Helge Mjellem; Maugesten, Marianne; Nagel, Ilka & Amdam, Synnøve Hedemann (2019). Fagfornyelsen og didaktisk bruk av programmering og GeoGebra i matematikk - nasjonalt seminar fro UH-tilsette. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne (2018). God matematikkundervisning på småskoletrinnet.
 • Maugesten, Marianne; Jensen, Renate & Kirkegård, Henrik (2018). Matematikk i tre akter.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2018). Studentintensive arbeidsformer og samarbeid i matematikk.
 • Maugesten, Marianne (2017). Tallet 24.
 • Maugesten, Marianne; Fauskanger, Janne & Mosvold, Reidar (2017). Second graders reflections about the number 24..
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2017). Mathematical teachers' professional development through networking.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2017). Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer.
 • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun & Maugesten, Marianne (2016). Nasjonale retningslinjer for fag.
 • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun & Maugesten, Marianne (2016). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, retningslinjer for matematikk.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2016). Videreutdanning og kunnskapsdeling:Læreres kunnskapskultur.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 58- 62
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2016). Flipped classroom in the education og teacher students in mathematics.
 • Maugesten, Marianne; Skori, Tone; Kirkegård, Henrik & Lunde, Odd Bjørn (2016). Smakebiter fra matematikkens skattekiste.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2016). Kunnskapsdeling og utprøving etter deltakelse i matematikknettverk.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2016). Omvendt undervisning i grunnskolelærerstudenters matematikkopplæring.
 • Maugesten, Marianne; Lie, Johan & Meland, Vegard Målnes (2015). Nettbasert matematikk 2.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling av kunnskapskulturen.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen.
 • Maugesten, Marianne; Skori, Tone & Gerd, Nilsen (2015). Workshop Lamis.
 • Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren; Jacobsen, Kjersti Berggraf & Holt Jensen, Brit Hellen (2015). HiØ og forholdet til praksisfeltet.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2015). Omvendt undervisning og studenters egen oppfatning av hva som påvirker læring.
 • Borge, Inger Christin; Sanne, Anders; Nortvedt, Guri A.; Meistad, Jens Arne; Skrindo, Knut; Ranestad, Kristian; Maugesten, Marianne; Lindstrøm, Tom & Kristensen, Tor Espen (2014). Matematikk i norsk skole anno 2014.
 • Maugesten, Marianne (2014). Nettbasert kurs i matematikk.
 • Maugesten, Marianne (2014). Videreutdanning i matematikk.
 • Maugesten, Marianne (2014). matematikk og tospråklige elever.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Professional learning communities for in-service teachers - designing a model for sharing knowledge and developing teaching practice.
 • Maugesten, Marianne & Mellegård, Ingebjørg Merete (2014). Videreutdanning av lærere.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2014). Omvendt undervisning- et prosjekt ved HiØ.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2014). Regning som grunnleggende ferdighet.
 • Maugesten, Marianne (2013, 07. desember). Mener variert undervisning er nøkkelen til suksess.  Fredrikstad Blad.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2013, 07. desember). Mener variert undervisning er nøkkelen til suksess.  Fredrikstad Blad.
 • Maugesten, Marianne (2012). Endringer i muntlig eksamen i grunnskolen.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti & Sanne, Anders (2012). God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti & Sanne, Anders (2012). God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet.
 • Sanne, Anders; Bergem, Ole Kristian; Leer, Lene Grøterud; Maugesten, Marianne; Randahl, Mira; Settemsdal, May Renate; Sørensen, Lill; Torkildsen, Svein Hallvard & Wæge, Kjersti (2012). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet.
 • Maugesten, Marianne; Nordal-Pedersen, Geir & Aasmo, Berit Ingrid (2011). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, NKR, grunnskole. Vis sammendrag
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2011). Kurs i forkant av besøk på Inspiria.
 • Maugesten, Marianne (2010). Matematikk og kommunikasjon. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne (2010). Muntlig eksamen - får studentene bedre vist hva de kan?En analyse av åtte studenters forståelse på muntlig eksamen i matematikk. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne (2010). Veiledning til læreplanene i matematikk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  21(2), s 11- 13 Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne (2010). Veiledningen til læreplanen i matematikk.
 • Maugesten, Marianne; Hole, Arne; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Hinna, Kristin Ran Choi & Lindstrøm, Tom (2010). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, matematikk.
 • Maugesten, Marianne; Olafsen, Audun Rojahn & Birkeland, Per Arne (2010). Den grunnleggende ferdigheten å regne. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne; Tofteberg, Grete; Botten-Verboven, Carla; Dalvang, Tone; Ødegaard, Per; Nilsen, Gerd; Bendiksen, Våril & Aigeltinger, Rune (2010). Matematikk for alle.....men alle behøver ikke å kunne alt.
 • Stedøy-Johansen, Ingvill; Maugesten, Marianne; Dalvang, Tone; Pedersen, Vivi & Ranestad, Kristian (2009). Veiledning til Kunnskapsløftet, matematikk. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne (2006). Matematikk i Kunnskapsløftet. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne (2006). Matematikk i Kunnskapsløftet. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne & Tofteberg, Grete (2006). Perspektivtegning med ulike hjelpemidler. Vis sammendrag
 • Torkildsen, Svein H & Maugesten, Marianne (2006). Presentasjon av læreverket Sirkel. Vis sammendrag
 • Kvifte, Bjørn Harald & Maugesten, Marianne (2005). Integrert praksis i en IKT-basert lærerutdanning.
 • Maugesten, Marianne (2005). IKT i matematikkundervisingen.
 • Maugesten, Marianne (2004). Bedre læring av matematikk uten bruk av ekstra ressurser?.
 • Maugesten, Marianne (2004). Matematikk på ungdomstrinnet med hovedvekt på IKT.
 • Maugesten, Marianne & Lauvås, Per (2004). Bedre læring av matematikk ved enkle midler?Rapport fra et utviklingsprosjekt.
 • Maugesten, Marianne (2003). Matematikk på mellomtrinnet med fokus på didaktikk.
 • Maugesten, Marianne (2003). Matematikkens dag uke 6 2004.
 • Maugesten, Marianne (2003). Paps 2 som nettbasert studium. Rapport fra matematikkdelen. Studieåret 2002-2003.
 • Maugesten, Marianne (2002). Matematikk på småskoletrinnet med vekt på ulike arbeidmåter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:24 - Sist endret 2. juni 2020 12:14