Mona Inger Nordgren

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608123
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

 • kritisk pedagogikk 
 • utdanning, dialog og danning i en flerspråklig og flerkulturell skole

Undervisning 

Pedagogikk ved Praktisk Pedagogisk Utdanning - PPU (heltid og deltid)

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • høgskolelektor i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning (først i perioden 1999 - 2000 og deretter siden 2004)
 • pedagogisk rådgiver i Statlig spesialpedagogisk tjeneste - STATPED (4 år)
 • pedagogisk psykologisk rådgiver i PP-tjenesten (1 år)
 • lærer i grunnskole (15 år)

Utdanning

 • hovedfag i pedagogikk, Universitet i Oslo (Cand.polit)
 • allmennlærerutdanning

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper

 • Språklig og kulturelt mangold

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Magne Skibsted & Nordgren, Mona (2018). Educational practices, priorities and challenges in Europe: What can we learn from Ireland, Norway and Spain., In 2018 ATE (ed.),  ATE 2018 Annual Meeting: Re-imagining educator preparation in a democracy: The teacher educator as public intellectual..  University of North Texas.  225.  s 58 - 58
 • Eriksen, Marit & Nordgren, Mona (2016). Et stunt i praksisfeltet og samarbeid på tvers - nyttige arbeidsmåter for å bedre lærerutdanningens fokus på det flerspråklige klasserommet?.
 • Nordgren, Mona (2014). Minoritetsspråklige elever i skole og PPT-tjeneste.
 • Nordgren, Mona & Karlsen, Else Jorun (2004). Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  69(1), s 24- 33

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 16. sep. 2019 14:58