Monica Nordbakke

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608322
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-054

Faglige interesser

 • matematikk og matematikkdidaktikk
 • læring hos elever og studenter
 • praksis på ulike læringsarenaer

Undervisning

 • Ansvarlig for matematikkemner i Masterutdanning for grunnskolelærerstudenter 5-10
 • Undervisningsansvar ved barnehagelærerutdanningen

Bakgrunn

 • 4-årig almennlærerutdanning
 • master i matematikkdidaktikk, masteroppgave om tilpasset opplæring i matematikk.

Verv

 • nestleder i LAMIS Østfold (Landslaget for matematikk i skolen)

Samarbeid

 • Har forskningssamarbeid med andre i matematikk - og naturfagsseksjonene ved Høgskolen i Østfold
Emneord: matematikk, matematikkdidaktikk

Publikasjoner

 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2019). Å identifisere dybdelæring i en undersøkende matematikkoppgave på ungdomstrinnet, I: Elise Klaveness; Lisbet Karlsen & Kåre Kverndokken (red.),  101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2452-4.  Del I.  s 56 - 75

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø & Hågensen, Lena (2012). Idéhefte til matematikkdagen 2013. Landslaget for matematikk i skolen.  ISBN 978-82-91999-26-5.  197 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordbakke, Monica; Stigberg, Henrik & Johnsen, Morten Andre (2020). Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP) i Fredrikstad.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2019). Hvordan ivareta kjerneelementene i arbeidet med matematikk på ungdomstrinnet?.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2019). Velkommen til den kreative og utforskende matematikkopplæringen! - når engasjement, relevans og motivasjon kan stå i sentrum., I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 8.  s 118 - 130
 • Nordbakke, Monica (2019). Problemløsingsstrategier (2): Å prøve og feile, I: Elise Klaveness; Lisbet Karlsen & Kåre Kverndokken (red.),  101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2452-4.  Grep 15.  s 188 - 189
 • Nordbakke, Monica (2019). Problemløsingsstrategier (3a): Å tegne for å løse problemer, I: Elise Klaveness; Lisbet Karlsen & Kåre Kverndokken (red.),  101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2452-4.  Grep 16.  s 190 - 191
 • Nordbakke, Monica (2019). Tren tanken, I: Elise Klaveness; Lisbet Karlsen & Kåre Kverndokken (red.),  101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2452-4.  Grep 94.  s 346 - 347
 • Nordbakke, Monica & Motzfeldt, Gitte Cecilie (2019). Hva skal vi med alle disse dingsene?.
 • Nordbakke, Monica & Stigberg, Henrik (2019). Programmering i skolen.
 • Jensen, Roald; Pedersen, Ellen & Nordbakke, Monica (2018). Samarbeidet mellom HiØ og Moss kommune.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2018). Studentintensive arbeidsformer og samarbeid i matematikk.
 • Nordbakke, Monica (2018). Utvikling av kjerneelementer. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  (4), s 35- 40
 • Nordbakke, Monica (2018). Veien til matematikkforståelse og forberedelse som framtidig profesjonsutøver i matematikk.
 • Nordbakke, Monica; Jensen, Roald & Pedersen, Ellen (2018). Arbeidet mellom Moss kommune og Høgskolen i Østfold.
 • Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø; Kristoffersen, Victoria Sandberg & Anne, Stafne (2018). Arbeid med "Alle Teller".
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2017). Mathematical teachers' professional development through networking.
 • Nordbakke, Monica (2017). Den andre skissen i utviklingen av kjerneelementer i matematikk.
 • Nordbakke, Monica (2017). Første skisse i utviklingen av kjerneelementer i matematikk.
 • Nordbakke, Monica (2017). Første skisse i utviklingen av kjerneelementer i matematikk.
 • Nordbakke, Monica (2017). Høgskole og kommune hånd i hånd.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2017). Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer.
 • Nordbakke, Monica; Stiberg, Cecilie; Sletta, Ingeborg; Mørken, Knut Martin; Lindstrøm, Tom Louis; Hætta, Ole Einar Isaksen; renate, jensen & Kristensen, Tor Espen (2017). Arbeid med kjerneelementer i matematikk.
 • Pedersen, Ellen; Sandberg-Kristoffersen, Victoria & Nordbakke, Monica (2017). Høgskole og kommune hånd i hånd - Høgskolen i Østfold og Moss kommune.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2016). Flipped classroom in the education og teacher students in mathematics.
 • Nordbakke, Monica & Halstvedt, Camilla Blikstad (2016, 03. mai). Fra lærerhøgskolen til ungdomsskolen.  Rakkestad avis. Vis sammendrag
 • Nordbakke, Monica & Halstvedt, Camilla Blikstad (2016). Grunnskolelærerstudenters erfaringer tilknyttet matematikk-og naturfaglæring etter praksis ved et vitensenter.
 • Nordbakke, Monica & Halstvedt, Camilla Blikstad (2016). Rapport etter hospitering ved Rakkestad Ungdomsskole. Vis sammendrag
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2016). Kunnskapsdeling og utprøving etter deltakelse i matematikknettverk.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2016). Omvendt undervisning i grunnskolelærerstudenters matematikkopplæring.
 • Nordbakke, Monica (2015). Praksisfortelling - Høgskolen i Østfold - Fra Ungdomstrinn i utvikling til studium i Regning som grunnleggende ferdighet for 1-7.
 • Nordbakke, Monica (2015). Regning som grunnleggende ferdighet i barnehage og skole.
 • Nordbakke, Monica (2015). Tiltaket realfagskommuner – med matematikk og naturfag i hovedrollene. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  26(4), s 70- 71
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2015). Omvendt undervisning og studenters egen oppfatning av hva som påvirker læring.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2014). Omvendt undervisning- et prosjekt ved HiØ.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2014). Regning som grunnleggende ferdighet.
 • Nordbakke, Monica (2014). Grunnleggende ferdigheter i matematikk, I: Karianne Skovholt (red.),  Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41447-4.  Kapittel 3.  s 88 - 125
 • Nordbakke, Monica; Gummesen, Kjersti; Halstvedt, Camilla Blikstad; Mellegård, Ingebjørg Merete; Bjerke, Christian Bjørn; Elisenberg, Marion & Husebye, Birgitte Nordahl (2014). En regnende organisasjon - eksempel på tverrfaglig samarbeid ved en høgskole.
 • Nordbakke, Monica; Bjerke, Christian Bjørn & Blikstad, Camilla (2013). Innlegg om de grunnleggende ferdighetene.
 • Nordbakke, Monica; Hågensen, Lena & Karlsen, Kari-Anne Bjørnø (2013). Tren Tanken - Muntlig matematikk i klasserommet. Vis sammendrag
 • Nordbakke, Monica & Karlsen, Kari-Anne Bjørnø (2013). Presentasjon av Idéhefte til matematikkdagen 2013.
 • Nordbakke, Monica & Karlsen, Kari-Anne Bjørnø (2013). Tren Tanken - med forståelse i fokus. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  24(1), s 65- 71
 • Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø & Hågensen, Lena (2013). Presentasjon av Idéhefte til matematikkdagen 2013.
 • Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø & Hågensen, Lena (2013). Presentasjon av Idéhefte til matematikkdagen 2013.
 • Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø & Hågensen, Lena (2013). Presentasjon av Idéheftet til matematikkdagen 2013.
 • Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø & Hågensen, Lena (2013). Presentasjon av årets idéhefte til matematikkdagen 2013.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2013, 07. desember). Mener variert undervisning er nøkkelen til suksess.  Fredrikstad Blad.
 • Hågensen, Lena; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø & Nordbakke, Monica (2012). Idéhefte til matematikkdagen 2013. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  23(4), s 66- 68
 • Nordbakke, Monica (2012). Innledning til faggruppearbeid - en reise med de grunnleggende ferdighetene fra Kunnskapsløftet til matematikk ved HiØ.
 • Nordbakke, Monica (2012). Presentasjon av læreboka Matte Overalt.
 • Nordbakke, Monica (2012). Presentasjon av læreverket Matte Overalt.
 • Nordbakke, Monica (2012). Presentasjon av matematisk spill.
 • Nordbakke, Monica; Hågensen, Lena & Karlsen, Kari-Anne Bjørnø (2012, 10. desember). Lanserer ny mattebok.  Fredrikstad Blad.
 • Nordbakke, Monica; Bjerke, Christian Bjørn & Halstvedt, Camilla Blikstad (2011). Om de grunnleggende ferdighetene i Grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2011). Kurs i forkant av besøk på Inspiria.
 • Sivertsen, Trygve; Juliussen, Kirsti Merethe; Siqveland, Arvid; Steinsvåg, Anne Grethe; Baraas, Rigmor C.; Bugge, Thorleif; Stang, Ingun; Imset, Marius; Biørnstad, Henrik; Skaug, Morten; Kjølaas, Kjell Ove; Hellesvik, Marit; Nordbakke, Monica; Husa, Svein & Herrouni, Latif El (2011). Fusjonsutredningen - rapport ekstern samhandling - utredningsgruppe III.
 • Nordbakke, Monica (2010). Bruk av språket i matematikk på småskoletrinnet. Vis sammendrag
 • Nordbakke, Monica (2010). Læreres gjennomføring av tilpasset opplæring i matematikk - en kvalitativ studie av to lærere som har vært på etterutdanningskurs i matematikk. Vis sammendrag
 • Nordbakke, Monica (2010). Språk og matematikk på småskoletrinnet i Matematikk - nå snakker vi. Sommerkursrapport 2010, I:  Matematikk - nå snakker vi. Sommerkursrapport 2010.  NTNU-trykk.  ISBN 9788291999234.  s 214 - 223
 • Nordbakke, Monica & Karlsen, Kari-Anne Bjørnø (2010). Dagens problem torsdag i Matematikk - nå snakker vi. Sommerkursrapporten 2010 O'(h)val - en hyllest til hvalen, I:  Matematikk - nå snakker vi. Sommerkursrapport 2010.  NTNU-trykk.  ISBN 9788291999234.  s 232 - 240

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:23 - Sist endret 3. sep. 2019 14:26