Nina Johannesen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608111
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-046

Faglige interesser

 • småbarnsvitenskap
 • inkludering og ekskluderingspraksiser
 • undervisning i høyere utdanning
 • etikk i forskningen

Undervisning

Underviser på master i Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, master i spesialpedagogikk og på barnehagelærerutdanningen.

Bakgrunn

2016     Ph.D., Utdanningsvitenskap, Universitetet i Stavanger

2002     Hovedfag i barnehagepedagogikk, Høgskolen i Oslo

1993     Førskolelærer, Lærerskolen i Halden

Har jobbet som pedagogisk leder og styrer i barnehager. Har jobbet som underviser i pedagogikk ved høgskolen i Oslo og som stipendiat ved Universitet i Stavanger. Startet som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold i 2011.

Verv

Medlem i Nasjonalt utvalg for granskning av forskning (Granskningsutvalget)

Prosjekter

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Johannesen, Nina & Ulla, Bente (2019). Working with Text(-ures) in Academia: Be Fast, Even While Standing Still!, In Louise Thomas & Anne Reinertsen (ed.),  Academic Writing and Identity Constructions: Performativity, Space and Territory in Academic Workplaces.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-01673-9.  7.  s 115 - 134
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2019). Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education, In Carol A. Taylor & Annouchka Bayley (ed.),  Posthumanism and Higher Education: Reimagining Pedagogy, Practice and Research.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9783030146719.  chapter 2.  s 31 - 53
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Afdal, Geir Sigmund (2018). Empirical moral philosophy and teacher education, In Christopher Martin & Claudia W. Ruitenberg (ed.),  Ethics in Professional Education.  Routledge.  ISBN 978-1138562820.  Kapittel 3.  s 29 - 41 Vis sammendrag
 • Johannesen, Nina (2016). Barnehagen som utdanningsarena?, I: Ninni Sandvik (red.),  Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1518-8.  artikkel 6.  s 132 - 148
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Afdal, Geir (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education.  ISSN 1744-9642.  11(1), s 29- 41 . doi: 10.1080/17449642.2016.1145498
 • Johannesen, Nina (2013). Overflowing Every Idea of Age, Very Young Children as Educators. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  32(3), s 285- 296 . doi: 10.1007/s11217-012-9351-2
 • Johannesen, Nina (2013). Tvil som drivkraft :. Nordisk Barnehageforskning.  ISSN 1890-9167.  6, s 17
 • Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni Elisabeth (2013). Med kjærlighet til barnehagefeltet: forskning som vågestykke, I: Anne Greve; Sissel Mørreaunet & Nina Winger (red.),  Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1281-1.  Kapittel 10.  s 131 - 145
 • Johannesen, Nina (2012). Å se det unike i små barns uttrykk : med Levinas som linse, I: Berit Bae (red.),  Medvirkning i barnehagen- potensialer i det uforutsette.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1107-4.  Kapittel 4.  s 79 - 99
 • Johannesen, Nina (2005). En- to- tre- småbarna er med, I:  Arneberg, P., Juell, E., og Mørk O. (red.), Samtalen i barnehagen.  N.W. Damm og sønn as.  faglig_bok_forlag.  s 15
 • Johannesen, Nina & Wøien, Torgunn (2005). Matematikk i barnehagen - hvordan kan vi gjøre det?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  5, s 10
 • Wøien, Torgunn & Johannesen, Nina (2005). Matematikk i barnehagen - hvordan gjøre det?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  5

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet och inflytande- några perspektiv. Liber.  ISBN 9789147094127.  116 s. Vis sammendrag
 • Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2008). Små barn og medvirkning - noen perspektiver. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788204137715.  104 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Dybvikstrand, Trine Sofie & Johannesen, Nina (2018). Young children arts and aesthetics.
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Slipp grepet, ikke ansvaret: kooperative læringsprosesser.
 • Østli, Marianne & Johannesen, Nina (2018). Å sette forskjelligheter i spill.
 • Lauritzen, Tonje; Johannesen, Nina & Hatlestad, Elin (2017). Fra handlingsplaner til handlingslammelse. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  04, s 84- 97
 • Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir; Anker, Trine; Johannesen, Nina & Schjetne, Espen (2016). Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet.  ISSN 0032-8847.  67(2), s 87- 91 Vis sammendrag
 • Anker, Trine; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen & Afdal, Geir (2016). Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 64- 67
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Anker, Trine & Afdal, Geir (2016). Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 60- 62
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir & Johannesen, Nina (2015). Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2015:5.
 • Johannesen, Nina (2015). Medvirkning som tiltale. Møter med små barns uttrykk, pedagogers tenkning og tekster av Emmanuel Levinas..
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2015). The tyranny of good intentions: Unspoken imperatives of marginalization.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth & Johannesen, Nina (2013). Små barn og barnehagen.
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2013). Education through cooperative Learning, thinking with theory.
 • Sandvik, Ninni Elisabeth & Johannesen, Nina (2012). Å tenke med filosofi.
 • Johannesen, Nina; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2009). Gode hensikter er ikke nok. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barn og medvirkning.
 • Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barn og medvirkning.
 • Sandvik, Ninni & Johannesen, Nina (2007). De yngste barna i barnehagen.
 • Sandvik, Ninni & Johannesen, Nina (2007). små barn i barnehagen.
 • Johannesen, Nina (2006). Challenging the discoues of control.
 • Johannesen, Nina (2005). Reconceptualizing the non-verbal; understandings of the language of the youngest children in Early Childhood Education and care in contemporary Norway.
 • Johannesen, Nina (2004). Reconceptualizing the understanding of the youngest children and their identities in Early Childhood Education-settings in contemporary Norway.
 • Johannesen, Nina (2003). Crossing borders between verbal and non-verbal language.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 22. sep. 2019 22:45