Ole Henrik Borchgrevink Hansen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608272
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-74

Faglige interesser

Politisk filosofi, menneskerettigheter, religionsdidaktikk, etikk.

Pågående prosjekter:

 • Kapittel om liberalisme og toleranse i «The Palgrave Handbook of Toleration»
 • Kapittel i fagdidaktisk antologi på Cappelen Damm om religion i rammeplanen
 • Artikkelprosjekt om ulike historieforståelser i religion, livssyn og etikk-faget

Undervisning

Grunnskolelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning

Bakgrunn

Jeg er førstelektor med doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter ved De juridiske fakultet, UiO. Jeg har hovedfag i idéhistorie, UiO. Mine forskningsbidrag er særlig orientert mot etiske, politiske, menneskerettslige og didaktiske problemstillinger knyttet til undervisning i et flerkulturelt samfunn. Jeg har forsket på temaer som nøytralitet, toleranse, autonomi og livssynshumanisme. Jeg har lærerutdanning (PPU) og har arbeidet flere år i videregående skole.

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Schjetne, Espen & Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2019). Emplotting a privileged position. The construction of the history of secular humanism in Norwegian religious education textbooks. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200.  s 1- 11 . doi: 10.1080/01416200.2019.1652568 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2018). Barns beste i en mangfoldig skole, I: Espen Schjetne & Thor Andre Skrefsrud (red.),  Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205512252.  kap. 6.  s 96 - 110
 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2018). Promoting Autonomy in Public Education: A Narrow Civic Approach. Religion & Education.  ISSN 1550-7394.  45(2), s 173- 189 . doi: 10.1080/15507394.2018.1425076
 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2013). Promoting classical tolerance in public education: what should we do with the objection condition?. Ethics and Education.  ISSN 1744-9642.  8(1), s 65- 76 . doi: 10.1080/17449642.2013.798529
 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2011). Teaching Tolerance in Public Education: Organizing the Exposure to Religious and Life-Stance Diversity. Religion & Education.  ISSN 1550-7394.  38(2), s 111- 127 . doi: 10.1080/15507394.2011.579549 Vis sammendrag
 • Hansen, Ole Henrik B. & Lindholm, Tore (2006). En koherent rekonstruksjon, til beste for alle?. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  24(2), s 170- 177
 • Hansen, Ole Henrik B. (2005). Religion og livssyn i skolens verdigrunnlag i lys av John Rawls' teori om "overlappende konsensus". DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  7(1/2), s 18- 30
 • Hansen, Ole Henrik B. (2003). Den augustinske tilstedeværelse i Camus' Pesten. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.  ISSN 0806-8593.  (februar)

Se alle arbeider i Cristin

 • Lippe, Marie von der & Hansen, Ole Henrik B. (2006). Ett fag - mange muligheter : en praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 8276346545.  118 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2018). Public education and diversity: promoting tolerance and autonomy in liberal democracies.
 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2018). Å fremme toleranse og autonomi i skolen.
 • Schjetne, Espen & Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2018). Legitimering av KRLE-faget i en ny tid.
 • Schjetne, Espen; Hansen, Ole Henrik Borchgrevink; Ramstad, Mette & Thomas, Andrew John (2018). Aakvaag surrer med religionsbegrepet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (21)
 • Schjetne, Espen; Hansen, Ole Henrik Borchgrevink; Ramstad, Mette & Thomas, Andrew John (2018). KRLE når Gud er død. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (23)
 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2015). Bør skolen fremme toleranse?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  27(2), s 4- 11
 • Hansen, Ole Henrik B. (2007). Offentlig utdanning og pluralisme: verdigrunnlaget i norsk skole.
 • Hansen, Ole Henrik B. (2006). Religion og livssyn i skolens verdigrunnlag i lys av John Rawl's teori om "overlappende konsensus".
 • Hansen, Ole Henrik B. (2006). The concept of neutrality and the Human Right's committee's views in the Leirvåg-case.
 • Lindholm, Tore & Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2006). En koherent rekonstruksjon, til beste for alle?. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  24(2), s 170- 177
 • Hansen, Ole Henrik B. (2005). Skolens verdigrunnlag og livssynspluralisme. Vis sammendrag
 • Hansen, Ole Henrik B. (2004). Skolens verdigrunnlag i et rawlsiansk perspektiv. Fredrikke : organ for FoU-publikasjoner. 3. Vis sammendrag
 • Hansen, Ole Henrik B. (2002). Augustins rolle i Albert Camus’ Pesten. Fredrikke : organ for FoU-publikasjoner. nr. 1. Vis sammendrag
 • Hansen, Ole Henrik B. (2001). Etniske minoritetsrettigheter og det liberale nøytralitetsidealet. Fredrikke : organ for FoU-publikasjoner. nr. 6. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:24 - Sist endret 1. okt. 2019 12:59