Ragnar Arntzen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608134
+4799000802
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-072

Faglige interesser

Jeg har jobbet både med litterære emner (diverse forfatterskap, litteraturkritikk, essayistikk) og språklige emner (norsk som andrespråk, Prosessbarhetsteorien). Jeg har også laget et litteraturpedagogisk nettsted om H.C. Andersens eventyr og historier (som du finner HER)

Undervisning

 • Andrespråkspedgogikk for lærere trinn 1-10 (KfK)
 • Andrespråkspedgogikk for lærere trinn 11-13 (KfK)
 • Master norsk i skolen (master), master i spesialpedagogikk (lesing og skriving i et mangfoldsperspektiv).
   

Bakgrunn

Utdanning: Cand. philol. 1983 med avhandling om Kjartan Fløgstads Fyr og flamme. Har undervist voksne innvandrere og flyktninger i norsk som andrespråk (1980-tallet), vært teorilærer på forfatterstudiet i Bø (1988-1992), et kort opphold i videregående skole. Har vært ansatt ved lærerutdanningen, HiØ, siden 1992. Siden 2008 har jeg ledet et prosjekt der vi følger en gruppe flerspråklige barn fra barnehage og over i skolen (2008-2019) med særlig fokus på andrespråksutvikling, språkbruk og lesing på andrespråket (les mer om prosjektet HER).

Verv

Leder for FoU-gruppa Flerspråklig oppvekst og utdanning

 

 

Emneord: Språk, litteratur, norsk som andrespråk

Publikasjoner

 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2018). Reflecting on Educational Experiences: An Analysis of Two Migrant Students' Stories, In Åsta Haukås; Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (ed.),  Metacognition in Language Learning and Teaching.  Routledge.  ISBN 9781138633384.  11.  s 204 - 223 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2017). Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  33(1), s 33- 62 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2015). Migration students' educational biographies, In Conference Secretariat Pixel (ed.),  The Future of education : conference proceedings.  Libreria Universitaria.  ISBN 9788862926201.  Studies on education.  s 507 - 510
 • Arntzen, Ragnar (2014). Tospråklighet, tidlig språkskifte og begynnende leseopplæring, I: Bente Bolme Moen (red.),  Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0198-6.  Kapittel 3.  s 59 - 77
 • Arntzen, Ragnar & Ludvigsen, Ar (2014). Å lære å lese på et andrespråk. Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1), s 41- 73 Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2012). Rubato og Tangentane lest med utgangspunkt i båtbyggeriet i Kunsten å gå, I: Hanne Bramness & Jahn Holljen Thon (red.),  Vaage. Ti lesninger i Lars Amund Vaages forfatterskap.  Forlaget Oktober.  ISBN 978-82-495-0971-3.  artikkel.  s 45 - 74
 • Arntzen, Ragnar (2012). Tospråklige barn fra barnehage til skole - Et prosjekt i språkstimulering og språkkartlegging av andrespråket 2008-2011, I: Ragnar Arntzen; Arnstein Hjelde & Susanne Duek (red.),  Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-364-9.  artikkel.  s 27 - 74
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2012). Det var en gang en tospråklig gutt som skulle begynne på skolen: Språkvurdering og språkstimulering før skolestart når norsk er andrespråk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (1), s 54- 69
 • Arntzen, Ragnar (2005). Med ikt til HCA i et danningsperspektiv : ideer til en digital litteraturpedagogikk - med H. C. Andersen som eksempel, I:  IKT i læringsrommet : IKT, lokal skolepraksis og globalisering.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 13 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start 1-4, Tekstbok: bokmål. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202304058.  254 s. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start 1-4, Tekstbok: nynorsk. Cappelen Damm AS.  254 s.
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start, arbeidsbok 3-4. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202330606.  216 s.
 • Arntzen, Ragnar; Justesen, Hanne & Nørby, Ghita (2006). Henrik Ibsen - 100 år etter Henrik Ibsen - 100 år efter (dansk). words2you.  ISBN 8789934318.  28 s. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar; Justesen, Hanne & Skjerk, Jørgen (2006). H.C. Andersen - en eventyrlig dikter. words2you.  ISBN 8789934237.  28 s. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2003). Via vers. Centre regional de documentation pedagogique des Pays de la Loire.  ISBN 2866283465.  128 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2018). Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser. Vis sammendrag
 • Håkansson, Gisela Anne-Marie & Arntzen, Ragnar (2018). Norwegian as L2 in children and adults – a Processability account..
 • Arntzen, Ragnar (2017). Flerspråklighet som utfordring og ressurs.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Karlsen, Jannicke (2017). Språkbruk hos tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2017). Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2017). Migrasjonsstudenter forteller om sine møter med det norske utdanningssystemet.
 • Arntzen, Ragnar (2016). Eleven som andrespråksinnlærer; for lærere i Østfold.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2016). Processbarhetsteorin som verktyg för att kartlägga utvecklingen i norska som andraspråk.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Kvifte, Bjørn Harald (2016). Språkbruksmønstre hos tospråklige barn fra førskolealder til mellomtrinnet..
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2016). Metacognitive perspective on migrant students' experiences with Norwegian education.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2016). Kartlegging av lesing på andrespråket fra småskole- til mellomtrinn.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2016). Vocabulary skills among multilingual children.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Elevmangfold i den flerkulturelle skole.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Flerspråklighet, mangfold og inkludering.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Leseopplæring i klasserom preget av elevmangfold.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Språkbiografien som pedagogisk verktøy. Foredrag for lærere i fengsler.
 • Arntzen, Ragnar; Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2015, 16. september). Skole for språkforskere. [Internett].  https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/sko.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2015). Migration students' educational biographies.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Flerspråklig oppvekst og utdanning.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Ekspressive og reseptive språkferdigheter hos tospråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2014). Fra barnehage til mellomtrinnet på to og flere språk, med særlig fokus på språk- og leseutvikling.
 • Arntzen, Ragnar (2014). Spredning av Språkløftet; to- og flerspråklige barn fra barnehage til skole.
 • Arntzen, Ragnar (2014). The Monologues in A Doll's House. The Lark's last twitterings.
 • Arntzen, Ragnar (2014). The development of vocabulary and syntax in second language aquisition by multilingual children.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2014). Linguistic diversity in the classroom.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2014). Flerspråklige barn fra barnehage til skole.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Adam og Johan: Om språklæring og språktap.
 • Hjelde, Arnstein; Arntzen, Ragnar & Kvifte, Bjørn Harald (2014). Flerspråklige barns leseutvikling på et andrespråk.
 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald & Arntzen, Ragnar (2014). PT, language acquisition and language attrition: Norwegian as L2 in Norway and as heritage language on the Prairie.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Vokabularferdigheter hos tospråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2013, 11. april). Conference on Processability theory. [Internett].  Høgskolen i Østfold.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Flerspråklige barn fra barnehage til skole; Språkstimulering og språkkartlegging av flerspråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Flerspråklige barn fra barnehage til skole; førstespråkets betydning for begynnende leseopplæring.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Foredrag om Karen Blixens liv og forfatterskap.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Intervju med forfatteren Lars Amund Vaage om romanen "Syngja".
 • Arntzen, Ragnar (2013). Kartlegging, statistikk og biografi som kilde til pedagogisk kunnskap.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). Når flerspråklige barn blir alfabetisert på et andrespråk.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). PT, Language Development, Vocabulary and Reading Skills.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2013). Sammenheng mellom vokabular og grammatisk kompleksitet i mellomspråksutvikling?.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Multilingual Children from Kindergarten to School: Developing Second Language and Reading Skills.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Praktisk erfaring med PT i forbindelse med kartlegging av barns andrespråksutvikling fra barnehage til skole.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Forskningsbasert undervisning eller institusjonsforankra forskning.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Fra barnehage til skole på to og flere språk.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Språkløftet i Fredrikstad kommune - eksempel på kompetanseheving og samarbeid mellom kommune og høgskole.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Duek, Susanne (red.) (2012). Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).
 • Arntzen, Ragnar & Ludvigsen, Ali Reza Yavar (2012). Flerspråklige barn på vei inn i lesekunsten på et andrespråk.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Avslutning av Det andre møtet i TOBANO-nettverket.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Forskningens analyser og praksisfeltets vurderinger. Rapport (Høgskolen i Hedmark).  ISSN 0808-2626.  s 29- 29
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Forskningens analyser og praksisfeltets vurderinger.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Innleiing, I: Ragnar Arntzen; Arnstein Hjelde & Susanne Duek (red.),  Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-364-9.  Innleiing.  s 5 - 8
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Learning and forgetting a language.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). TOBANO-nettverket - status 2012, I: Ragnar Arntzen; Arnstein Hjelde & Susanne Duek (red.),  Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-364-9.  kapittel.  s 183 - 186
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Tobano.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Åpning av Det andre møtet i TOBANO-nettverket.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Modell for språkarbeid i den flerkulturelle barnehagen.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Presentasjon av spokus-prosjektet, for lærere og førskolelærere i Fredrikstad.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Resultater fra spokus-elevenes leseresultater i 2.klasse, og utviklinga fra 1. til 2.klasse.
 • Arntzen, Ragnar (2011). SPOKUS - Språkfokus i Fredrikstad. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2011). Spokus-prosjektet 2008-2011, – Fram mot en modell for den flerkulturelle barnehage/skole og veien videre.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Språkstimulering i den flerkulturelle barnehagen; Avslutningskurs for Halden-prosjektet høsten 2010-våren 2011.
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2011). Norsk start 1-4: digital lærerveiledning. [html ]. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2011). Møte med norsk som majoritetsspråk i Den gamle verden og som minoritetsspråk i Den nye verden.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Ludvigsen, Ali Reza Yavar (2011). Flerspråklige barn på vei inn i skriften.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Hva er det å være en flerspråklig barnehage Språkstimulering og språkobservasjon i den flerkulturelle og flerspråklige barnehage.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Hva vil det si å være en flerspråklig barnehage.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Lystig pedagogikk og narrativt begjær. To essays om Karen Blixens fortellinger. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2010). Spokus- en modell for språkopplæring av minoritetsspråklige barn fra 4-8 år i barnehage og skole.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2010). Med Bukkene Bruse inn i språket; presentasjon av spokus-prosjektet med særlig vekt på kartlegging av andrespråksutviklingen til flerspråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2010). Språkstimulering og kartlegging av minoritetsspråklige barn i overgang barnehage skole. Vis sammendrag
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2010). Flerspråklige barn på vei inn i skriften.
 • Arntzen, Ragnar (2009). "Ikke helt i mål". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  33(3), s 64- 66 Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Bjerke, Christian (2009). Pre-school children's second language and narrative skills. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2008). Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barn. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2008). Kurs for skoleledere og skoleeiere i Østfold om ny læreplan og nytt kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige.
 • Arntzen, Ragnar (2008). Skriving i lærerutdaninga. En eksamensbesvarelse som unndrar seg karaktersetting?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 60- 65 Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2008). Norskopplæring av minoritetsspråklige og Kunnskapsløftet. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2006). Gode artikler : unødvendig bok. ?.  2, s 31- 32 Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2005). Akademisk eventyrstund med H.C. Andersen del 1 Det kom en eventyrforteller marsjerende del 2 Magi og modernitet del 3 Kjærlighet og eventyr del 4 Tingene taler del 5 Andersen og Gud.
 • Arntzen, Ragnar (2005). Fabel-aktivt nettsted om HC Andersen. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  29(1), s 39
 • Arntzen, Ragnar (2005). Når HC Andersen viser tenner. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  29(5), s 12- 17
 • Arntzen, Ragnar (2004). IKT og HC Andersen. IKT som verktøy for lesing og skriving generelt, og som verktøy for arbeid med HC Andersens fabler.
 • Arntzen, Ragnar (2004). Litteraturkritikk som sjanger. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2004). Om H.C. Andersens liv og diktning.
 • Arntzen, Ragnar (2004). Om HC Andersens fabler.
 • Arntzen, Ragnar (2003). Litteraturukene på Remmen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 11. juni 2019 15:25