Ragnar Arntzen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608134
+4799000802
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-072

Faglige interesser

 • Språklige og språkdidaktiske emner (norsk som andrespråk, språkbruk hos flerspråklige barn og unge, Prosessbarhetsteorien)
 • Litterære emner: diverse forfatterskap (Henrik Ibsen, HC Andersen, Karen Blixen, Lars Amund Vaage mfl.), kulturmøter i litteraturen, essayistikk 
 • Litteraturpedagogisk nettsted om H.C. Andersens eventyr og historier (som du finner HER)

Undervisning

 • Andrespråkspedagogikk for lærere trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet, videreutdanning for lærere)
 • Andrespråkspedagogikk for lærere trinn 11-13 (Kompetanse for kvalitet, videreutdanning)
 • Master norsk i skolen, master i spesialpedagogikk (lesing og skriving i et mangfoldsperspektiv)

Bakgrunn

 • Utdanning: Cand. philol. 1983 med avhandling om Kjartan Fløgstads roman Fyr og flamme  
 • Amanuensis i litteraturteori, forfatterstudiet i Bø (1988-1992)
 • Har vært ansatt ved lærerutdanningen, Høgskolen i Østfold, siden 1992.
 • Siden 2008 har jeg ledet et prosjekt der vi følger en gruppe flerspråklige barn fra barnehage og over i skolen (2008-2019) med særlig fokus på andrespråksutvikling, språkbruk og lesing på andrespråket (les mer om prosjektet HER).

Verv

Leder for FoU-gruppa Flerspråklig oppvekst og utdanning

Prosjekter

Emneord: Språk, litteratur, norsk som andrespråk

Publikasjoner

 • Arntzen, Ragnar; Andreassen, Ulf Rune; Karlsen, Jannicke & Kvifte, Bjørn Harald (2019). Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing. Nordic Journal of Literacy Research.  ISSN 2464-1596.  5(2), s 79- 99 . doi: https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1411 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arntzen, Ragnar & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2019). The Lark's Lonely Twittering: An Analysis of the Monologues in A Doll's House. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  19(2), s 88- 121 . doi: 10.1080/15021866.2019.1640928 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2019). Kulturell kapital og akademisk integrering. Studenter med innvandrerbakgrunn forteller om sine erfaringer med norsk utdanning. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  42(4), s 400- 414 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-04-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2019). PT som andrespråkspedagogisk verktøy i barnehage og skole. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  103(4), s 263- 276 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-04-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arntzen, Ragnar & Karlsen, Jannicke (2019). Språkressurser, språkvalg og språkskifte: En studie av tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  35(1), s 32- 61 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald; Emilsen, Linda Evenstad & Arntzen, Ragnar (2019). Prosessability Theory as a tool in the study of a heritage speaker of Norwegian, In Anke Lenzing; Howard Nicholas & Jana Roos (ed.),  Widening Contexts for Processability Theory. Theories and issues.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203984.  Chapter 8.  s 185 - 206
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2018). Reflecting on Educational Experiences: An Analysis of Two Migrant Students' Stories, In Åsta Haukås; Camilla Bjørke & Magne Dypedahl (ed.),  Metacognition in Language Learning and Teaching.  Routledge.  ISBN 9781138633384.  11.  s 204 - 223 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2017). Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  33(1), s 33- 62 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2015). Migration students' educational biographies, In Conference Secretariat Pixel (ed.),  The Future of education : conference proceedings.  Libreria Universitaria.  ISBN 9788862926201.  Studies on education.  s 507 - 510
 • Arntzen, Ragnar (2014). Tospråklighet, tidlig språkskifte og begynnende leseopplæring, I: Bente Bolme Moen (red.),  Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0198-6.  Kapittel 3.  s 59 - 77
 • Arntzen, Ragnar & Ludvigsen, Ar (2014). Å lære å lese på et andrespråk. Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1), s 41- 73 Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2012). Rubato og Tangentane lest med utgangspunkt i båtbyggeriet i Kunsten å gå, I: Hanne Bramness & Jahn Holljen Thon (red.),  Vaage. Ti lesninger i Lars Amund Vaages forfatterskap.  Forlaget Oktober.  ISBN 978-82-495-0971-3.  artikkel.  s 45 - 74
 • Arntzen, Ragnar (2012). Tospråklige barn fra barnehage til skole - Et prosjekt i språkstimulering og språkkartlegging av andrespråket 2008-2011, I: Ragnar Arntzen; Arnstein Hjelde & Susanne Duek (red.),  Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-364-9.  artikkel.  s 27 - 74
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2012). Det var en gang en tospråklig gutt som skulle begynne på skolen: Språkvurdering og språkstimulering før skolestart når norsk er andrespråk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (1), s 54- 69

Se alle arbeider i Cristin

 • Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (ed.) (2019). Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203120.  263 s. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start 1-4, Tekstbok: bokmål. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202304058.  254 s. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start 1-4, Tekstbok: nynorsk. Cappelen Damm AS.  254 s.
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start, arbeidsbok 3-4. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202330606.  216 s.
 • Arntzen, Ragnar; Justesen, Hanne & Nørby, Ghita (2006). Henrik Ibsen - 100 år etter Henrik Ibsen - 100 år efter (dansk). words2you.  ISBN 8789934318.  28 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Arntzen, Ragnar; Andreassen, Ulf Rune; Karlsen, Jannicke & Kvifte, Bjørn Harald (2019). Nasjonale prøver i lesing for ungdomsskoleelever som har andrespråket norsk som primærspråk.
 • Arntzen, Ragnar & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2019). Modersmålets betydelse i norsk andraspråksinlärning.
 • Arntzen, Ragnar & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2019). Transfer and developmental stages in L2 acquisition.
 • Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (2019). Introduction (to Teachability and learnability), In Ragnar Arntzen; Gisela Anne-Marie Håkansson; Arnstein Hjelde & Jörg-U. Kessler (ed.),  Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203120.  Introduction.  s 1 - 6
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2018). Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser. Vis sammendrag
 • Håkansson, Gisela Anne-Marie & Arntzen, Ragnar (2018). Norwegian as L2 in children and adults – a Processability account..
 • Arntzen, Ragnar (2017). Flerspråklighet som utfordring og ressurs.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Karlsen, Jannicke (2017). Språkbruk hos tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2017). Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2017). Migrasjonsstudenter forteller om sine møter med det norske utdanningssystemet.
 • Arntzen, Ragnar (2016). Eleven som andrespråksinnlærer; for lærere i Østfold.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2016). Processbarhetsteorin som verktyg för att kartlägga utvecklingen i norska som andraspråk.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Kvifte, Bjørn Harald (2016). Språkbruksmønstre hos tospråklige barn fra førskolealder til mellomtrinnet..
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2016). Metacognitive perspective on migrant students' experiences with Norwegian education.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2016). Kartlegging av lesing på andrespråket fra småskole- til mellomtrinn.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2016). Vocabulary skills among multilingual children.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Elevmangfold i den flerkulturelle skole.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Flerspråklighet, mangfold og inkludering.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Leseopplæring i klasserom preget av elevmangfold.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Språkbiografien som pedagogisk verktøy. Foredrag for lærere i fengsler.
 • Arntzen, Ragnar; Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2015, 16. september). Skole for språkforskere. [Internett].  https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/sko.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2015). Migration students' educational biographies.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Flerspråklig oppvekst og utdanning.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Ekspressive og reseptive språkferdigheter hos tospråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2014). Fra barnehage til mellomtrinnet på to og flere språk, med særlig fokus på språk- og leseutvikling.
 • Arntzen, Ragnar (2014). Spredning av Språkløftet; to- og flerspråklige barn fra barnehage til skole.
 • Arntzen, Ragnar (2014). The Monologues in A Doll's House. The Lark's last twitterings.
 • Arntzen, Ragnar (2014). The development of vocabulary and syntax in second language aquisition by multilingual children.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2014). Linguistic diversity in the classroom.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2014). Flerspråklige barn fra barnehage til skole.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Adam og Johan: Om språklæring og språktap.
 • Hjelde, Arnstein; Arntzen, Ragnar & Kvifte, Bjørn Harald (2014). Flerspråklige barns leseutvikling på et andrespråk.
 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald & Arntzen, Ragnar (2014). PT, language acquisition and language attrition: Norwegian as L2 in Norway and as heritage language on the Prairie.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Vokabularferdigheter hos tospråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2013, 11. april). Conference on Processability theory. [Internett].  Høgskolen i Østfold.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Flerspråklige barn fra barnehage til skole; Språkstimulering og språkkartlegging av flerspråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Flerspråklige barn fra barnehage til skole; førstespråkets betydning for begynnende leseopplæring.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Foredrag om Karen Blixens liv og forfatterskap.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Intervju med forfatteren Lars Amund Vaage om romanen "Syngja".
 • Arntzen, Ragnar (2013). Kartlegging, statistikk og biografi som kilde til pedagogisk kunnskap.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). Når flerspråklige barn blir alfabetisert på et andrespråk.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). PT, Language Development, Vocabulary and Reading Skills.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2013). Sammenheng mellom vokabular og grammatisk kompleksitet i mellomspråksutvikling?.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Multilingual Children from Kindergarten to School: Developing Second Language and Reading Skills.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Praktisk erfaring med PT i forbindelse med kartlegging av barns andrespråksutvikling fra barnehage til skole.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Forskningsbasert undervisning eller institusjonsforankra forskning.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Fra barnehage til skole på to og flere språk.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Språkløftet i Fredrikstad kommune - eksempel på kompetanseheving og samarbeid mellom kommune og høgskole.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Duek, Susanne (red.) (2012). Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).
 • Arntzen, Ragnar & Ludvigsen, Ali Reza Yavar (2012). Flerspråklige barn på vei inn i lesekunsten på et andrespråk.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Avslutning av Det andre møtet i TOBANO-nettverket.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Forskningens analyser og praksisfeltets vurderinger. Rapport (Høgskolen i Hedmark).  ISSN 0808-2626.  s 29- 29
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Forskningens analyser og praksisfeltets vurderinger.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Innleiing, I: Ragnar Arntzen; Arnstein Hjelde & Susanne Duek (red.),  Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-364-9.  Innleiing.  s 5 - 8
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Learning and forgetting a language.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). TOBANO-nettverket - status 2012, I: Ragnar Arntzen; Arnstein Hjelde & Susanne Duek (red.),  Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-364-9.  kapittel.  s 183 - 186
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Tobano.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Åpning av Det andre møtet i TOBANO-nettverket.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Modell for språkarbeid i den flerkulturelle barnehagen.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Presentasjon av spokus-prosjektet, for lærere og førskolelærere i Fredrikstad.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Resultater fra spokus-elevenes leseresultater i 2.klasse, og utviklinga fra 1. til 2.klasse.
 • Arntzen, Ragnar (2011). SPOKUS - Språkfokus i Fredrikstad. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2011). Spokus-prosjektet 2008-2011, – Fram mot en modell for den flerkulturelle barnehage/skole og veien videre.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Språkstimulering i den flerkulturelle barnehagen; Avslutningskurs for Halden-prosjektet høsten 2010-våren 2011.
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2011). Norsk start 1-4: digital lærerveiledning. [html ]. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2011). Møte med norsk som majoritetsspråk i Den gamle verden og som minoritetsspråk i Den nye verden.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Ludvigsen, Ali Reza Yavar (2011). Flerspråklige barn på vei inn i skriften.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Hva er det å være en flerspråklig barnehage Språkstimulering og språkobservasjon i den flerkulturelle og flerspråklige barnehage.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Hva vil det si å være en flerspråklig barnehage.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Lystig pedagogikk og narrativt begjær. To essays om Karen Blixens fortellinger. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2010). Spokus- en modell for språkopplæring av minoritetsspråklige barn fra 4-8 år i barnehage og skole.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2010). Med Bukkene Bruse inn i språket; presentasjon av spokus-prosjektet med særlig vekt på kartlegging av andrespråksutviklingen til flerspråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2010). Språkstimulering og kartlegging av minoritetsspråklige barn i overgang barnehage skole. Vis sammendrag
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2010). Flerspråklige barn på vei inn i skriften.
 • Arntzen, Ragnar (2009). "Ikke helt i mål". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  33(3), s 64- 66 Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Bjerke, Christian (2009). Pre-school children's second language and narrative skills. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2008). Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barn. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2008). Kurs for skoleledere og skoleeiere i Østfold om ny læreplan og nytt kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige.
 • Arntzen, Ragnar (2008). Skriving i lærerutdaninga. En eksamensbesvarelse som unndrar seg karaktersetting?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 60- 65 Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2008). Norskopplæring av minoritetsspråklige og Kunnskapsløftet. Vis sammendrag
 • Arntzen, Ragnar (2006). Gode artikler : unødvendig bok. ?.  2, s 31- 32 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 6. feb. 2020 15:41