Leif Roald Jensen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608287
+4793225830
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-063

Faglige interesser

Skoleutvikling, læring for alle.

Undervisning

Prosessveileder knyttet til implementering av Fagfornyelsen, som del av høgskolens arbeid i Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP).

Bakgrunn

Arbeidserfaring: 

Mangeårig erfaring med skoleutvikling og prosessveiledning, som del av høgskolens oppdragsvirksomhet (HiØ Videre).

Undervisning i spesialpedagogikk i ulike studier.

Utdanning:

Hovedfag i spesialpedagogikk.

Publikasjoner

 • Sørmo, Dag; Jensen, Roald; Hoff-Jenssen, Reidun & Karlsen, Kristine Høeg (2018). Teachers' professional knowledge. A critical analysis of newly qualified teachers' experiences, knowledge and roles - do they matter: for whom and for what?, In Roman Dorczak (ed.),  Leading and Managing for Development.  Jagiellonian University Institute of Public Affairs.  ISBN 9788365688231.  KAPITTEL.
 • Jensen, Roald & Sørmo, Dag (2014). LOV - en strategi for kvalitetsutvikling i skolen, I: Anne Beate Reinertsen; Berit Groven; Kerstin Agneta Knutas & Astri Holm (red.),  FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-04215.  -.  s 153 - 160

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Roald (2016). Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling. Skolens bok. Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-242-3.  191 s.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Lazarová, Bohumíra (2016). Podpora uceni ve skolach. Masaryk University.  ISBN 978-80-210-8310-3.  147 s.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Lazarová, Bohumíra (2016). Støtte til læring i skolen. Masaryk University.  ISBN 978-80-210-8312-7.  155 s.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Lazarová, Bohumíra (2016). Support for Learning in Schools. Masaryk University.  ISBN 978-80-210-8311-0.  155 s.
 • Jensen, Roald & Leirvik, Camilla Hauren (2015). Elevsamtalen, læringsdialog og vurdering. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47342–3.  96 s.
 • Jensen, Roald; Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2014). Kvalitetsutvikling fra klasserommet Oppsummering av LOV-prosjektet. Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-229-4.  178 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Leif Roald (2018). Elevmedvirkning. Videointervju. Undertegnede ble intervjuet av Redunn Aarre Mathissen far Udir. Videoen ble vist på 4 regionale samlinger arrangert av Udir..
 • Jensen, Leif Roald (2018). Klasseledelse og profesjonsutvikling.
 • Jensen, Leif Roald (2018). Kollektiv læring.
 • Jensen, Leif Roald (2018). Kollektiv læring.
 • Jensen, Leif Roald (2018). Kollektiv læring og skolebasert kompetansutvikling.
 • Jensen, Roald; Pedersen, Ellen & Nordbakke, Monica (2018). Samarbeidet mellom HiØ og Moss kommune.
 • Jensen, Roald & Sørmo, Dag (2018). Teachers’ professional knowledge. A critical analysis of expectations and experiences when newly qualified teachers have their first year in school..
 • Nordbakke, Monica; Jensen, Roald & Pedersen, Ellen (2018). Arbeidet mellom Moss kommune og Høgskolen i Østfold.
 • Jensen, Roald (2017). Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling.
 • Jensen, Roald (2017). Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling.
 • Jensen, Roald (2017). Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling.
 • Jensen, Roald (2017). Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling.
 • Jensen, Roald (2017). Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling.
 • Jensen, Roald (2017). Om sammenhengen mellom overordnet del og læreplaner for fag.
 • Sørmo, Dag; Jensen, Roald; Karlsen, Kristine Høeg & Hoff-Jenssen, Reidun (2017). Teachers' professional knowledge. A critical analysis of newly qualified teachers' experiences, knowledge and roles - do they matter: for whom and for what?.
 • Jensen, Roald (2016). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2016). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2016). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2016). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2016). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2016). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2016). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2016). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2016). Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). LOV.
 • Jensen, Roald (2016). Læring og Vurdering.
 • Jensen, Roald (2016). Læring og vurdering.
 • Jensen, Roald (2016). Strategier for endring.
 • Jensen, Roald (2016). Strategier for skoleutvikling.
 • Jensen, Roald (2016). VFL.
 • Jensen, Roald (2016). Vurdering for Læring.
 • Jensen, Roald (2016). Vurdering for læring.
 • Jensen, Roald (2015). Endringsledelse.
 • Jensen, Roald (2015). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2015). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2015). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2015). Hva fremmer læring?.
 • Jensen, Roald (2015). Læring og vurdering.
 • Jensen, Roald (2015). Læring og vurdering.
 • Jensen, Roald (2015). Læring og vurdering.
 • Jensen, Roald (2015). Læring og vurdering.
 • Jensen, Roald (2015). Vurdering for læring.
 • Jensen, Roald (2015). Vurdering for læring.
 • Jensen, Roald (2015). Vurdering for læring.
 • Jensen, Roald (2014). Analyse av vurderingspraksis.
 • Jensen, Roald (2014). Elevmedvirkning 1.
 • Jensen, Roald (2014). Formativ vurdering.
 • Jensen, Roald (2014). Forståelse og medvirkning.
 • Jensen, Roald (2014). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2014). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2014). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2014). Hva fremmer læring.
 • Jensen, Roald (2014). Klasseledelse VO.
 • Jensen, Roald (2014). Klasseledelse VO 1.
 • Jensen, Roald (2014). LOV.
 • Jensen, Roald (2014). LOV.
 • Jensen, Roald (2014). LOV Bokemoa.
 • Jensen, Roald (2014). LOV Vear 1.
 • Jensen, Roald (2014). LOV Vennerød.
 • Jensen, Roald (2014). LOV, en stretgi for endringsledelse.
 • Jensen, Roald (2014). LOV-veiledning.
 • Jensen, Roald (2014). Læring i skolen.
 • Jensen, Roald (2014). Organisasjonslæring.
 • Jensen, Roald (2014). Systemrettet arbeid i PPT.
 • Jensen, Roald (2014). TPO.
 • Jensen, Roald (2014). TPO.
 • Jensen, Roald (2014). TPO.
 • Jensen, Roald (2014). TPO og differensiering 1.
 • Jensen, Roald (2014). TPO og differensiering 2.
 • Jensen, Roald (2014). Tolkning av Ståstedsanalysen.
 • Jensen, Roald (2014). Vfl.
 • Jensen, Roald (2014). Vurdering.
 • Jensen, Roald (2014). Vurdering.
 • Jensen, Roald (2014). Vurdering.
 • Jensen, Roald (2014). Vurdering.
 • Jensen, Roald (2014). Vurdering for læring Midtstuen 1.
 • Jensen, Roald (2014). hva fremmer læring 4.
 • Jensen, Roald (2014). hva fremmer læring 5.
 • Jensen, Roald (2013). Endringsledelse.
 • Jensen, Roald (2013). Læring for alle.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Kjenæs, Tone S (2013). Implementering av Vfl samt bruk av kulturanalyse og følgeforskning i Østfold fylkeskommune.
 • Sørmo, Dag & Jensen, Roald (2013). Forskningsprosjektet LOv - Læring og Vurdering - om kvalitetsutvikling i skolen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 8. okt. 2019 11:35