Rolf K Baltzersen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608235
+4741232522
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-83

Faglige interesser

Kollektiv læring, IKT i utdanning, veiledningspedagogikk, forskningsmetode. 

Undervisning

2018: Praktisk-pedagogisk utdanning.

Bakgrunn

Jobbet i lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold siden 2004.

Publikasjoner

 • Baltzersen, Rolf K (2013). The Importance of Metacommunication in Supervision Processes in Higher Education. International Journal of Higher Education.  ISSN 1927-6044.  2(2), s 128- 140 . doi: 10.5430/ijhe.v2n2p128
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2011). Texter i en wikigemenskap, I: Mikael Alexandersson & Thomas Hansson (red.),  Unga nätmiljöer: nya villkor för samarbete och lärande.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-07122-0.  Kapittel 6.  s 127 - 148
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2011). Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen : en analyse av en foreldresamtale og veiledningssamtale med utgangspunkt i modelltenkningen til Argyris og Schön, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kapittel 5.  s 84 - 102
 • Baltzersen, Rolf Kristian & Eliassen, Erik (2011). Læring i skolenettverk: mininettverk som utviklingsstrategi, I: Ola Erstad & Trond Eiliv Hauge (red.),  Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  Kapittel 10.  s 182 - 210
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2010). Radical transparency: Open access as a key concept in wiki pedagogy. Australasian Journal of Educational Technology.  ISSN 1449-5554.  26(6), s 791- 809 Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Den digitale lærergjerningen, I: Ray Cato Svanberg & Hans Petter Wille (red.),  La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39180-2.  laerebok.  s 133 - 160
 • Baltzersen, Rolf Kristian & Tolsby, Håkon Lofthus (2008). En digital mappetenkning innenfor det wikipedianske klasserommet? : noen refleksjoner rundt hva som kjennetegner et radikalt gjennomsiktig læringsmiljø, I:  Mapper i digitale læringskontekstar : erfaringar og perspektiv frå høgre utdanning.  Norgesuniversitetet.  faglig_bok_institusjon.  s 171 - 190 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Baltzersen, Rolf K (2014). Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1 - januar 2014). Rolf K. Baltzersen.  ISBN 978-82-93356-01-1.  165 s.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Å samtale om samtalen. Veiledning og metakommunikasjon. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245006575.  171 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Nagel, Ilka & Baltzersen, Rolf K (2019). Samskaping og deling av læringsressurser om digitale fortellinger. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf K (2017). Collective knowledge advancement as a pedagogical practice in teacher education : an explorative case study of student group work with wiki assignments in the interplay between an offline and a global online setting. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 276. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf K (2017). Lærerstudenter som kunnskapsprodusenter.
 • Baltzersen, Rolf K (2016). Kollektiv kunnskapsutvikling eller individuell læring? Er disse to aktivitetene forenelige ved opplæring i lærerutdanningen..
 • Baltzersen, Rolf K (2016). Picking up the pieces? Reflective dialogues between a teacher educator and a teacher within a self-study approach.
 • Baltzersen, Rolf K (2014). Collaborative writing in a wiki environment.
 • Baltzersen, Rolf K (2014). The importance of self-study research in teacher education.
 • Baltzersen, Rolf K (2014). The wisdom of the class. A description of the main educational design challenges related to students collaboration in large groups in teacher education..
 • Baltzersen, Rolf K & Hoel, Tore (2014). Åpne læringsressurser.
 • Baltzersen, Rolf K; Morberg, Åsa & Emsheimer, Peter (2014). Developing open textbooks about mentoring.
 • Baltzersen, Rolf K (2013). Collaborative writing with wikis.
 • Baltzersen, Rolf K (2013). Expanding the metadiscourse concept in knowledge building.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2013). Metadiscourse in Knowledge Building: A question about written or verbal metadiscourse.
 • Tobiassen, Roald & Baltzersen, Rolf K (2013). Developing and construction of wiki-book on mentoring in teacher education.
 • Baltzersen, Rolf K (2012). Digitale fortellinger i skolen (Versjon april 2012).. [www ]. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2012). Pedagogisk bruk av blogg.
 • Baltzersen, Rolf K (2011). Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kapittel.  s 84 - 102
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2010). Bruk av digitale verktøy som grunnleggende ferdighet i lærerutdanningen. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2010). Developing an understanding of radical transparency as a key concept in a wikipedagogy. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2010). Store Norske Wikipedia. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  s 1
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Bruk av nye digitale verktøy i skolen. Et spørsmål om faglig merverdi og digital delingskultur.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Det wikipedianske klasserommet. Kjennetegn ved digitale læringsomgivelser som er preget av radikal åpenhet og gjenbruk av studentarbeider.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Digitale fortellinger i Lærende nettverk i Østfold.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Hva er digital kompetanse?.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Hva krever verdens beste skole?. ?.
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Hvordan sette bilde inn i en wikiartikkel (Mediawiki). Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Med wiki og blogg i lærerutdanningen. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2009). Multimodale virkemidler i en digital fortelling. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian; Eliassen, Erik; Lensby Kleive, Knut; Melberg, Dyril & Andersen Løvli, Elin (2009). Å drive IKT-basert skoleutviklingsarbeid i mininettverk: erfaringer fra Haldennettverket. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Det handler om kommunikasjon. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Hva er egentlig teknologideterminisme? : et forsøk på å tydeliggjøre begrepet gjennom å skille mellom nomologisk og normativ teknologideterminisme. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Hva krever verdens beste skole?. ?.  s 1 Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Verbal metakommunikasjon i veiledning. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Web 2.0 i undervisningen. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Wikipediansk læringsmiljø i Østfold. Forum for fjernundervisning.  ISSN 1503-7770.  (2008:01:00), s 212- 13 Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Å samtale om samtalen. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2008). Å samtale om samtalen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2008:02:00), s 3 Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2007). Barn og unges digitale hverdag. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2007). IKT - mirakelkur eller tynn suppe? en kritisk analyse av sentrale teknologibegreper innenfor skolefeltet. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2007). Modeller på villspor? Kan Cubans modelltenkning gi oss en bedre forståelse av implementeringstenkningen i norsk IKT-orientert skolesatsning?. Vis sammendrag
 • Baltzersen, Rolf Kristian (2007). Pedagogisk bruk av blogg. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 27. aug. 2018 22:55