Susanne Anette Kjekshus Koch

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608452
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

 • Digitalisering for utdanningskvalitet
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Policy, teknologi og læring
 • Nettbasert læring og samhandling

Undervisning

Pedagogisk bruk av IKT (IKTPEDMOOC) (15 stp)

Bakgrunn

Jeg har arbeidet med pedagogisk digitalisering siden århundreskiftet. På Universitetet i Oslo arbeidet jeg først som prosjektleder og IKT-pedagogisk veileder på fakultetsnivå. Senere arbeidet jeg med strategi, veiledning, utredning og opplæring sentralt i Gruppe for digitale medier i læring (nå Link). Her deltok jeg i satsingen Fleksibel læring, der det ble lyst ut 25 millioner i utviklingsmidler over fem år. Jeg var med på å utforme kriterier for midler til prosjekter, vurdere søknader og veilede prosjekter om digitalisering av utdanning. Som redaktør for skriftserien "Ringer i vann" var jeg ansvarlig for å samle og systematisere innsikter fra disse prosjektene. Videre holdt jeg en rekke kurs og foredrag om bruk av IKT i undervisningen i inn- og utland. 


På Senter for IKT i utdanningen (nå Utdanningsdirektoratet) var jeg prosjektleder og teamleder for utvikling og gjennomføring av prosjektet Minstemme.no. Dette er et nettsted om demokrati og deltakelse for alle norske barnehagebarn og skoleelever. Det ble opprettet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013 og grunnlovsjubileet i 2014. Arbeidet inkluderte utvikling av en pedagogisk modell for nettstedet i samarbeid med fagfolk i skolesektoren og ansvar for redaksjonen, som forfattet eller samlet inn og tilpasset læringsressurser 

På Norgesuniversitetet (nå Diku) var med på å utvikle kriterier for utlysning av Kunnskapsdepartementets midler til digitalisering for utdanningskvalitet. Jeg veiledet prosjekter innenfor både campus- og nettbasert utdanning. Videre arbeidet jeg med å hente ut og formidle kunnskap som utvikles i disse prosjektene.

Verv

 • Redaksjonsmedlem for bladet Synkron, utgitt av Fleksibel utdanning Norge (2017-)
 • Redaktør for Norgesuniversitetets skriftserie om digitalisering for utdanningskvalitet (2015-2018).
 • Medlem av Task Force for Virtual Mobility i regi av European Association for Distance Teaching Universities (2017-2018).
 • Medlem av programkomitéen til eMOOCs 2017.
 • Representant i generalforsamlingen til European Association for Distance Teaching Universities (2015-2019).
 • Leder av programkomitéen for nasjonal konferanse om MOOC i høyere utdanning (2016)
 • Medlem av programkomitéen til konferansen Kvalitet og IKT i høyere utdanning (2010-2011).
 • Medlem av programkomitéen til konferansen Framtidas læringsom i regi av Fleksibel utdanning Norge.
 • Medlem av Expert Advisory Committee for Online Information Conference 2009 og 2010).
 • Medlem av Norgesuniversitetets nasjonale ekspertgruppe for IKT og læring (2009-2010).
 • Redaktør for skriftserien Ringer i vann under Universitetet i Oslos satsing Fleksibel læring (2005-2008).

Forskergrupper

Samarbeid

NoZa - Intercultural Mobility Project, et fireårig NOTED-prosjekt, som har som formål å forberede lærerstudenter i Halden og Zanzibar på det flerkulturelle klasserommet. 

 

Emneord: digital kompetanse, profesjonsfaglig digital kompetanse, MOOC, digitalisering, nettbasert læring

Publikasjoner

 • Koch, Susanne Anette Kjekshus; Grøndal, Inger Carin & Schei, Gunnar J. (2008). The Natives are Restless. Higher Education and the Culture of the Digital Natives, In Ulrich Bernath; András Szücs; Alan Tait & Martine Vidal (ed.),  Distance and E-Learning in Transition - Learning Innovation, Technology and Social Challenges.  John Wiley & Sons.  chapter 29.  s 429 - 438
 • Koch, Susanne Anette Kjekshus & Bach-Gansmo, Edvin (2007). Innledning, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-1-5.  Innledning.  s 5 - 19
 • Koch, Susanne Anette Kjekshus & Bach-Gansmo, Edvin (2006). Innledning, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-0-8.  Innledning.  s 9 - 25

Se alle arbeider i Cristin

 • Koch, Susanne (red.) (2017). MOOC i høyere utdanning – historier om pedagogisk utviklingsarbeid. Norgesuniversitetet.  ISBN 978-82-91308-59-3.  108 s.
 • Koch, Susanne Anette Kjekshus (red.) (2010). Ringer i vann. Lenge leve fleksibel læring ved Universitetet i Oslo, del 2. Universitetet i Oslo.  ISBN 9788299740746.  14 s.
 • Nordkvelle, Yngve m.fl.; Alexandersen, jan; Almås, Aslaug Grov & Koch, Susanne Anette Kjekshus (2010). Kunsten å ile langsomt: IKT i høyere utdanning. Norgesuniversitetet.  ISBN 9788291308524.  63 s.
 • Koch, Susanne Anette Kjekshus (red.) (2009). Ringer i vann. Lenge leve fleksibel læring ved Universitetet i Oslo. Fleksibel læring, UiO.  ISBN 978-82-997407-3-9.  111 s.
 • Koch, Susanne Anette Kjekshus (red.) (2007). Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-1-5.  205 s.
 • Koch, Susanne Anette Kjekshus (red.) (2006). Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-0-8.  176 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Koch, Susanne Anette Kjekshus & Koch, Per M. (2020, 04. juni). Filbuster 8: Professor Mark Brown on Covid-19 and the Future of Digital Learning. [Internett].  Bladet Forskningspolitikks podcastserie Filibuster.
 • Koch, Susanne Anette Kjekshus & Koch, Per M. (2020, 04. mai). Filibuster 5: Bjørn Stensaker om krasj-digitalisering i høyere utdanning. [Internett].  Bladet Forskningspolitikks podcastserie Filibuster.
 • Koch, Susanne Anette Kjekshus & Koch, Per M. (2020, 19. mai). Filibuster 6: Berit Kjeldstad om Covid-19 og den digitale revolusjonen i universitets- og høgskolesektoren. [Internett].  Bladet Forskningspolitikks podcastserie Filibuster.
 • Koch, Susanne Anette Kjekshus (2016). Norwegian National Policy for Open Online Higher Education, In Darco Jansen & Lizzie Konings (ed.),  European Policy response on MOOC opportunities.  EADTU.  ISBN 978-90-79730-20-9.  3.  s 14 - 21
 • Schei, Gunnar J.; Koch, Susanne Anette Kjekshus & Grøndal, Inger Carin (2010). The Candy Store Approach.
 • Koch, Susanne Anette Kjekshus; Skogerbø, Marianne; Stokke, Mona Helene & Schei, Gunnar J. (2006). Digital mappevurdering: hva er det og hvordan gjennomføre det? - Med eksempler fra universitet og høgskole.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. okt. 2019 13:28 - Sist endret 3. aug. 2020 14:34