Solveig Toft

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608353
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-018

Faglige interesser

Mine hovedinteresser innenfor faget Kunst og håndverk er tegning, maling, toving og søm. Det er også innenfor områdene bilde og tekstil jeg har mest undervisning. 

Undervisning

Inneværende studieår (2018-2019) er jeg emneansvarlig for faget Kunst og håndverk i masterutdanningen grunnskolelærer for trinn 1-7, årsstudiet i Kunst og håndverk, og bachelorutdanningen for trinn 5- 10. Jeg underviser også i fagdidaktikk i Kunst og håndverk i praktisk-pedagogisk studium.

I tillegg underviser jeg i HIØ VIDERE. Jeg har hatt ansvar for kurs om regning som grunnleggende ferdighet i Kunst og håndverk, og om lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i Kunst og håndverk. 

Bakgrunn

Jeg har hovedfag i forming ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag fra 1989. Etter det arbeidet jeg som Kunst og håndverkslærer på en ungdomskole i Østfold før jeg begynte å arbeide ved Høgskolen i Østfold som høgskolelektor i 1992.

Jeg har hatt flere typer oppgaver og verv i løpet av årene jeg har vært ansatt ved Høgskolen. I mange år var hovedvirksomheten undervisning i forming i førskolelærerutdanningen, jeg var trinnleder i 2.trinn i førskolelærerutdanningen (som det het før), har sittet i avdelingsstyret, tilsettingsutvalget, jeg har vært tillitsvalgt, verneombud, høgskolens AKAN-leder m.m.

Samarbeid

Jeg er med en gruppe lærere under ledelse av Kristine Høeg Karlsen om Story-line som tverrfaglig metode tilknyttet emnet "Bærekraftig utvikling". Dette er et prosjekt som også har samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, OsloMet og USN. 

 

Publikasjoner

 • Toft, Solveig & Husebye, Birgitte Nordahl (2019). Skaperglede med performance. Lesing og skriving som redskap for estetiske erfaringer i musikk, kunst og håndverk og kroppsøving, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 3.  s 77 - 90
 • Toft, Solveig & Holte, Kari (2017). Det skapende rom - betydningen av det ikke-målbare. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk.  ISSN 1890-9515.  10(3) . doi: 10.7577/formakademisk.1400 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Toft, Solveig (2019). Åpning av sommerutstilling på Galleri Strømsfoss.
 • Toft, Solveig & Holte, Kari (2019). Et malesamarbeid..
 • Toft, Solveig & Nordahl Husebye, Birgitte (2019). Skaperglede med performance - lesing og skriving som redskap for estetiske erfaringer i musikk, kunst og håndverk og kroppsøving.
 • Toft, Solveig & Holte, Kari (2018). Et malesamarbeid.
 • Toft, Solveig (2013). Landscapes Paintings: a study of lines, the vertical and horizontal lines that occur when you watch the fields, the forest, the moors and the lakes. I am also interested in the light and the colors that change according to the seasons.
 • Toft, Solveig (2013). Landskap fra Aremark. Malerier.
 • Toft, Solveig & Holte, Kari (2011). Estetiske læreprosesser - å male som fenomen i en skapende prosess.
 • Toft, Solveig (2010). Vindmøller i Vestfjella? Nei takk!. Halden Arbeiderblad. Vis sammendrag
 • Toft, Solveig (2009). Den usynlige hunden - pedagogisk dokumentasjon og estetisk skapende arbeid. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (03.apr), s 104- 114 Vis sammendrag
 • Toft, Solveig (2006). Et estetisk blikk på barnehagehverdagen og den nye rammeplanen for barnehagen : estetikk for, med og av barn?. Vis sammendrag
 • Toft, Solveig (2006). Lys og lyst Tekstiler av Ninni Sandvik, malerier av Solveig Toft. Vis sammendrag
 • Toft, Solveig (2005). Prosjekt Robotgjengen : det er jo hele tiden en rød tråd - liksom. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  21(3), s 12- 13 Vis sammendrag
 • Toft, Solveig (2004). Kultur og læring - kulturmelk og tæring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:23 - Sist endret 11. juni 2019 15:39