Tor Freyr

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608372
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-81

Faglige interesser

Etikk, filosofiske samtaler, dialogisk praksis, sosial læring, filosofihistorie, eksistensfilosofi og pedagogisk filosofi.

Undervisning

Bakgrunn

Utdanning

2016          Ph.d. i filosofi (avhandlingens tittel: The Social Aspect in Plato’s Ethics), Uppsala universitet

2015          Videreutdanning i Dialogisk praksis, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2004          Hovedfag i filosofi (avhandlingens tittel: Plato and Feminism), Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2017 -        Førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold

2009 - 16   Stipendiat ved Filosofiska institutionen, Uppsala universitet

2015 - 16   Seniorrådgiver ved Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd

Emneord: Etikk, filosofiske samtaler, dialogisk praksis, sosial læring, filosofihistorie, eksistensfilosofi, pedagogisk filosofi.

Publikasjoner

 • Freyr, Tor (2019). Samtalens betydning for filosofi – (Dia)logos og Platons Statsmannen. AIGIS : Nordisk tidsskrift for klassiske studier.  ISSN 1901-6859.  19
 • Freyr, Tor (2013). Platon om lykke: Faglig dyktighet som gode gjerninger, I: Ander Johan W. Andersen; Inger Beate Larsen & Anne Brita Thorød (red.),  Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202401641.  Kapittel 5.  s 79 - 90
 • Freyr, Tor & Urstad, Kristian (2010). Philosophy as a Way of Life in Xenophon's Socrates. E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY.  ISSN 1211-0442.

Se alle arbeider i Cristin

 • Freyr, Tor (2019). Kjønn, Kropp (σῶμα) og utdanning: Platons likestillingsideal i Staten.
 • Freyr, Tor (2019). Om filosofiske samtaler.
 • Freyr, Kamilla & Freyr, Tor (2018). Filosofiske samtaler i museet.
 • Freyr, Tor (2018). Om metoder innen konsekvenspedagogikk.
 • Freyr, Tor (2018). Platons idealstat og den norske velferdsstaten.
 • Freyr, Tor (2018). Utdanning, likestilling og androgynitet: Virginia Woolfs plantonfortolkning.
 • Freyr, Tor (2017). Dialog i konsekvenspedagogikk.
 • Freyr, Tor (2017). Dialogkompetanse: den sokratiske dialog.
 • Freyr, Tor (2017). Samtalens betydning for filosofi: (dia)logos i Platons Statsmannen.
 • Freyr, Tor (2016). The Social Aspect in Plato's Ethics: The Significance og Human Being's Social Nature in Approaching Justice, Wisdom, and Partnership.
 • Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne & Manger, Terje (2015). Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:23 - Sist endret 23. sep. 2019 00:12