Unni Hagen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608271
+4748293203
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-032

Faglige interesser

 • Utdanningsledelse - verdibasert ledelse og endringsledelse
 • Kollektive læringsprosesser
 • Internasjonal utdanningspolitikk 
 • Internasjonalisering og studentutveksling
 • Praksis i profesjonsstudier

Generelt opptatt av lærerutdanning, tjenester til barn og unge, kjønnsgap i høyere utdanning, transformativ ledelse og sosial rettferdighet.  

Undervisning og veiledning

 • Desentralisert kompetanseheving (DEKOM) i Akershus og Østfold, HiØ-Videre  Prosjektleder og ressursperson
 • Veiledning og sensurering:
  • Master spesialpedagogikk, Avdeling for lærerutdanning, HiØ
  • Master organisasjon og ledelse, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, HiØ
  • MA Comparative and International Education (CIE), Institutt for pedagogisk forskning, UiO
 • Førstelektorprogram (under utvikling)

Bakgrunn (utdanning og arbeidserfaring)

 • PhD (2006) Institute of Education, University of London. Avhandling:  Heads Negotiating School Based Management in the 1990s: Russian, Norwegian and Scottish Stories of Change. 
 • Cand. polit. (1991) Sosialpedagogikk. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Avhandling: Reformer og åpenhet i det Sovjetiske utdanningssystemet.
 • Dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold (2013-2017).
 • Nominert rektorkandidat ved Høgskolen i Østfold ved valget februar 2017.
 • Pro-dekan Forskning og utvikling, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) (2010-11).
 • Studieleder for  Bachelor- og Masterstudier innen barnehage-, grunnskole- og faglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus (2008-2010 og 2011-2013)
 • Førsteamanuensis utdanningsledelse, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Programleder og faglig ansvarlig, Nasjonal rektorutdanning, ved formell tilbyder Høskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Universitetet i Karlstad, Høgskolen i Hedmark og stiftelsen IMTEC. 

 

Verv 

Fakultetsstyret (Fakultet for realfag og teknologi), NMBU) varamedlem 2017-2021. 

Halden næringsråd, styremedlem 2015-2017.

Avdelingsstyret (Avd. for lærerutdanning, HiØ), styremedlem 2013-2017. 

Nasjonal forskerskole i utdanningsforskning (NATED), styremedlem 2008-2012.

Nasjonal rektorutdanning (RØST) Høgskolen i Oslo og Akershus, prosjektleder og styremedlem 2010-2013. 

Storbyprogrammet (Høgskolen i Oslo og Akershus), styremedlem 2010-2013.

Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL), rådsmedlem 2012-2016. 

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), rådsmedlem 2013-2017. 

Skikkethetsutvalget (Høgskolen i Østfold), leder 2013-2015.

Likestillings- og diskrimineringsutvalget (Høgskolen i Østfold), nestleder 2013-2014. 

 

Samarbeid

 

Prosjekter

 • Innovasjon og effekt prosjekt
 • Verdibaseret ledelse i barnehage, skole og lærerutdanning

Forskergrupper

Emneord: ledelse, organisasjonsutvikling, læring

Publikasjoner

 • Hagen, Unni (2012, 29. oktober). Dialogmøte - pedagogisk forskning. [Internett].  Norges forskningsråd.
 • Hagen, Unni (2012). Hvordan forandre 5000 skoler.
 • Hagen, Unni (2012). Innsikt fra Ontario. Rektors rolle, handlingsrom og kvaliteten i klasserommet, I: Jan Sivert Jøsendal; Gjert Langfeldt & Knut Roald (red.),  Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 978-82-446-2121-2.  Kapittel 11.  s 188 - 203
 • Hagen, Unni (2012). Norwegian School Leaders Positioning Themselves as Change Agents: Cultural Context and Personal Experience.
 • Hagen, Unni (2012). Undervisningens kjerne.
 • Hagen, Unni (2012). Utdanningspolitikk er problemet - og annen hardt tilkjempet innsikt.
 • Jensen, Bjarne; Østre, Stein & Hagen, Unni (2010). Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer. Samhandling, lokalsykehus og offentlgi økonomi.
 • Hagen, Unni (2010). Heads Negotiating School-Based Management in the 1990s: Russian, Norwegian and Scottish Stories of Change. HiO-rapport. 8.
 • Hagen, Unni (2008). An Administrative Dinosaur? French School Leaders Facing Pedagogical Challenges. ENIRDELM Newsletter.  April, s 14- 18
 • Hagen, Unni (2008). French School Leaders: Reviewing the Literature.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:23 - Sist endret 27. sep. 2018 19:43