Tilbud om forkurs i matematikk for deg som vil bli grunnskolelærer!

Høgskolen i Østfold arrangerer forkurs i matematikk for søkere til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og 5-10. Kurset er for deg som har gjennomsnittskarakteren 3 i matematikk fra videregående skole. 

Datoplan for forkurs i matematikk
  Uke Dato
Påmeldingsfrist 26 27. juni 2019
Kurs 27 - 30 1.0- 26. juli 2019
Ordinær prøve 31 29. juli 2019
Utsatt prøve 34 21. august 2019

Her finner du informasjon om hvem som kan ta forkurset og hvordan du melder deg på

Mer informasjon om undervisning og gjennomføring av forkurset ved Høgskolen i Østfold finner du på denne siden i løpet av uke 23.

Praktisk informasjon om forkurset

Forkurset avholdes som sommerkurs i juli og vil avsluttes med en felles nasjonal prøve. Forkurset og prøven tar utgangspunkt i kompetansemål for praktisk matematikk 1P (Vg1) og 2P (Vg2) og prøver studentene i begge læreplaner.

Våre erfaringer tilsier at det er krevende å bestå forkurset (å oppnå et resultat tilsvarende karakteren 4) uten å øve på matematikken fra VGS i god tid før oppstart av forkurset. Du kan bruke pensumbøkene til 1P og 2P (her er det flere bøker å velge mellom i bokhandelen). Det er også lurt å jobbe med tidligere matematikkoppgaver i 1P og 2P på denne nettsiden.

Vær oppmerksom på at du også bør sette av hele julimåned til å delta på all undervisning og veiledning som tilbys, samt at du bør arbeide med å løse oppgaver på egenhånd gjennom hele kursperioden. Det er ikke obligatorisk å delta på all undervisning for å ta avsluttende prøve, men våre erfaringer fra tidligere forkurs er at dette er hensiktsmessig, da det ikke uten videre er enkelt å repetere alt på egenhånd.

 

Dette tilfredsstiller kravet til matematikk for opptak til lærerutdanningene:

  • Fellesfaget i matematikk (1P + 2P) med karakter 4
  • Programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte) med minimum karakter 2.
  • Matematikk fra Forkurs for ingeniørutdanning (bestått)
  • Fellesfaget i matematikk (1P + 2P) med karakter 3 og bestått forkurs i matematikk for lærerutdanning
  • Minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte).
  • Fordypning i matematikk fra tidligere reformer (2MX,3MX, 2MY,3MY, 2MZ,3MZ).
Publisert 29. apr. 2019 15:22 - Sist endret 14. mai 2019 09:00