Tilbud om forkurs i matematikk for deg som vil bli grunnskolelærer!

Høgskolen i Østfold arrangerer forkurs i matematikk for søkere til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og 5-10. Kurset er for deg som har gjennomsnittskarakteren 3 i matematikk fra videregående skole. 

Datoplan for forkurs i matematikk
  Uke Dato
Påmeldingsfrist 26 27. juni 2019
Kurs 27 - 30 1.0- 26. juli 2019
Ordinær prøve 31 29. juli 2019
Utsatt prøve 34 21. august 2019

Her finner du detaljert kursplan for kursperioden

Her finner du informasjon om hvem som kan ta forkurset og hvordan du melder deg på

Du kan søke støtte hos Lånekassen for forkurset

Forkurset er tilgjengelig på nettsøknaden for 2018-2019 under navnet «Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene, 1 md sommer».

1. Logg inn på "Dine sider"

2. Velg søknaden for 2018-2019.

3. Velg "Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene, 1 md sommer"

Praktisk informasjon om forkurset

Forkurset avholdes som sommerkurs i juli og vil avsluttes med en felles nasjonal prøve. Forkurset og prøven tar utgangspunkt i kompetansemål for praktisk matematikk 1P (Vg1) og 2P (Vg2) og prøver studentene i begge læreplaner.

Våre erfaringer tilsier at det er krevende å bestå forkurset (å oppnå et resultat tilsvarende karakteren 4) uten å øve på matematikken fra VGS i god tid før oppstart av forkurset. Du kan bruke pensumbøkene til 1P og 2P (her er det flere bøker å velge mellom i bokhandelen). Det er også lurt å jobbe med tidligere matematikkoppgaver i 1P og 2P på denne nettsiden.

Vær oppmerksom på at du også bør sette av hele julimåned til å delta på all undervisning og veiledning som tilbys, samt at du bør arbeide med å løse oppgaver på egenhånd gjennom hele kursperioden. Det er ikke obligatorisk å delta på all undervisning for å ta avsluttende prøve, men våre erfaringer fra tidligere forkurs er at dette er hensiktsmessig, da det ikke uten videre er enkelt å repetere alt på egenhånd.

Obs! Husk å ta med matpakke til kursdagene. Kantinen er sommerstengt i kursperioden.

Undervisningsmaterialer

Som de foregående år er MOOC tilgjengelig for studentene på: https://matematikk.mooc.no

I denne video er det veiledning til pålogging på MOOC: https://vimeo.com/334662012/ce9544e3ba

Tidligere prøver fra 2016-2018 ligger alle tilgjengelig på den nasjonale nettside til kurset: https://www.uia.no/eksterne-nettsider/forkurs-i-matematikk/tidligere-oppgaver

 

Dette tilfredsstiller kravet til matematikk for opptak til lærerutdanningene:

  • Fellesfaget i matematikk (1P + 2P) med karakter 4
  • Programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte) med minimum karakter 2.
  • Matematikk fra Forkurs for ingeniørutdanning (bestått)
  • Fellesfaget i matematikk (1P + 2P) med karakter 3 og bestått forkurs i matematikk for lærerutdanning
  • Minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte).
  • Fordypning i matematikk fra tidligere reformer (2MX,3MX, 2MY,3MY, 2MZ,3MZ).
Publisert 29. apr. 2019 15:22 - Sist endret 21. juni 2019 07:38