Søk opptak til MOOC-emner

Hvordan søker jeg opptak?
Svar: Du søker via EVU-web

Hva er opptakskravet?
Svar: Opptakskravet til MOOC er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Må jeg søke opptak hvis jeg kun ønsker å følge MOOC-emnet uten å ta eksamen?
Svar: Nei. Du kan gjerne følge MOOC-emnet uten å ta eksamen. Da får du ikke studiepoeng. Hvis du ønsker å ta eksamen og få studiepoeng, må du søke opptak. 

Må jeg søke opptak dersom jeg har fått opptak til IKT for lærere (30 studiepoeng)?
Svar: Nei, da har du allerede plass på MOOC-emnene.

Må jeg søke opptak hvis jeg har valgt IKT for lærere (30 studiepoeng) som internt fagvalg i grunnskolelærerutdanningene ved HiØ?
Svar: Nei, da har du allerede plass på MOOC-emnene.

Må jeg søke opptak dersom jeg ønsker å ta eksamen i MOOC i tillegg til det interne fagvalget når jeg allerede er student ved grunnskolelærerutdanningen?
Svar: Ja, da må du søke opptak til MOOC-emnene.

Hva skjer etter at søknaden er registrert?
Svar: Søknaden behandles normalt i løpet av én uke, med unntak av juli måned. Dette forutsette at du laster opp all dokumentasjon vi trenger for å behandle din søknad. 

Publisert 18. juni 2018 23:11 - Sist endret 2. mai 2019 10:18