Arbeidsbeskrivelse for praksislærere

(Sist revidert 07.05.2014)

Praksislærers plikter og ansvar 

 1. Planleggingsarbeid og forberedelse, herunder at praksislærer har kjennskap til programplan, emneplaner og retningslinjer for praksis
   
 2. Kjennskap til kunnskapsområdenes perspektiver, tematikker og læringsutbytter.
   
 3. Barn, personale og foreldre skal være informert om studenten som kommer. Det må skapes klima for åpenhet overfor studenten
   
 4. Praksislærer skal være tilstede i barnehagen når studenten kommer, og være den som tar i mot og viser studenten til rette. Praksislærer skal være tilstede hele praksisperioden. Ferie og avspasering skal ikke tas i praksisperioden
   
 5. Første dag skal det gjennomføres orienteringsmøte med studenten/studentene for å skape en oversikt over perioden og tiden i barnehagen. På møtet gis det generell informasjon om barnehagen, rutiner, planer og lignende. Studenten skal få informasjon om, og underskrive taushetserklæringen
   
 6. Deltagelse og bidrag på praksisforum
   
 7. Gjennomføring av veiledning med studenter i barnehage og på fagsamtale på høgskolen Det avsettes minst 90 minutter pr. uke pr. student. Jfr. punkt 6 i Retningslinjer for praksis
   
 8. Vurdering av studentenes skriftlige og praktiske arbeid i barnehagen
   
 9. Midtveis- og sluttvurdering av studentens arbeid og utvikling, herunder om studenten er skikket til barnehagelæreryrket
   
 10. Sørge for at vurderingsrapporter blir sendt programkonsulent ved barnehagelærerutdanningen
Publisert 27. juni 2018 09:44 - Sist endret 27. juni 2018 09:44