Ressursside for praksis ved barnehagelærerutdanningen

Vurderingskjemaer og emnebeskrivelser for praksis
-finn ditt kull i venstre kolonne, skjemaer til høyre

Kull og
trinnleder
Periode
Emnebeskrivelser og praksisoppgaver
Vurderingsskjemaer

1.trinn heltid
20BLU

B. Lund
K. Belseth

Høst


Vår

BULL1 og NHB
Informasjon fra praksisforum

NHB og SRLE
 

Midtveis- og sluttvurdering


Midtveis- og sluttvurdering
 

1.trinn deltid
20BLU-D

B. Lund
 

Høst

Vår

BULL1

SRLE
 
Midtveis- og sluttvurdering

Midtveis- og sluttvurdering
2.trinn heltid
19BLU

S Sekkouri
 

Høst

Vår

STM, BULL2,

BULL2, KKK
 
Midtveis- og sluttvurdering

Midtveis- og sluttvurdering
2.trinn deltid
19BLU-D

S Sekkouri
 
Høst

Vår
BULL2, NHB

BULL2, NHB
 
Midtveisvurdering

Sluttvurdering
3.trinn deltid
18BLU-D

K. Belseth
 

Høst

Vår

STM

KKK
 

Midtveis- og sluttvurdering

Midtveis- og sluttvurdering

3.trinn heltid
4.trinn deltid


M. Østli
C. Bjerke
A.Rasmussen
K.M Rudolph

K.M Rudolph

B. Lund
Høst
Vår


VårFordypningsvalg:
Mangfold og fellesskap 
Formidling og ped.ledelse   
Natur, helse og bevegelse
Småbarnsstudier

Ledelse, samarb. og utvikling


Bacheloroppgave
Alternativt opplegg
Midtveis- og sluttvurdering
Midtveis- og sluttvurdering
Midtveis- og sluttvurdering
Midtveis- og sluttvurdering

Midtveis- og sluttvurdering


Praksislærer trenger ikke å sende sluttvurdering.

Varsel om
ikke bestått
Alle
perioder
Gis ved behov sammen med
midtveisvurdering
Varselskjema 

 

Andre dokumenter og nettsider

Forsknings- og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens tverrfaglige forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingsområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.

 

Publisert 28. mai 2018 11:38 - Sist endret 6. aug. 2020 16:06