Praksisperioder

Utdanning Kull Høst 2018 Vår 2019
BLU heltid 18BLU Uke 37-39 Uke 11-14
17BLU Uke 42-45 Uke 6-7 og 9-10
16BLU/15BLUD (fordypningspraksis, se nedenfor) Uke 5-6 og 5 dager over uke 11-15
BLU deltid 18BLUD Uke 38-39 og 41 Uke 7 og 9
17BLUD Uke 47-49 Uke 13-14
16BLUD Uke 42-44 Uke 11-12
  15BLUD   Uke 11-15
Fordypningsområder MOF Uke 41-42 (se 16BLU/15BLUD)
SBS Uke 38-39 (se 16BLU/15BLUD)
FPL Uke 41-42 (se 16BLU/15BLUD)
NHB Uke 43-44 (se 16BLU/15BLUD)
KKK Uke 43-44 (se 16BLU/15BLUD)

 

Publisert 27. juni 2018 10:37 - Sist endret 4. mars 2019 13:28