Ressursside for praksis ved grunnskolelærerutdanningene (MAGLU og GLU) OBS! Siden er under revidering

Praksisperioder inneværende studieår 2019 høst og 2020 vår

Praksisseminarer og skoleledermøter

Skoleovertakelse 

Studieplaner og planer for praksis

Femårig grunnskolelærerutdanning - MAGLU

Kull Studieplan Plan for praksis
18MAGLU1-7 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv
17MAGLU1-7 Studieplan
18MAGLU5-10 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv
17MAGLU5-10 Studieplan

Fireårig grunnskolelærerutdanning - GLU 

Kull Studieplan Plan for praksis
16GLU1-7 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv
15GLU1-7 Studieplan
16GLU5-10 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv
15GLU5-10 Studieplan

Nasjonale bestemmelser og retningslinjer

Femårig grunnskolelærerutdanning - MAGLU

Fireårig grunnskolelærerutdanning - GLU

Forskning og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens tverrfaglige forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.

Kontaktinformasjon

Se alle våre samarbeidspartnere i lærerutdanningene

Publisert 27. juni 2018 14:03 - Sist endret 27. juni 2019 08:06