Ressursside for praksis ved grunnskolelærerutdanningene (MAGLU og GLU)

Praksisperioder inneværende studieår 2019 høst og 2020 vår

Praksisseminarer og skoleledermøter

Skoleovertakelse 

Studieplaner og planer for praksis 
(oppdatert september 2019)

Femårig grunnskolelærerutdanning - MAGLU

Kull Studieplan Plan for praksis
19MAGLU1-7 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv
18MAGLU1-7 Studieplan
17MAGLU1-7 Studieplan
19MAGLU5-10 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv
18MAGLU5-10 Studieplan
17MAGLU5-10 Studieplan

Fireårig grunnskolelærerutdanning - GLU 

Kull Studieplan Plan for praksis
16GLU1-7 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv
16GLU5-10 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv

Nasjonale bestemmelser og retningslinjer

Femårig grunnskolelærerutdanning - MAGLU

Fireårig grunnskolelærerutdanning - GLU

Forskning og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens tverrfaglige forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.

Kontaktinformasjon

Se alle våre samarbeidspartnere i lærerutdanningene

Publisert 27. juni 2018 14:03 - Sist endret 4. sep. 2019 10:40