Ressursside for praksis ved grunnskolelærerutdanningene (MAGLU) OBS siden er under revisjon!

Praksisperioder inneværende studieår 2020 høst og 2021 vår

Praksisseminarer og skoleledermøter

Skoleovertakelse 

Studieplaner og planer for praksis 
(oppdatert september 2019)

Femårig grunnskolelærerutdanning - MAGLU

Kull Studieplan Plan for praksis
19MAGLU1-7 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv
18MAGLU1-7 Studieplan
17MAGLU1-7 Studieplan
19MAGLU5-10 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv
18MAGLU5-10 Studieplan
17MAGLU5-10 Studieplan

Fireårig grunnskolelærerutdanning - GLU 

Kull Studieplan Plan for praksis
16GLU1-7 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv
16GLU5-10 Studieplan Plan for praksis, inkludert vurderingsskjema mv

Nasjonale bestemmelser og retningslinjer

Femårig grunnskolelærerutdanning - MAGLU

Fireårig grunnskolelærerutdanning - GLU

Forskning og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens tverrfaglige forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.

Kontaktinformasjon

Se alle våre samarbeidspartnere i lærerutdanningene

Publisert 27. juni 2018 14:03 - Sist endret 11. juni 2020 14:44