Planer for praksis i femårig grunnskolelærerutdanning (MAGLU)

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (MAGLU1-7)

Plan for praksis (pdf)

Vedlegg:

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MAGLU5-10)

Plan for praksis (pdf)

Vedlegg:

Publisert 7. nov. 2018 13:51 - Sist endret 14. sep. 2020 14:08