Praksisperioder for studieåret 2019/2020

Grunnskolelærerutdanning 1-7

Utdanning og kull Høst 2019 Vår 2020
19MAGLU1-7 Uke 42 og 43 Uke 9-11
18MAGLU1-7 Uke 43-45 Uke 5-7
17MAGLU1-7 Uke 38-39 og 41 Uke 3-5
16GLU1-7 - Uke 5-6 (skoleovertakelse)

Grunnskolelærerutdanning 5-10

Utdanning og kull Høst 2019 Vår 2020
19MAGLU5-10 Uke 42 og 43 Uke 9-11
18MAGLU5-10 Uke 43-45 Uke 5-7
17MAGLU5-10 Uke 38-39 og 41 Uke 3-5
16GLU5-10 - Uke 5-6 (skoleovertakelse)
Publisert 27. juni 2018 12:32 - Sist endret 10. apr. 2019 14:08