Skoleovertakelse

Under skoleovertakelsen overtar studentene ved grunnskolelærerutdanningene undervisningen ved en barneskole og en ungdomsskole i én uke. Studentene får større innsikt i arbeidsoppgavene og ansvaret en lærer møter i arbeidshverdagen og de får mulighet til å øve seg i læreryrket uten praksislærer i umiddelbar nærhet. 

Skoleovertakelsen gjennomføres som et prosjekt over 2 uker i 4. studieår. Dette vil si at det for studieåret 2019/2020 er 16GLU1-7 og 16GLU5-10 som gjennomfører skoleovertakelse og prosjektet ligger i uke 5-6 2020. 

Inspeksjon under skoleovertakelse.
Inspeksjon

Sentrale dokumenter 

 

Undervisning

 

Publisert 29. juni 2018 14:05 - Sist endret 7. okt. 2019 15:34