Ressursside for praksis ved PPU


Skikkethet

Vurderingskjemaer og emnebeskrivelser for praksis
-finn ditt kull i venstre kolonne, skjemaer til høyre

Kull Studieplan Emnebeskrivelser for praksis Vurderingsskjemaer
PPU heltid 19/20 Studieplan Periode 1, høst 2019
Periode 2, vår 2020
praksisrapport
godtgjøringsskjema
PPU deltid 18/20 Studieplan Periode 1, høst 2018
Periode 2, vår 2020
praksisrapport
godtgjøringsskjema
PPU deltid 19/21 Studieplan Periode 1, høst 2019
Periode 2, vår 2021
praksisrapport
godtgjøringsskjema
PPU yrkesfag 18/20 Studieplan Periode 1, høst 2018
Praksis i ungdomsskole vår og høst 2019
Periode 2, vår 2020

praksisrapport periode

praksisrapport ungdomsskolepraksis
godtgjøringsskjema

PPU yrkesfag 19/21 Studieplan

Periode 1, høst 2019
Praksis i ungdomsskole vår og høst 2020
Periode 2, vår 2021

praksisrapport periode

praksisrapport ungdomsskolepraksis

godtgjøringsskjema


Nasjonale bestemmelser for PPU for allmenne fag (PPU)

Nasjonale bestemmelser for PPU for yrkesfag trinn 8-13 (PPU yrkesfag)

Regler og retningslinjer for praksis

  • Tilstedeværelse og fravær (siden under utarbeiding)
  • Prosedyrer ved vurdering i praksis (siden er under utarbeiding)

Til praksis-skoler

Til studenter

Til faglærere ved Høgskolen i Østfold

Andre dokumenter og nettsider

Kontaktpersoner ved PPU

Forsknings- og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens tverrfaglige forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.

 

Publisert 26. juni 2018 13:43 - Sist endret 6. aug. 2020 15:03