Jakten på den doble diamant

På DLV har vi lassevis av digitalt utstyr og duppeditter! Lassevis. Men det hjelper selvsagt veldig lite, dersom ingen tar det i bruk, eller enda verre: Hvis ingen tar det i bruk på hensiktsmessige måter, både faglig og pedagogisk. Samtidig kan det å være lærer i teknologirike klasserom kreve andre måter å tenke organisering og undervisning på, og vi kan ha behov for å lære oss nye, kreative metoder for å tenke og jobbe utforskende. Det er her jakten på den doble diamanten kommer inn...blant annet.

deltakere på workshopen

Klare for workshop

Mandag 14. november var skoleledere og faglærere fra Barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA) og Helsearbeiderfag (HEA) ved Glemmen VGS, sammen med faglærere ved PPUY og IKT og læring samlet på vårt digitale læringsverksted. Ikke for å teste noe digitalt. Snarere tvert i mot. Dagen kom til å bestå av kulepenner, post-it lapper og ansikt-til-ansikt kommunikasjon. Vi skulle nemlig få lære mer om en utforskende metode som kalles Double Diamond og som kan knyttes til både designtenking og prosessveiledning. Men før vi fortsetter med hva vi gjorde den dagen, og forteller om damene fra Drivhuset som ledet hele økta, skal vi spole litt tilbake.

Bakgrunnen for samarbeidet

Bakgrunnen for at skoleledere og lærere fra både Glemmen (BUA/ HEA) og LUSP (PPU/DLV) var samlet i første omgang, er fordi vi i høst har inngått et spennende samarbeid som har som hovedmål å utforske og utvikle kompetanse knyttet til det å være lærere i teknologirike "framtidsklasserom", som DLV er et eksempel på. På Glemmen har de også et lignende rom, der vi kan bidra med vår kompetanse, men der vi også kan få til mye felles utforsking. En felles utfordringen er for eksempel å klare å fasilitere og veilede for læring i disse rommene. I tillegg er Glemmen en spennende skole for oss som lærerutdannere å jobbe med, fordi de har utviklet en pedagogisk plattform som er litt annerledes. På skolen er man opptatt av at elevene skal jobbe med såkalte læringsoppdrag, som er både tverrfaglige og virkelighetsnære. Lærerne jobber sammen i faglige og tverrfaglige profesjonelle team med å planlegge og gjennomføre disse oppdragene. Teknologistøttet læring er i tillegg en prioritet ved skolen. 

Etter at DLV åpnet i høst har det også vært en prioritet å få studenter til å komme hit og at rommet blir en naturlig del av deres utdanning, for eksempel gjennom arbeidskrav eller praksis. Studentene våre kan øve seg før praksis, teste ut i løpet av praksisen og låne med seg utstyr ut i praksis, om de ønsker det. Da Glemmen og DLV ble enige om at vi ville jobbe sammen, så ble det også raskt naturlig å trekke inn PPUY-studenter og praksislærere. Praksisstudentene kommer til å stå som felles kjerne i samarbeidet, både ved å bli inkludert i de profesjonelle lærerteamene ved Glemmen og ved å kunne benytte seg av DLV. Til våren skal derfor Studenter fra PPUY gjennomføre sin praksis sammen med de ovennevnte lærerne fra BUA, med støtte fra PPUY/ DLV.

Men først...

Som sagt innledningsvis, så holder det ikke med et rom med duppeditter som utfordrer oss, hvis ikke vi også utfordrer måter å tenke undervisning og læring på. Grunnen til at vi var i samme rom den 14. november var altså en del av dette samarbeidet, for å gjøre oss faglærere i prosjektet bedre kjent med hverandre og for å utvidet våre pedagogiske metoder og få tid til å tenke høyt sammen. Og for at vi skulle lære oss Double diamond-metoden. I tillegg er tanken at studentene, når de starter sin praksisperiode, skal få lære den samme metodikken. Vi tjuvstarta litt, rett og slett. 

Drivhuset

Stine og Cicilie fra Drivhuset

Drivhuset er en rådgivningspartner på ideelt grunnlag innenfor næringsutvikling, som studenter og forskere ved HiØ kan benytte seg av. Drivhuset eies av HiØ, sammen med Fredrikstad og Halden kommune, og de har kontor både i Halden og Fredrikstad. Kjernevirksomheten består av å utvikle kompetanse og ferdigheter innenfor entreprenørskap og forretningsutvikling og å hjelpe for eksempel studenter som går med en start-up idé. Grunnen til at vi ønsket dem inn til oss, er fordi de dermed har kompetanse i å drive prosessveiledning og kan metoder knyttet til det å få oss til å tenke utenfor boksen. Double diamond er ett eksempel.

Stine fra Drivhuset driver prosessen

 Stine og Cicilie jobber som prosjektledere og rådgivere ved Drivhuset, og de ledet oss trygt og godt gjennom hele økta. Målet for vår del var altså først og fremst å bli "utsatt" for metoden, sånn at vi kunne lære den - learning by doing. Enkelt sagt tar metoden utgangspunkt i at man har en problemstilling som man ønsker å tenke kreativt om, men også løsningsorientert rundt. Gjennom ulike øvelser får man åpnet opp tankesettet, utforsket idéer og foreslått konkrete løsninger/ "prototyper", som igjen kan testes ut og revideres. Og så videre. Hele tiden er det viktigste hovedpoenget at "brukeren" - for vår del elevene - står i sentrum av tekningen. 

Så hva gjorde vi?

Det er ikke så lett å kjapt oppsummere en tre-timers økt, som følger forløpet til en helhetlig metode. Hvis du er nysgjerrig på å lære mer, kan du kontakte damene fra Drivhuset. Er du student eller jobber ved HiØ, så er det til og med helt gratis!

Det vi kan forteller er at vi fikk utforsket problemstillingen vår: Hvordan får vi aktive elever i klasserommet? Dette gjorde vi gjennom å leke, tenke, skrive og diskutere. Som dere kan se på bildene, så er det ingen tvil om at vi selv var aktive "elever" i vår egen utforsking i hvert fall.

Først tenke selv...
Så diskutere i grupper...

Til slutt oppsummerte vi med at vi hadde både lært mer om double diamond-metodikken, blitt litt klokere i forhold til problemstillingen, fått massevis av idéer til videre arbeidet og aller viktigst: At vi GLEDER oss til det videre samarbeidet og til vi får med oss praksisstudentene til våren! Da skal vi, sammen, lære mer om metoden og utforske en ny problemstilling: Lærerrollen i teknologirike rom, som DLV? Jakten er ikke over, det er flere diamanter å finne!

Til slutt dele i fellesskap!

Litteraturtips:

Stine fra Drivhuset anbefaler: 

  • Hvidsten, Rai, R. S., Helland, S., & Henriksen, T. (2021). Introduksjon til tjenestedesign (1. utgave.). Cappelen Damm akademisk.

Stine fra DLV anbefaler:

  • Tanggaard, P. & Brekke, B. (2021) Praktisk prosessledelse i skolen. Kommuneforlaget.
Av Stine Brynildsen
Publisert 23. nov. 2022 22:36 - Sist endret 25. nov. 2022 19:12