Fremdriftsplan

Følgende fremdriftsplan er vedtatt av Valgstyret.

Hendelse Dato

Valget kunngjøres

1. september

Manntallsliste publiseres

3. september

Frist for innmelding av kandidater til valgstyret - valg-lusp@hiof.no

10. september kl. 12.00

Valgstyret foretar kontroll av nominerte kandidater. Kandidatene bekjentgjøres

22. september

Klagefrist manntallslister (2 uker)

17. september

Endelig manntall publiseres

22. september

Periode for avvikling av valget

27. september kl. 10:00 – 29. september kl 15.00

Resultat av valget offentliggjøres

30. september kl. 12:00

Publisert 30. aug. 2021 15:40 - Sist endret 9. sep. 2021 12:36