Valg av fakultetsstyre ved Fakultet for lærerutdanninger og språk

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og skal ha 4 representanter fra ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger (UF-ansatte).

Valget av UF-ansatte for perioden 2021-2025 ble avholdt 27. – 29. september 2021.

Se valgresultatet

Valgstyrets kunngjøring

Valgstyret kunngjorde valget 1. september.

Viktige frister

  • Publisering av manntallslister (2 ukers klagefrist): 3. september
  • Frist for å nominere ansatte til styret: 10. september kl. 12.00
  • Gjennomføring av valg: 27. september kl. 10.00 - 29. september kl. 15.00

Manntallet

Det kom ingen klager på manntallet innen fristen 17. september. Manntallet er således endelig.

Listen er kun tilgjengelig etter innlogging.
(Har du problemer, kontakt IT-vakta)